Vilka regler uppfyller PREFA:s översvämningsskydd? : Certifieringar och regler - Översvämningsskydd

Kontrollerat och certifierat

PREFA-systemet för översvämningsskydd är kontrollerat och certifierat genom det europeiska förbundet för översvämningsskydd (EVH). Systemet följer principerna för planering och användning i riktlinjerna från tyska "Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V." (BWK).

Garanti och felansvar

På översvämningsskydd lämnas inte 40 års garanti. Här gäller den lagstadgade garantin. Din PREFA-partner berättar gärna mer.