Hållbarhet och miljöskydd: Tänk smart för en hållbar framtid

Konsten att ge och ta

Principerna som driver konsten att ge och ta för tanken väldigt nära idéen om hållbarhet. Begreppet ”hållbarhet” används i allt högre utsträckning och många kanske slänger sig med ordet utan att egentligen veta vad det innebär – men vi på PREFA är ytterst medvetna om vårt ansvar gentemot våra medmänniskor och miljön.

Det finns många olika standarder, normer och metoder som finns till för att försöka styrka hållbarhet. Men vad innebär egentligen hållbara affärer, hållbar tillverkning och ett hållbart agerande? Vi har ägnat mycket tid åt dessa frågor.

Förhandsgranskning av videon med de viktigaste punkterna ur PREFA:s hållbarhetsbroschyr

Först och främst handlar det om en effektiv användning av värdefulla resurser. Det innefattar inte bara material vi köper in eller hjälp- eller drivmedel som t.ex. maskiner utan handlar framför allt om vårt högt uppskattade medarbetarteam. Arbetssäkerhet står därför högt i kurs hos PREFA.

Dr. Cornelius Grupp MBA & Leopold Pasquali

Vårt starka engagemang för en intakt omvärld: Miljöskydd och hållbarhet är mer än begrepp hos prefa. vi tar vårt ansvar på allvar.

Från råvaruanskaffning och tillverkning till avfallshantering: alla steg i vårt kretslopp präglas av noga genomtänkta val, effektiv användning och stränga kontroller. Vi på PREFA arbetar mot höga standarder för att uppfylla de många olika krav som ställs på en miljövänlig och hållbarhet verksamhet. Bland våra otaliga hållbarhetsåtgärder vill vi i synnerhet belysa fyra väsentliga sådana:

Vår aluminiumåtervinningsandel ligger på hela 87 %

Varför bara använda något en gång när man kan tillvarata det gång på gång?
Visste du att PREFA småformatstaksystem består av anmärkningsvärda 86,6 % återvunnen aluminium? Om vi tar en titt på alla produkter totalt sett, alltså inklusive PREFABOND ® PREFALZ uppgår andelen återvunnet aluminium till 77 %.

Återvinningssymbol bestående av tre pilar som pekar mot varandra – symboliserar PREFA:s andel återvunnen aluminium

Avfallshantering: 89 % av vårt avfall tas tillvara

Vårt avfall är också värdefullt – och återvinns därför direkt.
PREFA är stolta över att kunna uppvisa följande avfallssiffror: 51 % återanvänds, 38 % återvinns, 5 % används termiskt och 6 % tas om hand på en avfallsanläggning. Hela 89 % av vårt materialavfall återanvänds därmed i kretsloppet.

Stiliserade blad i cirkel – symboliserar PREFA:s avfallshantering

Strömen som används kommer från 100 % förnybar energi

PREFA använder sig bara av ström från förnybara källor.
Sedan 2020 består använd ström i vår tillverkning av 100 % förnybar energi från vatten-, vind- och solkraft samt biomassa. Och det kommer att vara så även i fortsättningen.

Stiliserad bild med vindkraftverk, sol och vatten för att symbolisera förnybar energi

Utsläppen av växthusgaser uppgår till 3,36 kg CO2e/kg

En intakt atmosfär är viktigast för oss.
Trots att utsläppen av växthusgaser uppgår till 3,36 kg CO2e/kg uppfyller PREFA:s taksystem mycket goda utsläppsnivåer i jämförelse med alternativa produkter. För att kompensera för utsläpp som är ett resultat av tillverkningen av ett PREFA-tak (400 kg som står i relation till den 40 år långa garantin) måste endast 3,76 träd planteras.
Och det bästa av allt: Ett aluminiumtak behåller sitt värde. Om taket dessutom återvinns efter sin livslängd uppgår utsläppsvärdet till och med till ringa 0,76 kg CO2e/kg. Det är mindre än ett halvt träd.

