Zu sehen ist das PREFA Solarmontagesystem zur Befestigung von Photovoltaik-Anlagen auf PREFA Dächern.

Solcellsunderkonstruktion

Byt till solsidan: Med solcellsunderkonstruktion för ditt starka PREFA-tak.

Fortsätt att läsa

Investeringar i förnybar energi lönar sig! Har du redan ett PREFA-tak och vill kunna bygga ut det för framtiden? Då är PREFA monteringssystem PS.13 rätt val – perfekt för installation av solcellsmoduler.

Alla fördelar med PREFA solpanelssystem:

Snabb och säker montering

Tillbehör

omfattande tillbehör för moduler och montering

plan, estetiskt tilltalande konstruktion

Snabb och säker montering

Tillbehör

omfattande tillbehör för moduler och montering

plan, estetiskt tilltalande konstruktion

PREFA solpanelssystem

Solcellsunderkonstruktion – Tillbehör

En fullständig och detaljerad lista av tillbehörsprodukter finns i vår prislista.

Solpanelhållare Vario

Flexibel montering av solarmoduler på PREFA små format-taksystem. Finns med eller utan korsanslutning. Lämpar sig endast för PREFA profilskenor. Ej kompatibel med produkter från tredje part.

Solpanelhållare fix

Snabb montering av solarmoduler på PREFA små format-taksystem. Finns med eller utan korsanslutning. Lämpar sig endast för PREFA profilskenor. Ej kompatibel med produkter från tredje part.

Solpanelhållare Sunny Special

För PREFA takplatta 600×420 mm

Solarhalter für Photovoltaikanlagen auf PREFA Dächern inklusive Abdeckkappe

Solpanelhållare med täckhatt

Längd: 260 mm

Solpanelhållare Sunny

Passar alla PREFAs små format och system med ståndfals

Solpanelhållare PREFALZ Vario

Lämpar sig för dubbelfalsade PREFA-tak med 25 mm höga ståndfalsar. Finns med eller utan korsanslutning. Lämpar sig endast för PREFA profilskenor. Ej kompatibel med produkter från tredje part.

Genomföring för kablar

För tät och säker introduktion av PV-kablar på alla PREFA taksystem - vilket säkerställer långtidsisolering av kablarna

Profilskena

Profilskena för hög statisk belastning, 35 mm x 65 mm kapas till en längd av 3 200 mm

Skensarv

För snabb och säker sammankoppling av profilskenor

Kabelclip

För fackmässig fastsättning av solcellskablar i profilskenor från PREFA

Mittklämma

Förmonterad klämma inkl. jordningsplatta för snabb och säker infästning av solcellsmoduler på bärskenan

Ändklämma

Förmonterad klämma för snabb och säker infästning av moduler på bärskenan i slutet av modulraden

KKorsanslutning för Sunny

-

Korsanslutning för solpanelhållare

-

Kors- och jordningsklämma

För anslutning av en ytterligare skennivå samt för anslutning av potentialutjämningskontakter för åskskydd, inkl. anslutning för profilskena och förbindelseskruv.

Fallsäkring för solpanel

Fallsäkring för den sista modulraden i monteringssystemet

Anslutning för profilskena

För anslutning av tillbehörskomponenter på PREFA profilskenor

Spezialkleberset

Innehåll: 1 patron PREFA speciallim (290 ml), 1 burk rengöringsmedel (60 ml), 1 slippapper, 1 rengöringsduk, 2 adaptermunstycken