PREFA Compliance Portal

Vi uppfyller lagstadgade normer och krav på alla marknader där vi är verksamma och säkerställer en hög nivå av integritet. Rättvist och konkurrenskraftigt uppträdande är av grundläggande betydelse för oss. Otillbörligt beteende eller misstänkta fall kan när som helst rapporteras till oss via PREFA Compliance Portal. PREFA har gett uppdraget till sin moderbolagets compliance-avdelning, CAG Holding GmbH, att hantera alla inkommande compliance-rapporter oberoende av PREFA-företagens ledning.

Eftersom vi värdesätter öppen kommunikation inom alla områden, ber vi dig att även ge oss ditt namn och dina kontaktuppgifter i samband med ditt ärende om efterlevnad. Detta gör det möjligt för oss att hantera ärendet snabbt och effektivt. Tänk alltid på att det är förbjudet att medvetet lämna falska uppgifter eller lämna tips som innehåller ogrundade anklagelser. Sådana rapporter tolereras inte och kan leda till rättsliga åtgärder.

Rapportera händelse

* Måste fyllas i