Symbolbild för PREFA:s aluminiumutsläpp, 4 träd

Korrekt användning av moderna material: PREFA-produkternas livscykel

Rätt hantering gör att många moderna material kan användas på ett hållbart sätt.
Huruvida ett material också resulterar i en hållbar produkt hänger framför allt ihop med det tekniska kretsloppet och de effekter som detta kretslopp leder till. Se nedan för att följa aluminiumets livscykel i våra produkter.

Teknisk livscykel hos PREFA:s aluminiumprodukter: tekniska råvaror, produktion, produkt, användning, insamling, demontering

Teknisk cykel

Hållbarhet:: PREFA:s broschyr rörande

PREFA:s nedladdningsbara hållbarhetsbroschyr innehåller ännu mer information.
Innehållet grundar sig på PREFA:s huvudsakliga produktionsanläggning i Marktl, Nedre Österrike.

Hur tillverkas prefa:s aluminium?: Det moderna byggmaterialet aluminium kan användas på ett individuellt sätt och nästintill överallt.

Aluminium är en av de vanligast förekommande metallerna i jordskorpan. Förr i tiden var det svårt att utvinna rent aluminium eftersom metallen besitter egenskaper som gör att den förenar sig med andra material. Först år 1827 lyckades den tyske kemisten Friedrich Wöhler med att framställa aluminium i pulverform. Vid denna tidpunkt översteg priset för aluminium faktiskt priset för guld. Aluminium är ett modernt byggmaterial. Det kan användas på ett individuellt sätt och nästintill överallt: som huvudsakligt material eller inom ramen för underkonstruktionen för fasad-, tak- och väggsystem, som bro- och bärkonstruktion, som material för dörrar, portar och fönster och till och med för inomhusgestaltning. Aluminium är robust, flexibelt, motståndskraftigt, hållbart, formstabilt och lätt.

Stiliserade blad som listar PREFA:s värden

1. Gjutning, formning, legering

Aluminium som tillverkas i så kallade aluminiumsmältverk hälls ner i fat och hälls sedan ner i formar på valsverket. Genom legering med hjälp av diverse andra metaller och mineraler kan olika egenskaper hos aluminiumet uppnås.

Stiliserad gren med blad som listar PREFA:s värden

2. Bandlackering

Våra produkter behandlas med ett högkvalitativt HDP-lacksystem för att göra dem väderbeständiga och säkerställa att de behåller sin optiskt tilltalande yta i många år. Lacken påförs med en så kallad bandlackeringsmetod.

Stiliserat blad som listar PREFA:s värden

3. Återvinning

Det bandlackerade aluminiumet tillverkas genom återvinning av aluminiumavfall i olika mängd beroende på legering och kvalitet: Metallen hälls direkt ner i värmebandet och därigenom undviks den energiintensiva processen med den förvärmning och varmvalsning som krävs hos fat.

Stiliserade blad som listar PREFA:s värden

4. Kallvalsning och glödning

Heta band påförs på ytan genom kallvalsning och glödning i kammarugnar för att uppnå de önskade mekaniska egenskaperna hos aluminiumet före lackering.

Stiliserade blad som listar PREFA:s värden

1. Gjutning, formning, legering

Aluminium som tillverkas i så kallade aluminiumsmältverk hälls ner i fat och hälls sedan ner i formar på valsverket. Genom legering med hjälp av diverse andra metaller och mineraler kan olika egenskaper hos aluminiumet uppnås.

Stiliserad gren med blad som listar PREFA:s värden

2. Bandlackering

Våra produkter behandlas med ett högkvalitativt HDP-lacksystem för att göra dem väderbeständiga och säkerställa att de behåller sin optiskt tilltalande yta i många år. Lacken påförs med en så kallad bandlackeringsmetod.

Stiliserat blad som listar PREFA:s värden

3. Återvinning

Det bandlackerade aluminiumet tillverkas genom återvinning av aluminiumavfall i olika mängd beroende på legering och kvalitet: Metallen hälls direkt ner i värmebandet och därigenom undviks den energiintensiva processen med den förvärmning och varmvalsning som krävs hos fat.

