Översvämningsskydd i aluminium: Låg stress vid högt vattenstånd

Upptäck Översvämningsskydd: Översvämningsskydd

PREFA håller för alla oväder.

Stigande genomsnittliga temperaturer gör att klimatet blir extremare. Gång på gång sker översvämningar som orsakar stora skador. Särskilt i riskregioner är det viktigt att skydda sig mot naturkrafterna innan du står med vatten upp till näsan.

Vi har utvecklats PREFAs system för översvämningsskydd tillsammans med vårt systerbolag NEUMAN Aluminium Strangpresswerk. Lätta, robusta aluminiumprofiler skyddar dörrar, portar, fönster och stora ytor från inträngande vatten vilket ger dig och ditt hus maximal säkerhet.

Översvämningsskyddet består av:

  • Dammbjälkar med marktätning
  • Stapelbara dammbjälkar
  • Väggfixeringsprofiler
  • Fixeringsstöd med markhylsor 
  • Spännstycken för att förhindra att bjälkarna rivs upp

håller för brott och är korrosionsbeständigt

extremt lätt

transportera utan problem och fixera dem enkelt

håller för brott och är korrosionsbeständigt

extremt lätt

transportera utan problem och fixera dem enkelt

Generellt kan man skilja mellan två användningsområden:

1. Vid objektskydd tätas fönster-, dörr- och portöppningar med dammbjälkar i aluminium.

2. Vid områdesskydd säkras områden som är utsatta för översvämningsrisk som tillfarter, gator eller vägar med hjälp av skyddsväggar.

För installation av systemet monteras först fixeringsprofiler (för dammbjälkar) eller markhylsor (för skyddsväggar). Det gör att du kan reagera blixtsnabbt om det blir oväder.

Detaljerad information och tekniska detaljer om produkten hittar du under Översvämningsskydd

Frågor och Svar

PREFA:s mobila översvämningsskydd med dämmbalkar i aluminium används för objekt- och områdesskydd. Det ger ett tillförlitligt skydd mot vatten och slam även i extrema lägen. 

PREFA översvämningsskydd levereras och monteras fackmässigt av ett regionalt partnerföretag.

Längden fastställs utifrån statiska beräkningar och beror på vattennivån. Som standard är höjder upp till 200 cm möjliga vilket motsvarar tio dammbalkar på 200 mm.

Systemet förutsätter ett stabilt underlag med tillräcklig bärkraft, t.ex. betong eller tegel.

PREFA-systemet för översvämningsskydd är kontrollerat och certifierat genom det europeiska förbundet för översvämningsskydd (EVH).

Ja, delarna kan levereras i RAL-standardkulörer. 

Aluminiumprofilernas låga vikt gör att systemet kan monteras upp snabbt och enkelt i nödsituationer – till och med av en enda person!

PREFA:s översvämningsskydd består av sammanlagt 10 komponenter.