Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergeleitet.)

PREFA-produkter uppfyller alla brandskyddsregler. Här kan du läsa om det viktigaste. Detaljerad information hittar du i infobladet.

PRODUKT KLASSIFICERING ENLIGT EN 13501-1
Småformat Brandklass "A1" - ej brännbart
Prefalz Brandklass "A1" - ej brännbart
Sidings Brandklass "A1" - ej brännbart
Prefabond FR-Kärna Brandklass „B-s1, d0“ - knappast brandfarlig
Prefabond A2-Kärna Brandklass „A2-s1, d0“ - ej brännbart
PRODUKT
Småformat
KLASSIFICERING ENLIGT EN 13501-1
Brandklass "A1" - ej brännbart
PRODUKT
Prefalz
KLASSIFICERING ENLIGT EN 13501-1
Brandklass "A1" - ej brännbart
PRODUKT
Sidings
KLASSIFICERING ENLIGT EN 13501-1
Brandklass "A1" - ej brännbart
PRODUKT
Prefabond FR-Kärna
KLASSIFICERING ENLIGT EN 13501-1
Brandklass „B-s1, d0“ - knappast brandfarlig
PRODUKT
Prefabond A2-Kärna
KLASSIFICERING ENLIGT EN 13501-1
Brandklass „A2-s1, d0“ - ej brännbart

PREFA tak- och fasadprodukter (litet format och Prefalz och fasadpaneler) är enligt EN 13501-1 i betecknade som brandklass A1 – obrännbart. Brandklass A1 betyder att produkterna av aluminium inte är brännbara.

PREFA samverkansplatta aluminium med FR-kärna är klassad enligt EN 13501-1 som B-s1, d0. På begäran är kompositskivan med en A2-kärna tillgänglig. Detta är klassificerat enligt EN 13501-1 med brandprestationsklassen "A2-s1, d0" - ej brännbart och är därför lämplig för höghus (byggnader med en höjd över 22 m).

Alla fasadprodukter har genomgått systemtestet enligt ÖNORM B 3800-5 (krävs enligt OIB-riktlinje 2).

Kraven på taktäckning vid utvändig brandpåverkan har deklarerats enligt OIB riktlinje 2 med broof(t1).

PREFA takprodukter (litet format och PREFALZ) gäller på grund av de använda materialen enligt EN 13501-5 som  ”ej testad enligt”.

LADDA NED INFOBLAD OM BRANDSKYDDSREGLER

2 MB BRANDSKYDD VENTILERADE FASADER
inspiration för arkitekter

BESTÄLL GRATIS

Beställ PREFAs arkitekturpärm med arkitektintervjuer och spektakulära objekt. Eller beställ arkitektmappen med all information om våra produkter.

MER INFORMATION
Kulturminnesskydd

ENKEL RENOVERING

Tack vare deras låga vikt passar PREFA-produkter utmärkt för att renovera kulturminnesmärkta objekt.

 

TILL KULTURMINNESMÄRKNING
MATERIAL ALUMINIUM

FÖRVERKLIGA DINA VISIONER

Med aluminium är allt tänkbart möjligt. Tack vare de många goda egenskaperna får materialet större och större betydelse i modern arkitektur.

 

LÄS OM FÖRDELARNA
Kontakt