Stiliserade blad som listar PREFA:s värden

4. Kallvalsning och glödning

Heta band påförs på ytan genom kallvalsning och glödning i kammarugnar för att uppnå de önskade mekaniska egenskaperna hos aluminiumet före lackering.

Tillverkning av primäraluminium

Tillverkningen av primäraluminium är mycketkrävande. Förutom energin som krävs för råmaterialförbränningen behövs en hög andel elektrisk energi för smältelektrolysen – som är det som till slut tar fram det metalliska aluminiumet. Alstrandet av denna elektriska energi utgör två tredjedelar av nuvarande globala genomsnitt för växthusgasutsläpp inom ramen för aluminiumtillverkning. Detta kan bara minskas genom förbättrad energieffektivitet på dessa anläggningar samt koldioxidneutral elproduktion (t.ex. genom att använda ström från förnybara energikällor).

Våra leverantörer använder endast aluminium som tillverkats i Europa, vilket gjort att utsläppen från våra produkter är lägre än det globala genomsnittet.

Energieffektiv tillverkning i österrike och tyskland: För ett komplett system med över 5 000 produkter

Den som vill förändra något, börjar med sig själv. Med det mottot i åtanke försöker vi ständigt förbättra oss själva.

Vår utveckling grundar sig på framtidsorienterade strategier och hållbara åtgärder. I detta arbete räknar vi också in vår nya anläggning i St. Pölten och vårt lager i St. Georgen. Vi optimerar våra interna produktionsprocesser för att minska våra produkters koldioxidutsläpp.

Våra produktionsanläggningar finns i Marktl (Nedre Österrike), St. Pölten (Nedre Österrike) och i Wasungen (Thüringen). Anläggningarna utgör en central bas för våra leverantörer i Spanien, Tyskland, Nederländerna, Italien och våra kunder i hela Europa. Våra produkter reser i genomsnitt 1 377 km från våra underleverantörer till våra slutkunder. Detta motsvarar 155 g CO2e/kg för PREFA aluminiumprodukter.

Grafik för att beskriva PREFA:s transporter: 57 % tonkilometer transport av råvaror, 35 % tonkilometer transport till kunden, 8 % tonkilometer intern transport inom PREFA

Konsten att välja rätt förpackningsmaterial

Förpackningar behövs för att leverera produkter i oskadat skick och i önskad kvalitet till kunderna. Tidigare har plast varit ett av de mest använda förpackningsmaterialen. Plastbergen på soptippar och plastansamling i hav och oceaner visar dock tydligt att användningen av plast utan ett därtill fungerande kretsloppssystem långsiktigt skadar vår omvärld.

Därför ställer vi lika höga krav på våra förpackningsmaterial som våra produkter i sig.

Förpackningsmaterial som kommer från våra leverantörer och som sedan blir till avfall på våra produktionsanläggningar återvinns i högsta möjliga mån. Just nu bygger vi upp ett ”pallsystem” med våra huvudleverantörer som ska bli till åtskilliga ton returträ. Material som av olika anledningar inte kan bli returträ skickas istället till en leverantör som gör ny spånplattor, träpellets och andra produkter av gamla, till större delen defekta, pallar.

Förpackningsmaterial som kommer från vår produktion blir i regel till avfall hos kunden. Vi ser därför till att använda en hög andel återvinningsbara förpackningar gjorda av trä, kartong eller papper. Plastförpackningar utgör ca 10 % av den årliga förpackningsförbrukningen.

Grafik med andelen förpackningsmaterial hos PREFA, 54 % kartong, 32 % trä, 6 % plast, 4 % aluminiumtejp, 4 % PE-folie, 0% skumplastdelar, 0% etiketter, andelar räknade i kg

Branschens dekarbonisiering¹

Precis som tidigare krävs mycket energi i produktionen av våra dagliga förbrukningsmaterial. Termisk energi behövs i arbetet med att förändra aggregationstillstånd eller få upp material till särskilt höga temperaturer för att forma vissa egenskaper. Denna termiska energi levereras i huvudsak med naturgas. Naturgas är mycket svår att dekarbonisera. Så länge naturgas behövs i produktionen kan man alltså inte till fullo, utan hjälp av kompensationsbetalningar, dekarbonisera den. Därför är det också nödvändigt att så tidigt som möjligt försöka elektrifiera produktionsprocesser.

