Texter för anbudsinfordran, exempel på området kulturminnesmärkning, speciallösningar för objekt och tekniska ritningar som kan laddas ned kostnadsfritt.


TEXTER FÖR ANBUDSINFORDRAN

TAK / TAKAVVATTNING

131 KB 02010101_AT_AS-Text_Dach_Dachentwaesserung_PREFA_2018-06.doc 412 KB 02010101_AT_AS-Text_Dach_Dachentwaesserung_PREFA_2018-06_01.pdf

TAK / TAKPLATTA

122 KB 02010103_AT_AS-Text_Dach_Dachplatte_PREFA_2018-06.doc 395 KB 02010103_AT_AS-Text_Dach_Dachplatte_PREFA_2018-06.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

395 KB 02010102_AT_AS-Text_Dach_Dachplatte_R.16_PREFA_2018-06.pdf 122 KB 02010102_AT_AS-Text_Dach_Dachplatte_R.16_PREFA_2018-06.doc

TAK / TAKROMB

123 KB 02010104_AT_AS-Text_Dach_Dachraute_29_x_29_PREFA_2018-06.doc 399 KB 02010104_AT_AS-Text_Dach_Dachraute_29_x_29_PREFA_2018-06_01.pdf 122 KB 02010105_AT_AS-Text_Dach_Dachraute_44_x_44_PREFA_2018-06.doc PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016 398 KB 02010105_AT_AS-Text_Dach_Dachraute_44_x_44_PREFA_2018-06.pdf

TAK / TAKSHINGEL

121 KB 02010106_AT_AS-Text_Dach_Dachschindel_PREFA_2018-06.doc 396 KB 02010106_AT_AS-Text_Dach_Dachschindel_PREFA_2018-06.pdf

TAK / FALZONAL

95 KB 02010107_AT_AS-Text_Dach_FALZONAL_PREFA_01.DOC 337 KB 02010107_AT_AS-Text_Dach_FALZONAL_PREFA_01.PDF

TAK / FX.12 TAKPANEL

121 KB 02010108_AT_AS-Text_Dach_FX.12_Dachpaneel_PREFA_2018-06.doc 396 KB 02010108_AT_AS-Text_Dach_FX.12_Dachpaneel_PREFA_2018-06.pdf

TAK / PREFALZ STÅENDE DUBBELFALS

121 KB 02010109_AT_AS-Text_Dach_PREFALZ_Doppelstehfalz_PREFA_2018-06.doc 393 KB 02010109_AT_AS-Text_Dach_PREFALZ_Doppelstehfalz_PREFA_2018-06.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

85 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2018-06_AT.DOC 356 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2018-06_AT.PDF

FASAD / FX.12 FASADPANEL

79 KB 02010111_AT_AS-Text_Fassade_FX.12_Fassadenpaneel_PREFA_2018-06.doc 326 KB 02010111_AT_AS-Text_Fassade_FX.12_Fassadenpaneel_PREFA_2018-06.pdf

FASAD / PREFALZ STÅENDE VINKELFALS

78 KB 02010112_AT_AS-Text_Fassade_PREFALZ_Winkelstehfalz_PREFA_2018-06.doc 325 KB 02010112_AT_AS-Text_Fassade_PREFALZ_Winkelstehfalz_PREFA_2018-06.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

84 KB 02010113_AT_AS-Text_Fassade_Profilwelle_PREFA_2018-06.doc 340 KB 02010113_AT_AS-Text_Fassade_Profilwelle_PREFA_2018-06.pdf

FASAD / FASADPANEL

357 KB 02010114_AT_AS-Text_Fassade_Sidings_PREFA_2018-06_01.pdf 87 KB 02010114_AT_AS-Text_Fassade_Sidings_PREFA_2018-06_01.doc

FASAD / UNDERKONSTRUKTION

74 KB 02010115_AT_AS-Text_Fassade_Unterkonstruktion_PREFA_2018-06.doc 316 KB 02010115_AT_AS-Text_Fassade_Unterkonstruktion_PREFA_2018-06.pdf

