Mobiler Hochwasserschutz schützt ihr Haus vor Hochwasser und Unwetter wie Überflutung

Mobil översvämningsskyddsvägg

Låg stress vid högt vattenstånd: Med ett översvämningsskydd från PREFA håller du alla oväder ute.

Fortsätt att läsa

Systemet

 • Mobil översvämningsskyddsvägg av aluminium
 • Tätning av profilerna med utbytbara UV-beständiga mossgummitätningar (EPDM-tätning)
 • Skydd redan när du lägger ned den första bjälken  

Användning

 • Dammbjälkar i aluminium skjuts in på båda sidor av fixeringsprofilen eller pålen (förankring i markhylsa)
 • Stapling av dammbjälkar genom spår- och fjädersystem
 • Fixering uppifrån med spännstycke
 • Dammbjälkarna fylls i takt med att vattnet stiger vilket förhindrar att bjälkarna flyter upp.

Möjligheterna

 • Objekt- och områdesskydd
 • Skyddsväggens längd kan utökas vid behov
 • Befintliga skyddsväggar kan höjas efter statisk prövning
 • Individuell anpassning av längden på dammbjälkarna

Fördelarna med PREFAs översvämningsskydd:

Kan installeras av en enda person

Snabb och enkel montering

Av robust aluminium

Låg vikt & lätt att förvara

Kan installeras av en enda person

Snabb och enkel montering

Av robust aluminium

Låg vikt & lätt att förvara

teknisk information

Högvatten och översvämningar är ett naturfenomen som inte går att förhindra. Men med moderna översvämningsskydd kan du undvika att ett högt vattenstånd slutar i katastrof. Vi rådger dig gärna om PREFAs översvämningsskydd!

Bjälkarna finns i två tjocklekar (50 mm och 80 mm). För system 80 är högre byggsätt och större spännvidder möjliga. Bjälkarnas aluminiumprofiler staplas enkelt på varandra i ett spår- och fjädersystem. De griper in i varandra och garanterar på så sätt hög stabilitet och maximal säkerhet. Avslutningsvis fixerar spännstycken hela konstruktionen. Profilerna levereras i längder på 6,5 m och kan normalt byggas upp till 3 m höjd. Det krävs en statisk beräkning. Den inlagda systemtätningen består av EPDM/mossgummi och är enkel att byta ut vid behov. Efter användning är det nödvändigt att rengöra och kontrollera profilerna och tätningarna för att garantera deras funktion i framtiden.

Dammbalken des PREFA Hochwasserschutzsystems

Die Dammbalken des PREFA Hochwasserschutzes werden in drei verschiedenen Ausführungsstärken angeboten. Je nach Stärke können sie für unterschiedliche Bereiche eingesetzt werden.

Dammbjälkar tjocklek (system 50):

50 mm

Dammbjälkar tjocklek (system 80):

80 mm

Dammbjälkar vikt/LFM (system 50):

5,60 kg / 4,12 kg

höjd (system 50):

150 mm / 200 mm

Dammbjälkar fals (system 50):

15mm

Fixeringsprofil (objektskydd) och fixeringsstöd (områdesskydd)

Det går att sätta de fasta fixeringprofilerna på tre sätt: innanför eller utanför ett intrados. Fixeringarnas storlek väljs beroende på de statiska kraven som ställs på helhetssystemet. Inlagda systemtätningar förhindrar att vatten tränger in.

Fixeringsstöd: Vikten är bara 9,4 kg (system 50 mm; system 80 mm - 11,3 kg) per meter. Vid den första monteringen måste en markhylsa installeras i förväg på lämpligt underlag. Stöden förankras enkelt med bajonettlås i markhylsan.

Befestigungsprofile für das PREFA Hochwasserschutzsystem

Fixeringsprofil för objektskydd

Bodenhülse für Befestigungssteher des PREFA Hochwasserschutzes

Fixeringsstöd för områdesskydd

Diameter mellanpelare:

140/186 mm

Höjd mellanpelare:

750-2.150 mm (speciallängder finns på beställning)

Utföranden mellanpelare:

50 mm eller 80 mm

Diameter markhylsa:

170 mm / 230 mm

Djup markhylsa:

420 mm

Med spännstyckena fixeras bjälkarna ovanifrån. Skruvarna på spännstycket dras åt enkelt med sexkantnyckel (alternativt: skruv med krysspår). Spännstycket förhindrar att profilerna flyter upp tills bjälkarna fylls med vatten och tätningarnas tryck höjs. Under användningen kan spännstycket avlägsnas – och systemet vid behov staplas på ytterligare.

Spannstück am PREFA Hochwasserschutz

Mit dem Spannstück werden die Balken des PREFA Hochwasserschutzes von oben fixiert. Durch das Anbringen der Spannstücke wird ein Auftreiben der Profile verhindert, bis sich diese mit Wasser füllen.

Längd spännstycke:

160 mm Vikt spännstycke:

0,45 kg

användningsområden

Objektskydd

Med de speciella dammbjälkarna i aluminium går det snabbt att täta fönster-, dörr- och portöppningar som vatten kan tränga in genom.

 • Fast montering på fixeringsprofil inuti eller utanför intrados.
 • Vid användning skjuts dammbjälkarna in i fixeringen och sätts fast uppifrån med ett spännstycke.
 • Färgen på fixeringsprofiler och dammbjälkar kan anpassas individuellt till fasaden.
 • Går snabbt att sätta än, enkla att förvara och kan väldigt lätt installeras individuellt.

Områdesskydd

Vid skydda av objekt och områden (tillfarter, gator eller vägar) som är utsatta för översvämningsrisk hjälper skyddsväggar, som ställs upp på ett öppet område med markhylsor.

 • Skyddsväggar kan användas för att bygga nya dammar och höja befintliga.
 • Vid användning förankras mittpelarna (stöden) i nedsänkta markhylsor först, varefter dammbjälkarna skjuts in. Efter användning kan allt tas bort igen enkelt. Markhylsor kan låsas fast med en täckplatta.
 • Skyddsväggen kan när som helst anpassas till vattennivån upp till väggens maxhöjd.

mobil och individuell

planering och användning

Produktinformation att ladda ned - Blanketter för undersökningsdata

PREFA planeringsriktlinje översvämningsskydd 2015

Hitta en hantverkare för översvämningsskydd.

Beställ prospekt om översvämningsskydd utan kostnad.

Frågor och Svar

PREFA:s mobila översvämningsskydd med dämmbalkar i aluminium används för objekt- och områdesskydd. Det ger ett tillförlitligt skydd mot vatten och slam även i extrema lägen. 

PREFA översvämningsskydd levereras och monteras fackmässigt av ett regionalt partnerföretag.

Längden fastställs utifrån statiska beräkningar och beror på vattennivån. Som standard är höjder upp till 200 cm möjliga vilket motsvarar tio dammbalkar på 200 mm.

Systemet förutsätter ett stabilt underlag med tillräcklig bärkraft, t.ex. betong eller tegel.

PREFA-systemet för översvämningsskydd är kontrollerat och certifierat genom det europeiska förbundet för översvämningsskydd (EVH).

Ja, delarna kan levereras i RAL-standardkulörer. 

Aluminiumprofilernas låga vikt gör att systemet kan monteras upp snabbt och enkelt i nödsituationer – till och med av en enda person!

PREFA:s översvämningsskydd består av sammanlagt 10 komponenter.