¹ kemisk-fysikalisk behandlingsanläggning för farligt avfall

Löpande modernisering av produktionsanläggningar

Vår produktion drivs med energieffektiva anläggningar. Produktionen av hela vår produktpalett kräver endast låga mängder energi. Böjning, falsning, stansning, prägling, pressning och kapning sker hydrauliskt, pneumatiskt och med knäledspress. Årligt underhåll, regelbundna kontroller och förbättringar säkerställer att anläggningarnas prestanda hålls på topp för att vi ska kunna använda vår energi på ett förnuftigt sätt även i framtiden. Inom ramen för dessa produktionssteg använd ingen naturgas utan arbetet utförs uteslutande med el. Vi täcker vårt elbehov med ström från förnybara energikällor. Dessutom täcker ett vattenkraftverk 9,5 % av elbehovet till produktionen hos CAG-Holding i Marktl. Under 2021 installerades också en stor fotovoltaikanläggning på taken hos vår systeranläggning. Tack vare denna åtgärd och den moderna pulverlackeringsanläggningen uppgår nu utsläppen till endast 29 g CO2e /kg för PREFA aluminiumprodukter.

Tack vare pulverlackeringsanläggningen blir aluminiumprodukterna kromfritt passiverade, vilket gör att ytan får de önskade egenskaperna för att uppfylla höga kvalitetskrav i många år efter läggning. Den betsade metallen sprayas med lackpulver och får en termisk behandling. Uppkomna kemikalier separeras från vatten med hjälp av en förångare för att minimera avfallsmängden. Avfallsvätskor hanteras i så kallade CP-anläggningar där de tas om hand för att i högsta möjliga mån kunna föras tillbaka in i kretsloppet igen. Inget avloppsvatten eller andra kemikalier hamnar i närmaste flod eller i grundvattnet. Allt avfall samlas ihop och hanteras på ett fackmässigt sätt.

Avfallshantering

Grafik för PREFA:s avfallshantering, andelar: 51 % återanvändning, 38 % återvinning, 6 % CP-anläggning, 5 % termisk användning

40 års garanti – men oändlig livslängd: Använda materials livslängd

Våra produkter är försedda med ett speciallack för att skydda både ditt tak och miljön – och dessutom vara optiskt tilltalande.
Dessa lack är flytande. Bindemedel, tvärbindare och andra värdefulla tillsatser blandas och rörs ihop noga för att till slut snabba möjliga härda i bandlackeringens bränningsprocess. Samtliga lösningsmedel som finns i den flytande lacken förbränns då, vilket gör att alla VOC, dvs. flyktiga, organiska förbindningar, som löses upp i rumstemperatur, inte avges i miljön. Dessutom förs all spillvärme tillbaka in kretsloppet och återvinns på ett meningsfullt sätt. Vattenförbrukningen minimeras genom kontinuerlig återcirkulation inom ramen för de olika produktionsstegen.

Ett långlivat, enhetligt utseende är bara möjligt med tekniska ”high-end”-lack. Vi använder ett lack som garanterar stabilitet under många år och inte förlorar sin glans ens i regioner med tuffa förhållanden.

Närbild på PREFA takplatta R.16 med snöstopp, takränna och stuprör i P.10 svart inkl. åskskydd och en lodrät träfasad

Avrinning av tungmetaller

Många metaller i byggindustrin är inte rena och skära råmetaller. De kräver diverse legeringsmaterial för att uppnå önskade egenskaper. Dessa legeringar är under de flesta förutsättningar stabila. Sura eller alkaliska väderförhållanden skador dock ytorna och gör att metallerna släpper ifrån sig enstaka atomer. Tak-, fasad- och takavvattningssystem är kontinuerligt utsatta för sådana väderförhållanden. Användning av legeringar och material som inte är skyddade mot avrinning av tungmetaller och andra miljöfarliga toxiner kan därför snabbt leda till ackumulerad belastning på marken, dricksvatten och terrängen i omgivningen.

