Översvämningsskydd: Bra skydd med PREFA översvämningsskydd i aluminium

Upptäck PREFA:s system för översvämningsskydd: Översvämningsskydd

Försiktighetsåtgärder mot naturens krafter

Stigande genomsnittstemperaturer ger mer extrema väderförhållanden. Oberäkneliga översvämningar kan dyka upp när som helst och orsaka stora skador. Klimatförändringarna har gjort att vatten allt oftare stiger över sina bräddar. Förutom de klassiska konsekvenserna av högvatten måste också ofta regionala resultat av kraftiga regn eller smältande snö hanteras. Detta kan även drabba fastighetsägare i områden långt borta från kuster och vattendrag. I riskområden är det därför extra viktigt att i tid skapa ett skydd mot dessa naturkrafter.

Den som genomför förebyggande åtgärder i tid kan undvika skador på egendomar och ägodelar. Med ett modernt översvämningsskydd i aluminium säkerställer och undviker du att naturkrafter leder till en katastrof!

Vad kan PREFA översvämningsskydd användas till?

Man skiljer i allmänhet mellan två användningsområden för PREFA översvämningsskydd: Objekt- och områdesskydd.

Objektskydd

Med de speciella dämmbalkarna av aluminium kan du snabbt täta följande delar av fastigheten där vatten annars skulle kunna tränga in:

 • Diverse grind- och portöppningar (t.ex. garageinfarter och garageportar)
 • Diverse dörrar (t.ex. husdörrar, entrédörrar, källardörrar, terrassdörrar, balkongdörrar, skjutdörrar)
 • Fönster (t.ex. källarfönster)

En individuell anpassning av dämmbalkarnas längd gör det möjligt att skydda olika typer av fönster, dörrar och grindar mot inträngande vatten. PREFA objektskydd lämpar sig för privata hem som t.ex. enfamiljshus men också för stora företagsbyggnader. Dämmbalkarna och de permanent monterade grundprofilerna finns i flera färger för att matcha din fasad.

Montering och användning av PREFA objektskydd:
Grundprofilerna monteras i, bakom eller framför valvet vid den första monteringen. Alternativ kan grundprofilerna också monteras nedsänkta kant i kant på insidan. Dämmbalkarna skjuts in på båda sidor i infästningen och monteras från ovan med ett spännstycke. I en kritisk situation är det lätta och mycket robusta systemet snabbt redo att användas och kan i nödfall också installeras av en enda person, vilket du kan se i följande video.n.

Luisa Buck står framför porten till ett fristående hus där den mobila skyddsvallen mot översvämningar redan har installerats.

Områdesskydd

Du kan använda PREFA översvämningsskydd som områdesskydd om du vill skydda större ytor eller objekt (t.ex. infarter, gator eller vägar) mot översvämning. Skyddet består av aluminiumväggar som ställs upp på öppna ytor med hjälp av markhylsor. Detta system är en perfekt lösning för dig som till exempel vill skydda din fastighet eller din tomt mot en förbiflytande bäck som vid kraftigt regnväder skulle kunna överstiga sina normala vattennivåer.

Montering och användning av PREFA områdesskydd:Vid första uppsättning av PREFA områdesskydd monteras markhylsor i förväg. Översvämningsskyddsväggarna kan vid behov förlängas eller, efter en statisk kontroll, även förhöjas. Fäststolparna (stöttor) förankras i de försänkta markhylsorna och dämmbalkarna i aluminium skjuts sedan in. Efter användning är balkarna och fäststolparna enkla att avlägsna. Markhylsorna täcks med hjälp av täckplattor.

En man installerar PREFA-systemet för översvämningsskydd.

Viktigt: För båda typer av PREFA:s system för översvämningsskydd monteras grundprofiler (för dämmbalkarna) eller markhylsor (för skyddsväggar) i förväg. Detta monteringssteg är nödvändigt att göra i förväg så att du kan reagera blixtsnabbt vid kraftigt regnväder och endast skjuta in dämmbalkarna i aluminium, eller, om det rör sig om områdesskydd, även skjuta in fäststolpar i den redan existerande uppbyggnaden.

