Stark och säker i stormtider: Stormsäkra tak- och fasadprodukter av aluminium från PREFA

Gör ditt hus stormsäkert!

Många husägare oroar sig mycket för skador som kan uppstå under oväder. Denna oro är inte obefogad. Erfarenheter från de senaste åren visar att extrema väderförhållanden såsom storm, åskväder och kraftiga regn blir alltmer vanliga. För att motverka oönskade påföljder för tak och fasader på grund av höga vindhastigheter hittar du här användbar information om hur du kan stormsäkra ditt hus: tak, fasad och tomt. Vi ger dig tips på vad du behöver göra vid en stormvarning; vad du ska tänka på vid en takreparation eller takrenovering, och vilken checklista som kan vara till hjälp för dig och din försäkring vid stormskador.  

Skydda dina fyra väggar mot naturens nyckfullhet – med tak och fasader av väderbeständig och robust aluminium och med hjälp av denna rådgivning om stormsäkerhet. 

Oväder såsom storm, åskväder och kraftigt regn – bakgrund

De senaste åren uppstår det allt oftare dramatiska väderförhållanden. ”Att oväder förekommer allt oftare har framför allt att göra med globala uppvärmningen. Varmare luft kan absorbera mer vattenånga än kall luft vilket göra att större nederbördsmängder uppstår” förklarar associerade professor Herbert Formayer vid Institutet för meteorologi vid Universitetet BOKU i Wien. Vindhastigheter från ca 75 km/h räknas som storm. Dessa uppstår genom att högtryck och lågtryck kommer i kontakt med varandra och genom utbytet av kall och varm luft. ”I alpina områden finns det fortfarande Föhn-orkaner (starka sydvindar) som ofta är så kraftiga att de kan skada hus”, säger Formayer.  

Följderna kan exempelvis vara avblåsta tak, skadade takpannor, förstörda fasader, trasiga fönster och omkullvälta träd på tomter – beroende på styrka kan stormar orsaka enorma skador på huset och runt omkring huset. Även kraftiga skyfall, snö, översvämning och stora temperaturväxlingar kan skapa en stor påfrestning på byggmaterialen. Okej, så om du överväger ett husbygge eller eventuellt en husrenovering så ska du tänka på vilka krav som väderförhållandena ställer på huset, taket och fasaden i din region, och tänka på valet av byggmaterial. Snölaster och temperaturväxlingar spelar en särskild stor roll i höga lägen. Översvämningsskydd är också en sak som inte får glömmas bort i klassiska riskområden för översvämning. 

En storm är på väg. Vad gör vi?

En villaförsäkring täcker oftast skador orsakade av oväder. Vid sidan av en försäkring kan du med enkla åtgärder förebygga stormskador. Om en storm drar in ser du till att alla lösa föremål såsom trädgårdsredskap, blomkrukor och trädgårdsmöbler förvaras säkert eller sitter fast. Innan en storm måste bilar ställas in i garage eller parkeras med ett ordentligt avstånd från träd. Detta eftersom grenar och lösa föremål kan flyga omkring och orsaka skador på fordon men även hustak och fasader. Framför allt utgör tak en stor yta för stormvindar att ta tag i: Det finns risk att takpannor lossnar vilket kan skada taktäckningen och göra att regnvatten kan ta sig in. Fallande takpannor kan även orsaka stor skadegörelse runt ditt hus och till och med skada människor och djur. Eftersom tak ska klara av stormar, snölaster och kraftiga skyfall förtjänar ditt tak särskild uppmärksamhet vid nybyggnation eller renovering. Ett starkt och brottfast material liksom den takläggnings- och fastsättningsteknik som finns hos PREFA tak- och fasadprodukter är perfekt för säkerhet under stormiga tider.  

Mycket skadat och delvis avrivet tak efter häftiga oväder

Taket bjuder på många angreppsytor för kraftiga vindar och det kan snabbt orsaka skador. Ett starkt och brottfast material liksom den takläggnings- och fastsättningsteknik som finns hos PREFA tak- och fasadprodukter ger säkerhet under stormiga tider.

