Våra värderingar och mål

En företagsgrupp med kunnande i hela Europa: PREFA - en viktig del av CAG Holding

Det traditionella företaget PREFA ingår i industriföretagsgruppen Cornelius Grupp, som har över 8 000 medarbetare vid över 40 olika produktionsanläggningar i hela världen.

Företagsgruppen CAG Holding GmbH, företagslogotyper Tubex, Stölzle Oberglas, Neuman Aluminium, Stölzle Lausitz, Bio Energie Kärnten och PREFA, från branscherna förpackning (aluminium/glas), byggnation, bilindustri, dricksglas och energi

Våra kärnvärden: Goda relationen bygger på förtroende

CAG har åtagit sig att agera hållbart, ansvarsfullt och etiskt gentemot våra kunder, leverantörer, affärspartner, regionala myndigheter och lokalsamhällen, aktieägare och medarbetare och att bygga långvariga relationer baserade på förtroende och våra kärnvärden:

Stiliserade blad som listar PREFA:s värden

Respekt

Vi respekterar varandra, vår miljö och alla gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Stiliserad gren med blad som listar PREFA:s värden

Innovation

Vi arbetar ständigt med innovationer och strävar efter ständiga förbättringar.

Stiliserat blad som listar PREFA:s värden

Passion

Vi arbetar passionerat med allt vi gör för att uppnå våra mål varje dag.

Stiliserade blad som listar PREFA:s värden

Respekt

Vi respekterar varandra, vår miljö och alla gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Stiliserad gren med blad som listar PREFA:s värden

Innovation

Vi arbetar ständigt med innovationer och strävar efter ständiga förbättringar.

Stiliserat blad som listar PREFA:s värden

Passion

Vi arbetar passionerat med allt vi gör för att uppnå våra mål varje dag.

Stiliserad gren med blad som listar PREFA:s värden

Ärlighet och integritet

Vi har höga standarder och tillämpar dem konsekvent i våra dagliga interaktioner. Vi kompromissar inte om sanningen.

Stiliserat blad som listar PREFA:s värden

Styrning och ansvar

Vi arbetar tillsammans med stora projekt, uppnår våra mål och säkerställer våra kunders tillfredsställelse – tillsammans vågar vi utforma en bättre framtid.
Vi är ansvariga för våra egna resultat och för att göra saker bättre – vi tar ansvar för våra handlingar och våra teams handlingar.

Stiliserade blad som listar PREFA:s värden

Tydlighet och enkelhet

Vi tror på tydlig kommunikation och på att göra det enkelt för att göra saker rätt första gången”.

Stiliserad gren med blad som listar PREFA:s värden

Ärlighet och integritet

Vi har höga standarder och tillämpar dem konsekvent i våra dagliga interaktioner. Vi kompromissar inte om sanningen.

Stiliserat blad som listar PREFA:s värden

Styrning och ansvar

Vi arbetar tillsammans med stora projekt, uppnår våra mål och säkerställer våra kunders tillfredsställelse – tillsammans vågar vi utforma en bättre framtid.
Vi är ansvariga för våra egna resultat och för att göra saker bättre – vi tar ansvar för våra handlingar och våra teams handlingar.

Stiliserade blad som listar PREFA:s värden

Tydlighet och enkelhet

Vi tror på tydlig kommunikation och på att göra det enkelt för att göra saker rätt första gången”.

Den cirkulära ekonomin ur CAG Holdings perspektiv: Med ansvarskänsla och framsynthet

På CAG tar vi vårt ansvar på allvar – för oss själva, våra företag och de regioner där vi arbetar.
Vi strävar inte bara efter ständiga förbättringar i våra företag, utan också efter bättre levnadsstandard i de regioner där vi är verksamma. Som privatägt företag har vi en långsiktig syn på marknaden och de marknadssegment där vi vill vara verksamma. Detta gäller särskilt den cirkulära ekonomin, där våra råvaror ofta kan återanvändas och återvinnas. Det visar sig bland annat i vår användning av aluminium, glas och biobränsle.

Grafik om CAG cirkulär ekonomi: Råvaror, design, tillverkning, bearbetning, handel/försäljning, användning, återanvändning, reparation, avfallshantering, återvinning/restavfall

CAG:s åtaganden: Ekologisk hållbarhet

Hållbarhet fortsätter att vara grunden för vår framgång som industriföretagsgrupp. Vi fokuserar på att uppnå högsta möjliga standarder inom miljöledning och -styrning och proaktivt tackla de utmaningar som klimatförändringarna medför. Därför har vi lanserat omfattande program för att förbättra energieffektiviteten, öka användningen av alternativa bränslen, minska luftföroreningarna, optimera vattenanvändningen, minska avfallet och förbättra återvinningen.

Vårt engagemang för miljömässig hållbarhet kräver att vi:

FÖLJER alla tillämpliga miljölagar och kontinuerligt förbättrar vårt miljöansvar med målet att uppfylla och överträffa bästa praxis i branschen.

SER TILL att våra medarbetare och entreprenörer respekterar sitt ansvar för miljön.

FRÄMJAR ekologiska produkter och processinnovationer samt nya affärsmöjligheter.

TAR ITU med klimatförändringarnas utmaningar och möjligheter genom att optimera vår energianvändning och alla resurser.

UTVECKLAR positiva relationer och strävar efter att vara goda grannar i varje samhälle där vi är verksamma.

Mål som vi sätter upp för oss: Globala målen för hållbar utveckling

Hälsa, innovation och hållbarhet

Som en del av vårt engagemang för hållbarhet har PREFA satt upp tre grundläggande mål som vi vill arbeta kontinuerligt med. Vi tror att vi kan ge ett värdefullt bidrag till dessa utvalda Sustainable Development Goals (SDGs).

Sustainable Development Goal Nr 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande

På PREFA är medarbetarnas, kundernas, partnernas och alla dialoggruppers välbefinnande av största vikt.

Sustainable Development Goal Nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att främja en hållbar, högkvalitativ och pålitlig industrialisering och bygga upp infrastruktur är grundläggande företagsmål för PREFA.

Sustainable Development Goal Nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Inom såväl produktion som organisation och bearbetning strävar PREFA efter att säkerställa ett hållbart, miljövänligt och resurseffektivt utförande.

Sustainable Development Goal Nr 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande

På PREFA är medarbetarnas, kundernas, partnernas och alla dialoggruppers välbefinnande av största vikt.

Sustainable Development Goal Nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att främja en hållbar, högkvalitativ och pålitlig industrialisering och bygga upp infrastruktur är grundläggande företagsmål för PREFA.

Sustainable Development Goal Nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Inom såväl produktion som organisation och bearbetning strävar PREFA efter att säkerställa ett hållbart, miljövänligt och resurseffektivt utförande.