Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergeleitet.)

LÄTT OCH FÖRDELAKTIGT

Ett aluminiumtak väger cirka en tiondel till en tjugondel av ett tegeltak. Med en egenvikt på endast 2,3 till 2,6 kg/m² blir det enkelt att lägga tak – och det gäller nästan oavsett taklutning (från 3°). En fördel: en äldre takstol behöver oftast inte förstärkas ytterligare före renoveringen. Det sparar mycket pengar. Vårt tips om du ska renovera: Välj det lätta alternativet.

TILL RENOVERINGSGALLERIET

VARAR EN EVIGHET

Aluminium reagerar med syret i luften och bildar ett naturligt oxidskikt. Detta skikt ger ett utmärkt korrosionsskydd (även mot bitumenkorrosion).

En uppsatt tak- eller fasadtäckning av aluminium regenereras alltid av sig själv. Dessutom skyddas aluminiumbalken genom brännlackering i två skikt. Så får du glädje av ditt tak längre – och nästa generation också.

OM ROST

EXTREMT STORMTÅLIGT

Genom indirekt, dold infästning och läggning i halvförband kan ett PREFA-tak stå emot extrema stormbelastningar. I riskområden kan stormsäkerheten förbättras ytterligare genom att använda fler fästen.

Du kan lita på vårt PREFA-tak även på bergsstugor. På brännheta dagar och under iskalla nätter är det inte ovanligt med 50° skillnad mellan den högsta och lägsta temperaturen. Det spelar ingen roll för PREFA-tak.

GÖR ERT HUS STORMSÄKERT
Aluminium lässt sich zu 100 % recyceln und spart Energie bei den Transportkosten

HELT MILJÖVÄNLIGT

Ur miljösynpunkt är aluminium ett idealiskt materialval. Det finns flera orsaker till det:

! Aluminium är 100 % återvinningsbart
! Vid återvinningen krävs endast 5 % av energin från originaltillverkningen
! PREFA använder i huvudsak sekundäraluminium (= återvunnet aluminium)
! Genom den låga egenvikten sparas energi vid transporten till byggplatsen och koldioxidutsläppen minskar

Låt oss konstatera: Aluminium håller extremt länge, är nästan underhållsfritt, kan återvinnas utan förlust och är otroligt lätt. På det hela taget ger det en miljöbalans som är oändligt mycket bättre än för traditionella tak.

ENASTÅENDE MÅNGFALD AV FÄRGER OCH FORMER

Det går knappt att föreställa sig alla de designmöjligheter som finns med aluminium. Det beror inte minst på den fantastiska färgpaletten, som innehåller över 15 nyanser. Vi tillverkar även gärna nya färger efter kundens önskemål. Även vad gäller formgivning finns många olika möjligheter med aluminium. Tack vare det varierade sortimentet kan så gott som alla arkitektoniska önskemål uppfyllas och unika effekter på tak och fasad skapas.

Med PREFA blir varje objekt unikt. Fantasin och kreativiteten har inga gränser.

TILL REFERENSGALLERI

EXTREMT LÅNG LIVSLÄNGD

Aluminium håller en smärre evighet. Förutom de starka egenskaperna från aluminiumet ger den dolda infästningstekniken i halvförbandet ett starkt fäste. På så sätt blir klimatskalet tätt och allt oväder hålls ute. Detta vattentäta löfte får du skriftligen av oss. Med 40 års färg- och materialgaranti.

40 ÅRS GARANTI
Kontakt