Digital planering: med 3D- och BIM-data från PREFA

För att tillgodose kraven på digital planering, för att främja den digitala byggprocessen och för att stödja dig som arkitekt/specialistplanerare på bästa möjliga sätt kan du ladda ner texturer, 3D-data och BIM-data för våra PREFA tak- och fasadprodukter i olika filformat utan kostnad.

  • Våra texturer i JPG-format kan hämtas via följande länk: mtextur
  • Våra 3D-data innehåller former och dimensioner för geometriska modeller.
  • Våra BIM-objekt är tillgängliga för Revit-användare i formatet .rfa samt i formatet .gsm för ArchiCAD-användare och innehåller alla relevanta tekniska produktdata.

PREFA, din starka följeslagare även inom digital planering!

Modell av ett hus som presenteras med 3D- och BIM-data och en textur

Varför BIM?

Termen ”Building Information Modeling” (BIM) avser optimerad planering och uppförande av byggnader på basis av digitala byggnadsmodeller. I denna modell, den så kallade digitala tvillingen, finns all byggnadsrelevant information för byggnadens hela livscykel.

Detta gör det möjligt för planerare, formgivare, chefer och, därefter, ägaren att arbeta med samma datamodell, vilket ger ett optimerat kommunikationsflöde, en effektiv byggprocess och minimerar gränssnittsförluster.