Mobilt översvämningsskydd skyddar ditt hem mot högvatten och oväder som t.ex. översvämningar

Mobil översvämningsskyddsvägg

Slipp panik vid översvämning: Med ett PREFA översvämningsskydd hålls varje oväder borta.

Fortsätt att läsa

Fördelarna med PREFA översvämningsskydd:

Ikon för fördelar

Helhetssystem

individuell anpassning och utökning möjlig

Ikon för fördelar

Redo att användas när som helst

Ikon för fördelar

Kan användas som objekt- och områdesskydd

Ikon för fördelar

Lämpar sig för både privatpersoner och företag

Ikon för fördelar

Helhetssystem

individuell anpassning och utökning möjlig

Ikon för fördelar

Redo att användas när som helst

Ikon för fördelar

Kan användas som objekt- och områdesskydd

Ikon för fördelar

Lämpar sig för både privatpersoner och företag

Ikon för fördelar

System av robust aluminium

Ikon för fördelar

Enkel och snabb montering

Ikon för fördelar

God lagringsbeständighet

Ikon för fördelar

Låg vikt

Ikon för fördelar

System av robust aluminium

Ikon för fördelar

Enkel och snabb montering

Ikon för fördelar

God lagringsbeständighet

Ikon för fördelar

Låg vikt

Tekniska data

 • 1 Grundprofil: Som U- eller H-profil i murverk eller fast inbyggt i, framför eller bakom valvet.
 • 2 Dämmbalkar: Understa dämmbalken hopsatt med marktätningen (nr. 3).
 • 3 Marktätning: För tätning mellan den nedersta dämmbalken och marken.
 • 4 Mittpelare (rund profil): För större avspärrningar och avspärrningar med nivåskillnader monteras den här stolpen som mittpelare.
 • 5 Spännstycke: För att spänna dämmbalkarna.
 • 6 Mellanspännstycke: Förhindrar att dämmbalkarna böjs horisontalt och vertikalt.
 • 7 Markhylsa: Ingjuten markhylsa för montering av mittpelare.
 • 8 Väggfäste: För staplad förvaring av dämmbalkarna när de inte används.
 • 9 Vinkelskydd: För övertäckning av grundprofilerna när de inte används.
 • 10 Förvaringsskydd: För övertäckning av balkar som lagras utomhus.
 • 11. Tätning för h-profil
 • 12. Dämmbalkstätning
 • 13. Tätning för lock och markhylsa
Komponenter i PREFA-systemet för översvämningsskydd

Dämmbalkar (objekt- och områdesskydd)

Profilen är tillverkad av en robust och korrosionsbeständig aluminiumlegering och kan även förvaras under lång tid tack vare det låga underhållsbehovet. Profilerna finns i tre tjocklekar (25, 50 och 80 mm). System 80 möjliggör en högre byggkonstruktion och större spännvidd. Aluminiumprofilerna staplas enkelt ovanpå varandra med ett spår- och fjädersystem. Hög stabilitet och maximal säkerhet säkerställs genom att dämmbalkarna griper tag i varandra. Profilerna skjuts in på båda sidor i grundprofilerna och fixeras ovanifrån med spännstycken. Profilerna går att få med en längd på upp till 6 meter och kan installeras med en höjd på upp till 3 meter. Vi rekommenderar en statisk mätning för varje användningsfall. Den inlagda systemtätningen består av EPDM/skumgummi och kan lätt bytas ut vid behov. Profilerna och tätningarna måste rengöras och kontrolleras efter varje användning för att garantera funktionaliteten inför framtida bruk.

PREFA:s system för översvämningsskydd finns i tre olika tjocklekar:

Dämmbalkarna i PREFA:s system för översvämningsskydd

Dämmbalkarna i PREFA:s system för översvämningsskydd finns i tre olika tjocklekar. De används för olika områden beroende på tjocklek.