FASAD / VÄGGROMB

79 KB 02010116_AT_AS-Text_Fassade_Wandraute_20x20_PREFA_2018-06.doc 329 KB 02010116_AT_AS-Text_Fassade_Wandraute_20x20_PREFA_2018-06.pdf 80 KB 02010117_AT_AS-Text_Fassade_Wandraute_29x29_PREFA_2018-06.doc 330 KB 02010117_AT_AS-Text_Fassade_Wandraute_29x29_PREFA_2018-06.pdf

FASAD / VÄGGSHINGEL

81 KB 02010119_AT_AS-Text_Fassade_Wandschindel_PREFA_2018-06.doc 330 KB 02010119_AT_AS-Text_Fassade_Wandschindel_PREFA_2018-06.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

84 KB 02010120_AT_AS-Text_Fassade_Wellprofil_PREFA_2018-06.doc 334 KB 02010120_AT_AS-Text_Fassade_Wellprofil_PREFA_2018-06.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

83 KB 02010121_AT_AS-Text_Fassade_Zackenprofil_PREFA_2018-06.doc 334 KB 02010121_AT_AS-Text_Fassade_Zackenprofil_PREFA_2018-06.pdf

 

 

KULTURMINNESSKYDD

Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf Cityhotel.pdf 1 MB Cityhotel.pdf Eishalle_Italien.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf Palais_Motesichych.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf Schloss_CZ.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf Stadthaus_Warschau.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

 

 

OBJEKTSPECIFIKA SPECIALLÖSNINGAR

Speciallösning Krems, 07 225 KB Speciallösning Krems, 07 Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 1 MB Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 Speciallösning Seefeld, 03 694 KB Speciallösning Seefeld, 03 Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 743 KB Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 Speciallösning bostadshus Berlin, 05 906 KB Speciallösning bostadshus Berlin, 05 Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06 860 KB Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06

 

 

TEKNISKA RITNINGAR

Anmärkning: Du laddar ned .DWG- och .DXF-filerna genom att högerklicka på dem och välja ”Spara länk som...”

TAK / EXEMPEL TAKKONSTRUKTION

520 KB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2018_Q3.dwg 1 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2018_Q3.pdf 2 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2018_Q3.dxf

TAK / TAKPLATTA

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dwg 19 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dwg 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf

TAK / TAKROMB

5 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dwg 24 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.pdf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.pdf

TAK / TAKSHINGEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dwg 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.pdf 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dxf

TAK / FX.12 TAKPANEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.pdf

TAK / FX.12 LÄGGNINGSEXEMPEL

270 KB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf

TAK / PREFALZ

10 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dwg 30 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

2 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.pdf 908 KB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dxf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.pdf 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dxf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

746 KB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.pdf

FASAD / PREFALZ

821 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2017_Q2.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / SKÅLPROFIL

2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_2013_Q3.dwg 9 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_2013_Q3.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf

FASAD / FASADPANEL

7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dxf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.pdf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.pdf 7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dxf

FASAD / TRAPETSPROFIL

797 KB PREFA_Details_Fassade_Trapezprofil_2008_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Trapezprofil_2008_Q2.dxf 582 KB PREFA_Details_Fassade_Trapezprofil_horizontal_2008_Q2.pdf 589 KB PREFA_Details_Fassade_Trapezprofil_vertikal_2008_Q2.pdf

FASAD / VÄGGROMB

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_vertikal_2017_Q2.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2_02.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.pdf

SÄKERHETSDATABLAD

31 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_S.pdf 265 KB SDS_PREFA_Falzgel_SE_2017.pdf 239 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_SE.pdf 167 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_SE.pdf 130 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_SWE.pdf 31 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_N.pdf 260 KB SDS_PREFA_Falzgel_NO_2017.pdf 241 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_NO.pdf 170 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_NO.pdf 131 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_NOR.pdf

 

 

Kontakt