VILKEN TAKKONSTRUKTIONEN ANVÄNDS FÖR PREFA ALUMINIUMTAK?

Vi rekommenderar att bygga PREFA aluminiumtak med en ventilerad underkonstruktion. Takbeklädnaden och värmeisoleringen skiljs åt av en luftspalt. Detta har fördelen att inträngande fukt transporteras bort. I princip läggs taket med ventilation (se bild 1). Men även hela vindsutrymmet kan vara ventilerat (se bild 2).

Vindsutrymmet kan användas som bostad (bild 1):

Vid en tvåskalig takkonstruktion infogas ett ventilationsutrymme som ligger mot den enskaliga takkonstruktionen (ströläktsläggning). Med denna åtgärd kan man också värmeisolera mellan takbjälkarna. Om vinden används som boningsrum är en tvåskalig takkonstruktion att föredra (bild 2).

Vindsutrymmet används inte som boningsrum (bild 2):

För denna takkonstruktion måste vindsutrymmets innertak vara värmeisolerat (det är svårare att bygga ut vinden i efterhand).

 

Det är viktigt att följa byggnadsfysikaliska regler vid takkonstruktion!

Kontakt