Fördelarna med PREFA översvämningsskydd

Ikon för fördelar

Går att installera på egen hand

Ikon för fördelar

Av robust aluminium

Låg vikt och god lagringsbeständighet

Ikon för fördelar

Snabb och enkel montering

Ikon för fördelar

Anpassningsmöjligheter – finns i flera färger

Anpassningsmöjligheter för objektet som ska skyddas – finns i flera färger

Ikon för fördelar

Går att installera på egen hand

Ikon för fördelar

Av robust aluminium

Låg vikt och god lagringsbeständighet

Ikon för fördelar

Snabb och enkel montering

Ikon för fördelar

Anpassningsmöjligheter – finns i flera färger

Anpassningsmöjligheter för objektet som ska skyddas – finns i flera färger

Checklista: Hur stor är risken att du drabbas av en översvämning?

Använd följande checklista för att själv bedöma om du bor i ett område med stor risk för översvämning eller inte. Ju fler frågor som besvaras med ”Ja”, desto viktigare är det att ta beslut om skyddsåtgärder:

 • Ligger din tomt i närheten av vatten (flod, bäck, sjö etc.)?
 • Ligger din fastighet i en dal? 
 • Kan vatten tränga in genom dörrar, fönster eller grindar i din fastighet?
 • Kan vatten tränga in över andra låga öppningar i t.ex. källare eller garage?
 • Har din fastighet en ingång som ligger i nivå med marken eller en terrass som vatten kan färdas över för att sedan tränga in i fastigheten?
 • Finns det riskområden i form av infarter, parkeringsplatser eller gångvägar fram till fastigheten?
Närbild av översvämningsskyddet PREFA av aluminium, som alltid står emot översvämningskatastrofer och skyddar villan i bakgrunden.

Vad består PREFA översvämningsskydd av?

PREFA översvämningsskydd består av flera olika enstaka delar:

 • Startdämmbalkar för marktätning
 • Stapelbara dämmbalkar
 • Väggrundprofiler (objektskydd)
 • Fäststolpe med markhylsa (områdesskydd)
 • Spännstycke för infästning av enstaka balkar

Dämmbalkar, infästningar och spännstycken tillverkas av aluminium – ett brottfast, väderbeständigt och rostfritt material. Tack vare materialets låga vikt kan enstaka skyddsdelar enkelt transporteras och snabbt monteras i nödsituationer.

Användning av PREFA:s system för översvämningsskydd

 • Dämmbalkar i aluminium skjuts in på båda sidor i grundprofiler eller stolpar (förankring i markhylsor).
 • Stapling av dämmbalkar med spår- och fjädersystem
 • Fixering ovanifrån med spännstycke
 • Dämmbalkarna fylls i takt med stigande vattennivåer, vilket gör att väggstabiliteten höjs och dessutom förhindrar att dämmbalkarna flyter upp.
Fotografi av ett färdigmonterat PREFA-system för översvämningsskydd

Detaljerad monteringsanvisning för PREFA översvämningsskydd

Se nedan för en detaljerad monteringsanvisning för PREFA:s system för översvämningsskydd

PREFA översvämningsskydd Montering av den första dämmbalken med marktätning

Föra in den understa dämmbalken

Påbörja montering genom att snett ovanifrån trycka ned dämmbalken med marktätningen i grundprofilens spår. Tryck dämmbalken nedåt med ett stadigt grepp tills marktätningen ligger an mot underlaget.

PREFA översvämningsskydd Införande av ytterligare dämmbalkar i grundprofilens spår

Införande av ytterligare dämmbalkar

När den understa dämmbalken ligger stabilt och jämnt kan du fortsätta med att föra in ytterligare dämmbalkar. För in delarna snett ovanifrån ner i grundprofilernas spår på samma sätt som i steg 1 och tryck nedåt tills spår och fjäder griper tag i varandra och tätningarna ligger placerade stabilt och jämnt.

Montera spännstycken på dämmbalkarna i aluminium inom ramen för PREFA:s system för översvämningsskydd

Montera spännstycken

Skjut spännstycket med den gängade foten nedåt i grundprofilernas spår och tryck nedåt tills den gängade foten vidrör den översta profilen. Dra sedan åt skruven på spännstycket lätt med hjälp av en insexnyckel.

