Texter för anbudsinfordran, exempel på området kulturminnesmärkning, speciallösningar för objekt och tekniska ritningar som kan laddas ned kostnadsfritt.


TEXTER FÖR ANBUDSINFORDRAN

TAK / TAKAVVATTNING

106 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_2018.doc 112 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_2018.pdf

TAK / TAKPLATTA

99 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_2018.doc 109 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_2018.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

109 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2018.pdf 99 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2018.doc

TAK / TAKROMB

102 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29_x_29_2018.doc 109 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29_x_29_2018.pdf 101 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2018.doc PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016 112 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2018.pdf

TAK / TAKSHINGEL

99 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_2018.doc 110 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_2018.pdf

TAK / FALZONAL

84 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL_01.doc 337 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL_01.pdf

TAK / FX.12 TAKPANEL

99 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FX.12_Dachpaneel_2018.doc 109 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FX.12_Dachpaneel_2018.pdf

TAK / PREFALZ STÅENDE DUBBELFALS

98 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_Doppelstehfalz_2018.doc 106 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_Doppelstehfalz_2018.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

74 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2018.doc 71 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2018.pdf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

62 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_FX.12_Fassadenpaneel_2018.doc 54 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_FX.12_Fassadenpaneel_2018.pdf

FASAD / PREFALZ STÅENDE VINKELFALS

62 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_Winkelstehfalz_2018.doc 54 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_Winkelstehfalz_2018.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

67 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_2018.doc 63 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_2018.pdf

FASAD / FASADPANEL

75 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Sidings_2018.pdf 79 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Sidings_2018.doc

FASAD / UNDERKONSTRUKTION

59 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_2018.doc 51 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_2018.pdf

FASAD / VÄGGROMB

62 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_2018.doc 56 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_2018.pdf 63 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_2018.doc 57 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_2018.pdf

FASAD / VÄGGSHINGEL

63 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_2018.doc 57 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_2018.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

67 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wellprofil_2018.doc 61 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wellprofil_2018.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

66 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_2018.doc 61 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_2018.pdf

 

 

KULTURMINNESSKYDD

Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf Cityhotel.pdf 1 MB Cityhotel.pdf Eishalle_Italien.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf Palais_Motesichych.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf Schloss_CZ.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf Stadthaus_Warschau.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

 

 

OBJEKTSPECIFIKA SPECIALLÖSNINGAR

Speciallösning Krems, 07 225 KB Speciallösning Krems, 07 Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 1 MB Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 Speciallösning Seefeld, 03 694 KB Speciallösning Seefeld, 03 Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 743 KB Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 Speciallösning bostadshus Berlin, 05 906 KB Speciallösning bostadshus Berlin, 05 Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06 860 KB Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06

 

 

TEKNISKA RITNINGAR

Anmärkning: Du laddar ned .DWG- och .DXF-filerna genom att högerklicka på dem och välja ”Spara länk som...”

TAK / EXEMPEL TAKKONSTRUKTION

996 KB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2016_Q3.dwg 2 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2016_Q3.pdf 3 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2016_Q3.dxf

TAK / TAKPLATTA

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dwg 19 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dwg 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf

TAK / TAKROMB

5 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dwg 24 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.pdf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.pdf

TAK / TAKSHINGEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dwg 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.pdf 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dxf

TAK / FX.12 TAKPANEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.pdf

TAK / FX.12 LÄGGNINGSEXEMPEL

270 KB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf

TAK / PREFALZ

904 KB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_2013_Q3.dwg 5 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_2013_Q3.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_2013_Q3.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

2 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dwg PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.pdf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.pdf 908 KB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2017_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2017_Q2.dxf PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2017_Q2.pdf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2017_Q2.pdf 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dxf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

746 KB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.pdf

FASAD / PREFALZ

821 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dxf PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.pdf PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2017_Q2.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / SKÅLPROFIL

2 MB Schalenprofil_2013_Q3.dwg 9 MB Schalenprofil_2013_Q3.dxf Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf 2 MB Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf 2 MB Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf

FASAD / FASADPANEL

7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dxf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.pdf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.pdf 7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dxf

FASAD / TRAPETSPROFIL

797 KB Trapezprofil_2008_Q2.dwg 2 MB Trapezprofil_2008_Q2.dxf Trapezprofil_horizontal_2008_Q2.pdf 582 KB Trapezprofil_horizontal_2008_Q2.pdf Trapezprofil_vertikal_2008_Q2.pdf 589 KB Trapezprofil_vertikal_2008_Q2.pdf

FASAD / VÄGGROMB

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dxf PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.pdf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB Wellprofil_2015_Q1.dwg 3 MB Wellprofil_2015_Q1.dxf Wellprofil_horizontal_2015_Q1.pdf 2 MB Wellprofil_horizontal_2015_Q1.pdf Wellprofil_vertikal_2015_Q1.pdf 2 MB Wellprofil_vertikal_2015_Q1.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.dxf PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.pdf PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.pdf

SÄKERHETSDATABLAD

31 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_S.pdf 265 KB SDS_PREFA_Falzgel_SE_2017.pdf 239 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_SE.pdf 167 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_SE.pdf 130 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_SWE.pdf 31 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_N.pdf 260 KB SDS_PREFA_Falzgel_NO_2017.pdf 241 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_NO.pdf 170 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_NO.pdf 131 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_NOR.pdf

 

 

Kontakt