Stormsäkert med lång hållbarhet

PREFA aluminiumtak och fasader är förutbestämda att skydda ditt hus från stormskador. Därför ska du välja anpassade tak- och fasadprodukter som är lämpliga för de krav som gäller i din region när du planerar att bygga nytt eller renovera. PREFA erbjuder produkter som matchar varandra perfekt och som är mycket motståndskraftiga under extrema väderförhållanden och tekniskt uppdaterade. Har du ett tegeltak och tänker göra en renovering eller förnyelse med en stormsäker taktäckning? Ett aluminiumtak från PREFA passar perfekt för renovering av gamla takstolar eftersom det ytbelagda aluminiumet inte bara har en lång hållbarhet och kräver lite underhåll utan även är lätt och anpassningsbart. 

PREFA kompletta paket: Tak, fasad, översvämningsskydd

Inte bara PREFA aluminiumprodukter för tak utan även våra fasadprodukter är vädertåliga, brottfasta och stormsäkra under extrema förhållanden. Anledningen är att aluminium som material har många goda egenskaper och är otroligt motståndskraftigt. Den höga stormsäkerheten är tack vare den speciella takläggnings- och fastsättningsmetoden för tak- och fasadprodukterna. PREFA:s delar fästs nämligen antingen direkt på den integrerade klammerlisten eller indirekt med hjälp av klammer på underkonstruktionen.  

I välbekanta områden med extrema stormtoppar kan montering av tak- och fasaddelar anpassas till de särskilda krav som finns i den aktuella regionen med ytterligare åtgärder. I exponerade lägen anpassar man antalet infästningar efter behov och typen av fastsättning – om de ska spikas eller skruvas fast – särskilt med tanke på vindlasten. På så sätt står ett tak och en fasad från PREFA emot även höga vindhastigheter och rasande stormar. PREFA Sidings monteras vid större täckande bredder exempelvis med de egenutvecklade PREFA stormclipsen som ger de enskilda fasaddelarna ett särskilt starkt grepp. 

Montering av proffs

En viktig punkt som talar för PREFA tak- och fasadsystem i stormtider är att produkterna uteslutande läggs av utbildade proffs, på så sätt kan en korrekt montering garanteras. I PREFA Academy utbildas hantverkare från olika företag av PREFA monteringsutbildare. Det ger byggherrar och planerare en hög grad av säkerhet. Och du och din familj kan känna er säkra: Med PREFA har ni ett pålitligt tak över huvudet. 

PREFA monteringsutbildare visar deltagarna i PREFA Academy hur den korrekta monteringen av PREFA produkter går till.

PREFA produkter monteras uteslutande av utbildade proffs och på så sätt kan en korrekt montering garanteras.

Hur du renoverar ett gammalt hustak och gör det stormsäkert

Det är viktigt att ha en intakt taktäckning och ta bort gamla och lösa takplattor, takpannor och taktegel samt åtgärda sprickor och skador på yttertaket – särskilt på platser där stormar och oväder ofta förekommer. Följdskador såsom t.ex. vattenintrång kan vara allvarligt, en takrenovering är ofta ofrånkomlig. Därför är regelbunden granskning av taktäckningen alltid att rekommendera samt att takrenovering görs i god tid.  

Ett gammalt enfamiljshus innan takrenoveringen med PREFA

Den 400 år gamla bondgården renoveras med en ny PREFA taktäckning. Takshingeln av aluminium är lätt och flexibel att arbeta med och kan ge byggnaden en speciell charm.

