Räcker en evighet : Upp till 40 års garanti på färg och material

Allmänt om PREFA-garantin och -kvalitet

Med helhetssystemet från PREFA med 5 000 olika produkter går det att förverkliga ett homogent och harmoniskt byggnadsskal baserat på egna idéer. Alla produkter och samtliga monteringstillbehör och tilläggsartiklar är perfekt avstämda och levereras samtidigt. Detta säkerställer bästa möjliga passform för alla delar och att resultatet uppfyller högsta krav vad avser utseende och kvalitet. Med P.10 har PREFA utvecklat en färgbeständig yta som uppfyller de högsta kvalitetskraven.

Upp till 40 års garanti: Ett starkt löfte

Prognosen för de närmaste 40 åren: ca 75 000 soltimmar och 35 000 liter regnvatten per kvadratmeter.
Åskväder – bra att du har bestämt dig för PREFA. För det är bara vi som ger dig 40 års färg- och materialgaranti på tak och fasader.
Därmed är du försäkrad mot sprickorkorrosion (rost)frostskadorfragmentering och blåsbildning på bästa sätt.

Hur kan vi gå ut med ett så starkt löfte?

 • Eftersom PREFA-aluminiumtak och -fasader är absoluta Hightech-produkter som uteslutande tillverkas i Österrike och Tyskland.
 • Eftersom varje PREFA-produkt måste läggas resp. monteras av professionella fackfirmor.

40 års materialgaranti

Vi ger 40 års garanti på grundmaterialet i

 • PREFA-takelementet (PREFA-takplatta, takplatta R.16, takshingel, takshingel DS.19, takromb 29 × 29, takromb 44 × 44 och takpanel FX.12)
 • PREFA-tak med stående dubbelfals (PREFALZ)
 • PREFA-takavrinning (ränna och rör)
 • PREFA-fasadelement (Siding, Siding.X, väggromb 44 × 44, väggromb 29 × 29, väggromb 20 × 20, väggshingel, fasadpanel FX.12, sågtandsprofil, profilaxel)

mot sprickor, korrosion (rost) och frostskador.

40 års färggaranti

För produkter med PREFA P.10-yta ger vi 40 års garanti för färgytan på följande produkter:

 • PREFA-takelementet (PREFA-takplatta, takplatta R.16, takshingel, takshingel DS.19, takromb 29 × 29, takromb 44 × 44 och takpanel FX.12)
 • PREFA-tak med stående dubbelfals (PREFALZ)
 • PREFA-fasadelement (Siding, Siding.X, väggromb 44 × 44, väggromb 29 × 29, väggromb 20 × 20, väggshingel, fasadpanel FX.12)
 • PREFA-takavrinning (ränna och rör)
 • Aluminium-kompositskivan PREFABOND

Mot fragmentering, flagning, blåsbildning och krossning.

40 års färggaranti och 20 års materialgaranti : för aluminium-kompositskivan PREFABOND

Färggaranti

 • Aluminium-kompositskivan PREFABOND i P.10-färg omfattas av PREFA-färggarantin. PREFA garanterar att det inte kommer att synas några brister, såsom fragmentering, flagning, blåsbildning och sprickor, på den P.10-belagda PREFABOND-kompositskivan under den 40 år långa garantitiden.

Materialgaranti 

 • Dessutom garanterar PREFA att det under PREFABOND-kompositskivans 20 år långa garantitid inte uppstår några brister som kan leda till materialets skikt lossnar från varandra i sådan utsträckning att ojämnheter i ytan blir urskiljbara.

Har ett Prefa tak-, fasad- eller takavvattningssystem redan installerats hos dig?: Beställ ditt garanticertifikat utan kostnad nu.

Obs: 

 • Garantin är endast giltig med ett korrekt ifyllt garantibevis.
 • Garantiperioden börjar från och med  fakturadatumet från PREFA installationspartner.
 • Garantin gäller endast om originaltillbehör från PREFA används.
 • Garantiintyget kan inte utfärdas för mer än ett år efter fakturadatumet.
Information om fastighetsägaren
annan objektadress

Information om projektet*

Skulle du rekommendera PREFA?*

Hantverksföretag

Vilken produkt monterades hos dig?*

Ytbeläggning*

Läs på din faktura om PREFA-produkterna i P.10-kvalitet användes. Om din produkt motsvarar P.10-standarden kan du även läsa här.

Faktura
Ladda upp faktura*
Datei entfernen

* Måste fyllas i

Du vill gärna ansöka om garanticertifikat per mail?: Fyll bara i formuläret och maila till den angivna adressen.