Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergeleitet.)

Texter för anbudsinfordran, exempel på området kulturminnesmärkning, speciallösningar för objekt och tekniska ritningar som kan laddas ned kostnadsfritt.


TEXTER FÖR ANBUDSINFORDRAN

TAK / TAKAVVATTNING

124 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_2019-04_AT.doc 417 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_2019-04_AT.pdf

TAK / TAKPLATTA

112 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_2019-04_AT.doc 396 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_2019-04_AT.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

395 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2019-04_AT.pdf 112 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2019-04_AT.doc

TAK / TAKROMB

114 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29x29_2019-04_AT.doc 399 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29x29_2019-04_AT.pdf 113 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44x44_2019-04_AT.doc PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016 398 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44x44_2019-04_AT_01.pdf

TAK / TAKSHINGEL

113 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_2019-04_AT.doc 396 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_2019-04_AT.pdf

TAK / FALZONAL

84 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.doc 337 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.pdf

TAK / FX.12 TAKPANEL

113 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FX.12_Dachpaneel_2019-04_AT.doc 397 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FX.12_Dachpaneel_2019-04_AT.pdf

TAK / PREFALZ STÅENDE DUBBELFALS

111 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_2019-04_AT.doc 393 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_2019-04_AT.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

93 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2019-04_AT.doc 363 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2019-04_AT.pdf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

69 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_FX.12_Fassadenpaneel_2019-04_AT.doc 326 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_FX.12_Fassadenpaneel_2019-04_AT.pdf

FASAD / PREFALZ STÅENDE VINKELFALS

67 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_2019-04_AT.doc 325 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_2019-04_AT.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

73 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_2018-06_AT.doc 340 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_2018-06_AT.pdf

FASAD / FASADPANEL

358 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_2019-04_AT.pdf 90 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_2019-04_AT.doc

FASAD / UNDERKONSTRUKTION

63 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_2018-06_AT.doc 316 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_2018-06_AT.pdf

FASAD / VÄGGROMB

70 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_2019-04_AT.doc 329 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_2019-04_AT.pdf 69 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_2019-04_AT.doc 330 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_2019-04_AT.pdf

FASAD / VÄGGSHINGEL

71 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_2019-04_AT.doc 330 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_2019-04_AT.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

72 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_2018-06_AT.doc 334 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_2018-06_AT.pdf

 

 

KULTURMINNESSKYDD

Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf Cityhotel.pdf 1 MB Cityhotel.pdf Eishalle_Italien.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf Palais_Motesichych.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf Schloss_CZ.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf Stadthaus_Warschau.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

 

 

OBJEKTSPECIFIKA SPECIALLÖSNINGAR

Speciallösning Krems, 07 225 KB Speciallösning Krems, 07 Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 1 MB Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 Speciallösning Seefeld, 03 694 KB Speciallösning Seefeld, 03 Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 743 KB Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 Speciallösning bostadshus Berlin, 05 906 KB Speciallösning bostadshus Berlin, 05 Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06 860 KB Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06

 

 

TEKNISKA RITNINGAR

Anmärkning: Du laddar ned .DWG- och .DXF-filerna genom att högerklicka på dem och välja ”Spara länk som...”

TAK / EXEMPEL TAKKONSTRUKTION

523 KB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dwg 1 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.pdf 2 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dxf

TAK / TAKPLATTA

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dwg 19 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dwg 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf

TAK / TAKROMB

5 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dwg 24 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.pdf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.pdf

TAK / TAKSHINGEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dwg 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.pdf 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dxf

TAK / FX.12 TAKPANEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.pdf

TAK / FX.12 LÄGGNINGSEXEMPEL

270 KB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf

TAK / PREFALZ

10 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dwg 30 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

2 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.pdf 908 KB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dxf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.pdf 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dxf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

746 KB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.pdf

FASAD / PREFALZ

821 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_vertikal_2019_Q2.pdf

FASAD / SKÅLPROFIL

2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_2013_Q3.dwg 9 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_2013_Q3.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf

FASAD / FASADPANEL

7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dxf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.pdf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.pdf 7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dxf

FASAD / TRAPETSPROFIL

797 KB PREFA_Details_Fassade_Trapezprofil_2008_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Trapezprofil_2008_Q2.dxf 582 KB PREFA_Details_Fassade_Trapezprofil_horizontal_2008_Q2.pdf 589 KB PREFA_Details_Fassade_Trapezprofil_vertikal_2008_Q2.pdf

FASAD / VÄGGROMB

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2_02.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.pdf

SÄKERHETSDATABLAD

31 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_S.pdf 265 KB SDS_PREFA_Falzgel_SE_2017.pdf 239 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_SE.pdf 167 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_SE.pdf 130 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_SWE.pdf 31 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_N.pdf 260 KB SDS_PREFA_Falzgel_NO_2017.pdf 241 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_NO.pdf 170 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_NO.pdf 131 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_NOR.pdf

 

 

Kontakt