Var kan jag köpa PREFA översvämningsskydd? Vem installerar systemet?: Monteringspartner - Översvämningsskydd

PREFA översvämningsskydd levereras och monteras fackmässigt av ett regionalt partnerföretag. Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Tobias Eriksson via e-post: tobias.eriksson@prefa.com eller telefon: +46 10 498 66 64.

I mer akuta situationer, alltså vid risk för översvämning, kan den mobila översvämningsskyddsväggen sättas upp på ett par minuter. Läs mer om detta i monteringsanvisningen.

Myndighetsgodkännande

Vid objektskydd behöver ett PREFA översvämningsskydd normalt sett inte godkännas av någon myndighet om det inte ligger vid tomtgränsen. Kontakta ansvarig förvaltning på kommunen för mer information.

Delvis subventionerat

Tidigare har stöd betalats ut i enskilda fall för översvämningsskydd. Kontakta ansvarig förvaltning på kommunen för mer information.