Frigör markhylsor om mellanstolpar ska användas för PREFA områdesskydd

Frigör markhylsor

Om du använder mellanstolpar för områdesskydd måste du dessutom dessförinnan beakta stegen 4–6. Skruva ut skruven med försänkt huvud ca 1 cm ur markhylsans täckplatta, dra ut täckplattan och avlägsna den.

PREFA översvämningsskydd Montering av mittpelare vid användning som områdesskydd

Sätta upp mittpelare

Nu kan du förankra mittpelaren i den frigjorda markhylsan med en vridrörelse. Säkerställ att tätningsringen vid nedre änden passar.

Montering av PREFA:s system för översvämningsskydd och montering av stöd

Eventuell montering av ett stöd

Om den uppbyggda skyddsväggen överskrider 2 x 2 meter rekommenderar vi användning av ett extra stöd.

PREFA proffstips: Så förvarar och underhåller du ditt PREFA översvämningsskydd på rätt sätt!

För optimal förvaring av systemet för översvämningsskydd rekommenderas användning av väggfästen i aluminium från PREFA. Här kan dämmbalkarna staplas på väggfästena på ett sådant sätt att markdämmbalkarna ligger högst upp. Detta säkerställer möjlighet för snabb uppbyggnad i nödsituationer. Se till att aldrig förvara aluminium direkt på aluminium. Använd skiljeremsor av kartong, plast eller spånskivor för att skydda dämmbalkarna mot förfrysning vid inträngande fukt. Spännstycken kan förvaras i ett extra förvaringsfack eller ovanpå dämmbalkarna.
Systemet för översvämningsskydd bör monteras och demonteras minst en gång om året för regelbundet underhåll. Det ger tillfälle att inte bara öva på hanteringen av delarna utan också kontrollera systemets funktionalitet och fullständighet. Alla tätningar ska dessutom rengöras och behandlas med silikonspray efter varje användning. Byt ut skadade tätningar.

Frågor och Svar: PREFA översvämningsskydd

PREFA:s mobila översvämningsskydd med dämmbalkar i aluminium används för objekt- och områdesskydd. Det ger ett tillförlitligt skydd mot vatten och slam även i extrema lägen. 

PREFA översvämningsskydd levereras och monteras fackmässigt av ett regionalt partnerföretag.

Längden fastställs utifrån statiska beräkningar och beror på vattennivån. Som standard är höjder upp till 200 cm möjliga vilket motsvarar tio dammbalkar på 200 mm.

Systemet förutsätter ett stabilt underlag med tillräcklig bärkraft, t.ex. betong eller tegel.

PREFA-systemet för översvämningsskydd är kontrollerat och certifierat genom det europeiska förbundet för översvämningsskydd (EVH).

Ja, delarna kan levereras i RAL-standardkulörer. 

Aluminiumprofilernas låga vikt gör att systemet kan monteras upp snabbt och enkelt i nödsituationer – till och med av en enda person!

PREFA:s översvämningsskydd består av sammanlagt 10 komponenter. 

Beställa det individuellt anpassningsbara PREFA översvämningsskydd

Är du intresserad av att beställa ett översvämningsskydd från PREFA? Fråga din kontaktperson på PREFA om.

Detaljerad information och tekniska data om produkten finns i "Mobilt översvämningsskydd".

Här kan du begära vår kostnadsfria broschyr om översvämningsskydd direkt online.

 • Aldrig mer översvämning – mobilt översvämningsskydd från PREFA. Förlora inte dyrbar tid – skydda din fastighet nu!
Kvalitetsstämpel "Sicherheit im Hochwasserschutz" för PREFA:s mobila översvämningsskydd i aluminium

PREFA:s mobila översvämningsskydd har fått kvalitetsstämpeln ”Sicherheit im Hochwasserschutz". Kvalitetskommittén inom ramen för Europaverband Hochwasserschutz e.V. har genomfört kvalitetskontroller av systemet.