Aluminium är extremt lätt

De lätta takprodukterna från PREFA passar perfekt för takrenovering. Vid takrenoveringar behöver de gamla takstolarna av statiska skäl ofta förstärkas för att klara en flera ton tung belastning med moderna takpannor. Med PREFA besparas du detta: Tack vare det mångfaldigt mycket lättare aluminiumtaket är det mesta av förstärkningen inte nödvändigt. Dessutom hanteras PREFA tak snabbt och problemfritt av utbildad personal på byggplatsen och kan transporteras enkelt på en lätt lastbil med flak. Det kan förkorta byggplatstiden väsentligt. PREFA aluminiumprodukter är lätta, robusta och motståndskraftiga. Materialet sparar på så sätt tid och pengar till en omfattande skötsel. 

Vad måste du tänka på med en stormsäker takstol?

Takstolen måste vara dimensionerad efter rådande områdesspecifika snö- och vindlaster. Vid nybyggen är detta som regel fallet. Vid en renovering rekommenderas du att fråga en snickare eller en specialist om råd. Om det är så att det innan renoveringen varit en tyngre takläggning (t.ex. taktegel) så bör det kontrolleras om vikten på något sätt haft en funktion i den tidigare planen. Om du förnyar med en lättare takläggning så kommer takstolen inte att tryckas ner på samma sätt. Därför måste takstolen av statiska skäl förankras ytterligare. En specialist kan bedöma utgångsläget korrekt. 

Perfekt avpassade delar – det kompletta systemet

Om tak, fasad, takvattenavledning, solpaneler eller översvämningsskydd – PREFA erbjuder med mer än 5 000 produkter ett komplett system för hela huset. Raffinerade tekniska detaljlösningar möjliggör ett optimalt samspel. Resultatet är ett tillförlitligt skydd för ditt hem i flera år. Samtidigt erbjuds en mångfald av färger, format och ytskikt tillsammans med närapå oändliga utformningsalternativ. I det kompletta systemet kan du matcha varje produkt inklusive tillbehör efter färg och kan på så sätt skapa en enhetlig bild från ingång till gavel. 

Vårt löfte: 40 års garanti : Vårat löfte:

Ett löfte som PREFA till och med ger dig skriftligen vilket kommer att glädja även dina barnbarn. PREFA ger dig 40 års garanti på materialet och även på färgen för P.10 lack.. Därmed har du en bra försäkring mot frostskador, korrosion, brott, sprickor, flagning och blåsbildning. Fler detaljer om PREFA garanti hittar du på vår garantisida. 

Användbara tips för det konkreta fallet

Särskilt efter storm och oväder : Regelbundet underhåll

Efter varje kraftig storm eller oväder samt även efter vintern bör du kontrollera taket efter skador. Men bara så långt som en okulär besiktning är möjligt: Har delar lossnat eller är takytan skadad? Är inte takytorna synliga från marken så måste ett professionellt företag utföra besiktningen. Med en taksäkerhetsanordning som i regel sätts fast redan i samband med taktäckningen kan takläggare, plåtslagare, rörläggare och snickare röra sig säkert på taket. Av säkerhetsskäl avråder vi husägare från att själva gå upp på taket! 

Har ditt tak fått en skada eller blivit otätt efter en storm?

Om detta är fallet så ska du kontakta en monteringspartner i din närhet – han eller hon kan inspektera skadorna på plats och beroende på skadornas omfattning reparera dessa antingen provisoriskt eller permanent. Om det under en storm uppstår fara så är det säkrast att kontakta räddningstjänsten. 

Referensprojekt

Om alpstuga, fjällstuga eller fjällstation – många byggnader måste uppfylla särskilda krav. PREFA förverkligar dessa projekt. Här hittar du några referensprojekt som delvis förevisas i korta filmer: 

Seethalerstugan på Dachsteinglaciären

Den nya Seethalerstugan står mitt i det oländiga och steniga landskapet i Dachstein. Alpstugan utmärker sig genom sin slanka byggnadskropp och ser ut som en klippa. Eftersom taket och fasaden på grund av sitt utsatta läge måste stå emot kraftiga vindbyar blev valet PREFA tak- och fasadpaneler FX.12 i färgen P.10 stengrått. På grund av höga vindlaster användes även stormsäkringar och en skruvad fastsättning. 

