PREFA Kulturminnesskydd: Planera och renovera för evigheten

De första PREFA-aluminiumtakplattorna blev lagda redan 1946 på bostadshus, industribyggnader och andra byggnader. Vissa av dessa byggnader har sedan dess blivit kulturminnesmärkta. Tack vare PREFAs enastående produktkvalitet och den unika livslängden hos aluminium är de flesta av dessa tak lika välbehållna som dagen då de blev lagda.  PREFA-produkter är även idealiska för att renovera kulturminnesmärkta objekt. Tack vare den låga vikten kan äldre takkonstruktioner täckas in utan problem. Med färgkvaliteten P.10 och dess matta, högklassiga utseende uppfyller PREFA-produkter kraven som ställs för kulturminnesskydd. I början av 1900-talet täcktes många objekt med speciella takplattor i metall.  När dessa tak ska moderniseras (oftast av värmetekniska orsaker) måste planeraren fatta ett viktigt beslut. Ska planeraren låta tillverka de gamla takelementen på nytt eller använda en annan produkt? Nytillverkning kommer oftast inte i fråga på grund av de omfattande kostnaderna. Då är PREFA ett prisvärt alternativ. Takprodukterna i litet format (särskilt takplatta, takshingel och takromb) erbjuder planeraren en billig alternativ lösning med ett utseende som passar. Dessutom kan produkterna förädlas med högkvalitativa specialytskikt. Den stora färgpaletten liksom möjligheten att tillverka specialfärger ger dessutom nästintill obegränsade möjligheter till kreativ utformning. Tak på kulturminnesmärkta objekt måste ha mycket lång livstid och vara närmast underhållsfria. PREFA-tak uppfyller dessa krav.