Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergeleitet.)

Tekniska ritningar, texter för anbudsinfordran, exempel på området kulturminnesmärkning och speciallösningar för objekt som kan laddas ned kostnadsfritt.

TEKNISKA RITNINGAR

Anmärkning: Du laddar ned .DWG- och .DXF-filerna genom att högerklicka på dem och välja ”Spara länk som...”

TAK / EXEMPEL TAKKONSTRUKTION

523 KB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dwg 1 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.pdf 2 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dxf

TAK / TAKPLATTA

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dwg 19 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dwg 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf

TAK / TAKROMB

5 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dwg 24 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.pdf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.pdf

TAK / TAKSHINGEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dwg 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.pdf 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dxf

TAK / FX.12 TAKPANEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.pdf

TAK / FX.12 LÄGGNINGSEXEMPEL

270 KB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf

TAK / PREFALZ

10 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dwg 30 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

2 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.pdf 908 KB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dxf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.pdf 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dxf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

746 KB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.pdf

FASAD / PREFALZ

821 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_vertikal_2019_Q2.pdf

FASAD / SKÅLPROFIL

2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_2013_Q3.dwg 9 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_2013_Q3.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf

FASAD / FASADPANEL

7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dxf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.pdf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.pdf 7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dxf

FASAD / VÄGGROMB

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

737 KB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2_02.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.pdf

 

 

3D-DATA

TAKSYSTEM

15 MB Takplatta 2 MB Takplatta R.16 4 MB Takshingel 2 MB Takshingel DS.19 1 MB Takpanel FX.12 704 KB Takromb 29 x 29 164 KB Takromb 44 x 44 828 KB Taksystem Prefalz

FASADSYSTEM

1 MB Fasadpanel FX.12 192 KB Fasadpanel 110 KB Väggromb 20 x 20 257 KB Väggromb 29 x 29 157 KB Väggromb 44 x 44 117 KB Väggshingel 55 KB Vågprofil 63 KB Sicksackprofil

 

 

TEXTER FÖR ANBUDSINFORDRAN

TAK / TAKAVVATTNING

317 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_PREFA_2019-07.doc 256 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_PREFA_2019-07.pdf

TAK / TAKPLATTA

323 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden-Dachplatte_PREFA_2020-08.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

5 MB PREFA_AT_Ausschreibungsleitfaden-R.16_2020-08.pdf 318 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_PREFA_2019-07.doc

TAK / TAKROMB

321 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29x29_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden_Dachraute-29x29_2020-08.pdf 322 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44x44_PREFA_2019-07.doc PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden_Dachraute-44x44_2020-08.pdf

TAK / TAKSHINGEL

318 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden-Dachschindel_2020-08.pdf

TAK / FALZONAL

84 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.doc 337 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.pdf

TAK / FX.12 TAKPANEL

322 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.doc 6 MB 02010307_DE_Ausschreibungsleitfaden_Dachpaneel-FX.12_PREFA_2020-08.pdf

TAK / PREFALZ STÅENDE DUBBELFALS

315 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_PREFA_2019-07.doc 5 MB 02010308_DE_Ausschreibungsleitfaden-PREFALZ-Dach_2020-10.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

209 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFABOND_Aluminium_Verbundplatte.doc 210 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFABOND_Aluminium_Verbundplatte.pdf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

272 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.doc 202 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.pdf

FASAD / PREFALZ STÅENDE VINKELFALS

271 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_PREFA_2019-07.doc 196 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_PREFA_2019-07.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

276 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_PREFA_2019-07.doc 185 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_PREFA_2019-07.pdf

FASAD / FASADPANEL

228 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_PREFA_2019-08.pdf 289 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_PREFA_2019-08.doc

FASAD / UNDERKONSTRUKTION

267 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_PREFA_2019-07.doc 170 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_PREFA_2019-07.pdf

FASAD / VÄGGROMB

273 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_PREFA_2019-07.doc 203 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_PREFA_2019-07.pdf 272 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_PREFA_2019-07.doc 203 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_PREFA_2019-07.pdf

FASAD / VÄGGSHINGEL

273 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_PREFA_2019-07.doc 206 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_PREFA_2019-07.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

274 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_PREFA_2019-07.doc 184 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_PREFA_2019-07.pdf

 

 

KULTURMINNESSKYDD

Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf Cityhotel.pdf 1 MB Cityhotel.pdf Eishalle_Italien.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf Palais_Motesichych.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf Schloss_CZ.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf Stadthaus_Warschau.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

 

 

OBJEKTSPECIFIKA SPECIALLÖSNINGAR

Speciallösning Krems, 07 225 KB Speciallösning Krems, 07 Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 1 MB Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 Speciallösning Seefeld, 03 694 KB Speciallösning Seefeld, 03 Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 743 KB Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 Speciallösning bostadshus Berlin, 05 906 KB Speciallösning bostadshus Berlin, 05 Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06 860 KB Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06

 

 

SÄKERHETSDATABLAD

31 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_S.pdf 265 KB SDS_PREFA_Falzgel_SE_2017.pdf 239 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_SE.pdf 167 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_SE.pdf 130 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_SWE.pdf 31 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_N.pdf 260 KB SDS_PREFA_Falzgel_NO_2017.pdf 241 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_NO.pdf 170 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_NO.pdf 131 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_NOR.pdf

 

 

Kontakt