Vad består PREFA-systemet för översvämningsskydd av?: Olika delar - Översvämningsskydd

Detaljerad ritning av PREFA-systemet för översvämningsskydd i aluminium med separata komponenter
 1. MARKTÄTNING
  När det gäller översvämningsskydd är det marktätningen som håller tätt mellan den understa dammbalken och underlaget (marken). Om översvämningsskyddet ska stå kvar monterat så behövs en särskild, permanent marktätning.
   
 2. MARKHYLSA FÖR MITTPELARE
  Fästanordningen för översvämningsskyddet ska gjutas fast i betong. Markhylsan är det betonggjutna fundamentet för fastsättning av mittpelaren.
   
 3. DAMMBALKAR
  Dammbalkar kallas de profiler i systemet för översvämningsskyddet som skjuts in i väggprofilerna eller mittpelarna. Dammbalkarna staplas i ett spår- och fjädersystem där profilerna tätas med speciella, utbytbara gummitätningar (dammbalkstätningar) och fixeras uppifrån med ett spännstycke.
   
 4. HÅLLARE FÖR DAMMBALKAR
  Förvaringsdel: När dammbalkarna inte används kan upp till 6 stycken (beroende på system) förvaras i den praktiska hållaren för dammbalkar. 
   
 5. FÖRVARINGSSKYDD
  Förvaringsdel: Skyddar dammbalkar som förvaras i hållaren mot väderpåverkan, t.ex. UV-strålning. De separata segmenten skruvas ihop till ett stabilt skydd
   
 6. MITTPELARE med MARKHYLSA
  För översvämningsskydd över större områden används mittpelare. Det är speciella pålar som fungerar som mellanpelare. Pålarna placeras i de gjutna markhylsorna och förankras med bajonettlås.
   
 7. MELLANSPÄNNSTYCKE
  Som extra åtgärd vid mycket stora spännvidder trycker nedhållaren ned dammbalkarna och marktätningen (placerad i mitten).
   
 8. SPÄNNSTYCKE
  Spännstycket spänner dammbalkarna i översvämningsskyddet. Därmed fixeras dammbalkarna i rätt position och marktätningen trycks mot underlaget.
   
 9. GRUNDPROFIL
  En del i systemet för översvämningsskydd som monteras i fasaden utanför, innanför eller kant i kant med intrados.
   
 10. VINKELSKYDD/VÄGGPROFILSKYDD
  Täcker väggprofilen när den inte används så att öppningen för dammbalkarna hålls ren och är klar för användning. Skyddar även tätningarna mot UV-strålning.