Solcellsunderkonstruktion

Byt till solsidan: Med solcellsunderkonstruktion för ditt starka PREFA-tak.

Fortsätt att läsa

Investeringar i förnybar energi lönar sig! Har du redan ett PREFA-tak och vill kunna bygga ut det för framtiden? Då är PREFA monteringssystem PS.13 rätt val – perfekt för installation av solcellsmoduler.

Alla fördelar med PREFA solpanelssystem:

Snabb och säker montering

Tillbehör

omfattande tillbehör för moduler och montering

plan, estetiskt tilltalande konstruktion

Snabb och säker montering

Tillbehör

omfattande tillbehör för moduler och montering

plan, estetiskt tilltalande konstruktion

PREFA solpanelssystem

Solcellsunderkonstruktion – Tillbehör

Nedan följer en lista över tillbehör till produkten:

PREFA_Montagesystem_PS13

Monteringssystem för solpaneler

För montering av solpaneler på alla taksystem från PREFA, inklusive planering enligt gällande standarder från PREFAs tekniker.

solpanelhållare Vario

För montering av solpaneler på alla taksystem från PREFA i små format. Flexibel montering: kan höjdjusteras för att jämna ut nivåskillnader. Enbart avsedda för PREFA profilskenor. Inte kompatibel med produkter från tredje part.

solpanelhållare Fix

För montering av solpaneler på alla taksystem från PREFA i små format. Fixerad montering: för plan anslutning med låg höjd. Enbart avsedda för PREFA profilskenor. Inte kompatibel med produkter från tredje part.

solpanelhållare PREFALZ Vario

Passar till PREFA dubbelfalsat tak med 25 mm höga ståndfalsar. Enbart avsedda för PREFA profilskenor. Inte kompatibel med produkter från tredje part.

solpanelhållare Sunny

För montering av solpaneler på alla PREFALZ dubbelfalsade tak med ståndfals och PREFA-tak i små format. Tar optimalt upp termiska längdförändringar i PREFALZ-plåten.

Solarhalter für Photovoltaikanlagen auf PREFA Dächern inklusive Abdeckkappe

solpanelhållare (inkl. kåpa)

längd: 260 mm

PREFA profilskena

Skena för hög statisk belastning; 35 × 65 mm och 3 200 mm längd.

PREFA skenskarv

För snabb och säker sammankoppling av profilskenor från PREFA.

ändklämma

Förmonterad klämma för snabb och säker infästning av moduler på bärskenan i slutet av modulraden.

mittklämma

Förmonterad klämma för snabb och säker infästning av moduler på bärskenan.

PREFA kors-/jordningsklämma

För anslutning av en ytterligare skennivå samt för anslutning av potentialutjämningskontakter för åskskydd.

PREFA kabelclip

För fackmässig fastsättning av solcellskablar i profilskenor från PREFA.

PREFA korsanslutning för solpanelhållare

korsanslutning för Sunny

PREFA solpanelhållare Sunny Special

För montering på takplattans profiltopp.

PREFA anslutning för profilskena

För anslutning av tillbehörskomponenter på PREFA profilskenor.

PREFA genomföring för kablar

För tät och säker kabelgenomföring på alla PREFA taksystem och hållbar isolering av kablarna. Minsta taklutning: 12°.

PREFA fallsäkring för solpanel

Fallsäkring för den första modulradens monteringssystem.