(Studie ”Abschwemmung von Metallflächen und Eintrag ins Grundwasser” från Bundesamt für Umwelt, Rapperswil, 2019-03-26; Studie ”Metalle und Umwelt, Verhalten von Blechen gegenüber Umwelteinflüssen”, Dr Markus Faller, Bern, 2007-03-14: Tungmetaller och miljöfarliga toxiner som befinner sig i marken kan sköljas bort och hamnar antingen i vårt kretslopp via grundvattnet eller i växter som används som livsmedel eller foder för nyttodjur)

Lång livslängd utan farliga komponenter

PREFA aluminiumprodukter har en 40 år lång garanti, men oändlig livslängd. Du kan vara säker på en minimal avrinningsnivå hos våra produkter tack vare en kombination av en passiv metall och god ytbehandling. Dessutom garanterar våra material en lång livslängd utan farliga komponenter. De behåller sitt utseende över tid, skyddar ditt hus mot tuffa väderförhållanden och orsakar knappt någon avrinning ner i marken eller grundvattnet. Det innebär att våra material inte belastar miljön under användningstiden.

Förnybara resurser för framtidens skull: Resurshantering

En hållbar hantering av resurser handlar om att öka resurseffektiviteten och att bibehålla icke förnybara resurser för framtida generationer. 

I en perfekt värld innebär arbetet med resurseffektivitet att kunna använda material ska kunna återvinnas och återanvändas utan kvalitetsförlust efter deras användningstid. För att kunna uppnå detta är det nödvändigt att redan vid demontering se till att materialen avfallshanteras på ett sådant sätt att de faktiskt kan återvinnas. Vid slutet av en produkts eller en byggnads användningstid gör man sig av med materialen och transporterar dem vidare till avfallshantering. Det är bara när avfallshanteringen genomförs på ett fackmässigt sätt som materialen kan återvinnas på högsta möjliga nivå. Idag kan upp till 95 % av använda aluminiumprodukter i byggbranschen återvinnas enligt en undersökning från European Aluminium Association (EAA).

PREFA-anläggningen i Marktl sett från en av de närliggande kullarna. I förgrunden står ett träd på en grön äng. I bakgrunden ser man de stora Lilienfelder-skogarna.

En högre andel sekundäraluminium blir möjlig när återvunnen aluminium med motsvarande legering finns tillgänglig. Material som till exempel används för burkar återfinns åter inom industrin inom ett år. Långlivade produkter i byggbranschen låser dock fast materialen över årtionden. Vi kan alltså utgå från att andelen skrot i aluminiumprodukter för byggbranschen kommer att öka under kommande år.

Fördelar med förhöjd skrotandel

En förhöjning av skrotandelen i ursprungsmaterial har både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Våra produkters CO2-utsläpp talar sitt tydliga språk: majoriteten av använd energi i tillverkningen går till produktionen av ursprungsmaterialet, alltså aluminiumframställningen. Genom att reducera användningen av primäraluminium och istället höja skrotandelen (sekundäraluminium) kan man spara in på dessa utsläpp. Ett fungerande kretslopp är också till stor fördel för naturen. Deponerad skrot tar nämligen oerhört stor plats – och i själva verket skulle den kunna användas på andra sätt. Den invasiva påverkan som är ett resultat av framställning av primäraluminium kan undvikas eller reduceras genom att höja andelen sekundäraluminium. Just nu använder våra leverantörer i genomsnitt 77 % sekundäraluminium i tillverkningen av deras produkter. Beroende på legering stiger till och med andelen använt sekundäraluminium till över 80 % i våra produkter.

Uppdelning av CO2-utsläpp

Att återvinna 1 ton aluminium innebär 4 ton mindre bauxit och upp till 9 ton mindre CO2-utsläpp. Tack vare våra leverantörers användning av sekundäraluminium visar våra beräkningar en CO2-faktor om 4,48 kg CO2-utsläpp/kg för ursprungsmaterial (23 % primäraluminium).