Das Restaurant der Bergstation Krippenstein während der Sanierungsarbeiten am gesamten Dach.

Det gamla ”Wiesenhaus” i Linz

När taket på det 400 år gamla ”Wiesenhaus” skulle renoveras var det viktigt att det behöll den gamla karaktären. Huset ligger på en höjd mitt på ett stort fält i den böhmiska skogen i närheten av Linz där det kan vara kalla vintrar och stark blåst. Den gamla takstolen var ursprungligen tänkt för halmtak och därför var de lätta aluminiumprodukterna den ideala moderna taktäckningen. 

I förgrunden på bilden ser man en man med en vit t-shirt som förklarar något. I bakgrunden syns ”Wiesenhaus”. Ett 400 år gammalt hus vars tak har renoverats med PREFA takshingel i färgen P.10.

En fasad på den stormiga Balatonsjön

I en av de populära semesterdestinationerna vid Balatonsjön har en ungersk familj uppfyllt sin dröm om ett enfamiljshus. På en av de mest vindbenägna platserna i Ungern blev valet produkten PREFALZ i P.10 patinagrönt. 

Ett modernt enfamiljshus med stormsäker fasad som klätts med PREFALZ i P.10 patinagrönt.

Vid Balatonsjön råder oberäkneliga vindförhållanden som sliter kraftigt på byggmaterialet. PREFA-produkter är lätta och robusta och erbjuder därför ett gott skydd mot liknande väderförhållanden. Därför blev valet den stormsäkra PREFA-produkten Prefalz i patinagrönt.

Fler stormsäkra flaggskeppsprojekt

Bekanta dig med PREFA service

Kataloger, erbjudanden, fotoservice och mycket mer – serviceområde för slutkunder

Mer information hittar du i serviceområdet. Kataloger och erbjudanden kan enkelt beställas här. Vid frågor kontaktar ni helt enkelt PREFA kundservice på +46 10 498 66 60. Med kontaktformuläret kan vi ge dig mer riktade råd: Då kommer rätt kontaktperson att kontakta dig angående din fråga. 

Kundservice tillgänglig för dig

Varje projekt är individuellt och varje byggherre vill naturligtvis få den bästa lösningen. Det spelar ingen roll vilka frågor du har om ditt projekt eller om en produkt – vi svarar gärna på dina frågor! Ifall du behöver ytterligare expertråd förmedlar vi gärna kontakter till specialister. Våra kontaktuppgifter hittar du här:  

Beställ gratis underlag

5 000 produkter och en massa detaljinformation – med hjälp av användbara underlag och dokumentationsmaterial från PREFA får du en bra överblick. På vår webbplats kan du snabbt och kostnadsfritt beställa de underlag du önskar. Ta reda på hur du gör ditt hus stormsäkert. PREFA är din starka partner. Särskilt i stormiga tider. 

Kataloger, erbjudanden, fotoservice och mycket mer – serviceområde för slutkunder

Mer information hittar du i serviceområdet. Kataloger och erbjudanden kan enkelt beställas här. Vid frågor kontaktar ni helt enkelt PREFA kundservice på +46 10 498 66 60. Med kontaktformuläret kan vi ge dig mer riktade råd: Då kommer rätt kontaktperson att kontakta dig angående din fråga. 

Kundservice tillgänglig för dig

Varje projekt är individuellt och varje byggherre vill naturligtvis få den bästa lösningen. Det spelar ingen roll vilka frågor du har om ditt projekt eller om en produkt – vi svarar gärna på dina frågor! Ifall du behöver ytterligare expertråd förmedlar vi gärna kontakter till specialister. Våra kontaktuppgifter hittar du här:  

Beställ gratis underlag

5 000 produkter och en massa detaljinformation – med hjälp av användbara underlag och dokumentationsmaterial från PREFA får du en bra överblick. På vår webbplats kan du snabbt och kostnadsfritt beställa de underlag du önskar. Ta reda på hur du gör ditt hus stormsäkert. PREFA är din starka partner. Särskilt i stormiga tider.