System 25

 • 25 mm tjocklek
 • 2,99 kg vikt/lpm
 • 200 mm dämmbalkshöjd
 • 19 mm fals

System 50

 • 50 mm tjocklek
 • 5,62 kg/4,12 kg vikt/lpm
 • 150 mm/200 mm dämmbalkshöjd
 • 15 mm fals

System 80

 • 80 mm tjocklek
 • 7,78 kg vikt/lpm
 • 200 mm dämmbalkshöjd
 • 15 mm fals

Grundprofiler (för objektskydd)

Monteringen av de fasta grundprofilerna kan ske på tre olika sätt: I, bakom eller framför valvet. Dimensioneringen av infästningen sker enligt helhetssystemets statiska krav och ska beräknas från fall till fall. Inlagda systemtätningar av skumgummi förhindrar att vatten tränger in.

Grundprofiler för PREFA:s system för översvämningsskydd

Grundprofiler används för PREFA översvämningsskydd som objektskydd. De kan monteras framför, bakom eller i valvet.

Fäststolpe (för områdesskydd)

Vikten uppgår till endast 9,4 kg (system 50 mm; system 80 mm: 11,3 kg) per löpmeter. Vid första montering måste en markhylsa placeras i förväg på lämpligt underlag. Stolparna är förankrade i markhylsan utan specialverktyg med hjälp av ett bajonettlås. Ytterligare stöd bör sättas upp vid behov.

Markhylsor för fäststolpar inom ramen för PREFA översvämningsskydd

Markhylsorna måste placeras i förväg på lämpligt underlag vid första montering av PREFA:s system för översvämningsskydd som områdesskydd.

Fäststolpar

 • 140 mm/186 mm diameter
 • 750–2 150 mm höjd
 • 50 mm/80 mm tjocklek

Markhylsa

 • 170 mm/230 mm diameter
 • 420 mm djup

Spännstycke (objekt- och områdesskydd)

Balkarna fixeras från ovan med två spännstycken. Skruven på spännstycket dras åt lätt med hjälp av en insexnyckel (alternativt finns det en skruv med stjärnvred). Spännstyckena förhindrar att profilerna vandrar uppåt tills själva balkarna fylls med vatten och därmed höjer trycket på tätningarna. Under användningen kan spännstyckena när som helst avlägsnas för att möjliggöra eventuella utökningar av systemet.

Spännstycke i PREFA översvämningsskydd

Balkarna i PREFA översvämningsskydd fixeras från ovan med ett spännstycke. Genom att montera spännstycken förhindras att profilerna flyter uppåt tills dessa fyllts med vatten.

Spännstycke

 • 160 mm längd
 • 0,45 kg vikt

Användningsmöjligheter

PREFA:s system för översvämningsskydd erbjuder individuella lösningar inom två områden som lämpar sig för både privat bruk men också kan användas för företagsbyggnader: Objekt- och områdesskydd

Se mer information om de båda systemen i artikeln om PREFA:s system för översvämningsskydd.

Planering och användning

Är du intresserad av att beställa ett översvämningsskydd från PREFA? Hitta en hantverkare för översvämningsskydd eller beställ prospekt om översvämningsskydd utan kostnad.

Frågor och svar: Mobil översvämningsskyddsvägg

PREFA:s mobila översvämningsskydd med dämmbalkar i aluminium används för objekt- och områdesskydd. Det ger ett tillförlitligt skydd mot vatten och slam även i extrema lägen. 

PREFA översvämningsskydd levereras och monteras fackmässigt av ett regionalt partnerföretag.

Längden fastställs utifrån statiska beräkningar och beror på vattennivån. Som standard är höjder upp till 200 cm möjliga vilket motsvarar tio dammbalkar på 200 mm.

Systemet förutsätter ett stabilt underlag med tillräcklig bärkraft, t.ex. betong eller tegel.

PREFA-systemet för översvämningsskydd är kontrollerat och certifierat genom det europeiska förbundet för översvämningsskydd (EVH).

Ja, delarna kan levereras i RAL-standardkulörer. 

Aluminiumprofilernas låga vikt gör att systemet kan monteras upp snabbt och enkelt i nödsituationer – till och med av en enda person!

PREFA:s översvämningsskydd består av sammanlagt 10 komponenter.