Förutsättningar för montering av PREFA översvämningsskydd