PREFA-produkter uppfyller alla brandskyddsregler. Här kan du läsa om det viktigaste. Detaljerad information hittar du i infobladet. 

PREFA tak- och fasadprodukter (litet format och PREFALZ) är enligt EN 13501-1 i betecknade som brandklass A1 – obrännbart. Brandklass A1 betyder att produkterna av aluminium inte är brännbara. (Element med pulverytskikt – litet format och PREFA fasadpaneler – är klassade enligt EN 13501-1 som A2 – s1, d0.)

PREFA samverkansplatta aluminium med FR-kärna är klassad enligt EN 13501-1 som B-s1, d0.

Alla fasadprodukter har genomgått systemtestet enligt ÖNORM B 3800-5 (krävs enligt OIB-riktlinje 2).

Kraven på taktäckning vid utvändig brandpåverkan har deklarerats enligt OIB riktlinje 2 med broof(t1).

PREFA takprodukter (litet format och PREFALZ) gäller på grund av de använda materialen enligt EN 13501-5 som  ”ej testad enligt”.


LADDA NED INFOBLAD OM BRANDSKYDDSREGLER

2 MB BRANDSKYDD VENTILERADE FASADER
Kontakt