IB-METALL KOMMER ATT INGÅ I DEN INTERNATIONELLA PREFAFAMILJEN

Kompetensen när det gäller aluminium för byggnader samlas framgent i svenska Arlöv. Bolaget IB-Metall ingår numera i PREFA-gruppen: ”IB-Metall är ett väletablerat företag med stor erfarenhet av den skandinaviska marknaden” är skälet som CEO Karsten Köhler anger till förvärvet av företaget via PREFA International Holding GmbH. ”Efter ingående diskussioner under de föregående månaderna är vi övertygade om att IB-Metall är den partner som kommer att komplettera våra verksamheter i Nordeuropa på ett alldeles utmärkt sätt.”

Karsten Köhler, som sedan 2001 leder PREFA GmbH Aluminiumtak och aluminiumfasader i Tyskland, blir VD för företaget. Med Nordenchef Thomas Wiessner har han en erfaren och synnerligen motiverad ledare i Sverige som framgent kommer att kunna erbjuda kvalificerad konsultation och service gällande aluminium för tak och fasad.

IB-Metall Industri & Byggmetall Å M Nilsson Holding AB är en väletablerad och kompetent servicepartner för aluminiumprodukter. Det erfarna IB-Metall-teamet integreras helt och hållet i PREFA-organisationen. Fram till årsskiftet flyttas de organisatoriska strukturerna över till PREFA. ”Vid det laget kommer vi att kunna erbjuda ett kraftfullt servicepaket till plåtentreprenörer,grossist samt arkitekter med vårt trestegs-säljkoncept”, förklarar Nordenchef Thomas Wiessner.

”För IB-Metalls del innebär det här steget en idealisk komplettering av vårt befintliga serviceutbud och en solid grund för det tillväxtinriktade företaget”, sammanfattar nuvarande bolagschef Lars Dihle. ”Jag kommer även fortsättningsvis dela med mig av mina erfarenheter och insikter om marknaden till företaget med både glädje och stort engagemang.”