Grafik för uppdelning av CO2-utsläpp hos PREFA: 90,4 % ursprungsmaterial aluminium, 4,91 % ursprungsmaterial PREFA, 4,70 % annat (transport, produktion)

Återanvändbart i all oändlighet: Återvinning

Materialet aluminium lämpar sig särskilt bra för återvinning. Förutom de positiva aspekterna ur miljöperspektiv är återvinning av aluminium dessutom mycket ekonomiskt lönsamt.

Aluminium används i många olika legeringar. De skiljer sig åt beroende på använda tillsatser som t.ex. magnesium eller koppar, vilket ger produkten olika egenskaper som rör hårdhet, grad av motståndskraft och böjbarhet.

Skrotet samlas in och skiljs åt så noga som möjligt beroende på sort för att å ena sidan känna igen och bibehålla använd legering och å andra sidan använda mindre legeringstillsatser vid tillverkning. På så vis reduceras både legeringstillsatserna och själva miljöpåverkan på grund av metalltillverkningen. Skrotandelen i aluminiumprodukter ökar för varje år – och till och med år 2026 kan vi till och med räkna med en fördubbling av aktuell andel. 

Polyvalente i Kapellen i skymningen med PREFA väggromb 44 × 44 i mayaguld

Ställ om kretsloppet på lång sikt

Det senaste århundradet har många nya material hamnat i vårt kretslopp. Många av dessa material används sedan decennier. Material hamnar inte i kretsloppet under användningstiden, vilket innebär att det tekniska kretsloppet inte riktigt nått sitt slut ännu. Många ytterligare primärråvaror måste föras in i kretsloppet för att hålla igång det. Material som järn, som man gjort sig av med sedan århundraden, finns i stora mängder i kretsloppet och finns därför i högre utsträckning som skrotandel i produkter. Målet bör alltså vara att ställa om kretsloppet på ett sådant sätt att befintliga material (skrotandel) i huvudsak används i kretsloppet.

Ett effektivt och attraktivt material

Aluminiumexperten Jörg H. Schäfer, återvinnings- och hållbarhetschef på Aluminium Deutschland e.V. (tidigare GDA), är väl medveten om aluminiumets framstående egenskaper. Enligt honom finns det inget material som kan mäta sig med aluminium när det gäller funktion, värdebehållning, utseende och resurseffektivitet.

Oändligt återvinningsbart utan kvalitetsförlust

Schäfer har en lång lista med argument: Aluminium – i alla former och oavsett om det är behandlat eller ej – kan utan att tumma på kvaliteten alltid smältas ner igen och sedan användas i nya premiumprodukter. Aluminium möjliggör ett hållbart förlopp med utmärkta miljömässiga, ekonomiska och tekniska villkor.

Blick uppåt på en fasad med naturblanka väggromber i 20 × 20

Det handlar om värdet som aluminium tillför arkitekturen. Det är just aluminiumets utseende som gör det så populärt inom design. Det fördelaktiga förhållandet mellan hållfasthet och vikt gör det möjligt att skapa lätta och fina konstruktioner som samtidigt är ytterst robusta och erbjuder stor gestaltningsfrihet. Aluminium väger 2,7 gram per cm³ och är jämfört med koppar, järn och zink det lättaste byggmaterialet. Metallen är dessutom svårslagen inom ramen för resurseffektivitet och de fördelar som är ett resultat av lågt underhållsbehov och lång livslängd.

Jörg H. Schäfer, återvinnings- och hållbarhetschef på Aluminium Deutschland e.V.

Hållbarhetsbroschyr: PREFA

Nedan finns PREFA Hållbarhetsbroschyr i sin helhet för nedladdning. Innehållet grundar sig på PREFA:s huvudsakliga produktionsanläggning i Marktl, Nedre Österrike.

Här hittar du alla uppgifter om vår verksamhet och mer information om vårt starka hållbarhetsengagemang. Låt oss kliva in i en stark och livskraftig framtid!