Miljöskydd: ÅTervinning – viktigt för vår framtid

ALUMINIUM OCH MILJÖN

ÅTERVINNING – VIKTIGT FÖR VÅR FRAMTID

Aluminium är ett av de mest värdefula återvinningsmaterialen och erbjuder starka incitament för ekonomisk återvinning. Det minskar inte bara våra avfallsmängder utan bidrar även till att spara energi för att exploatera och utvinna nya råvaror. Genom att återvinna aluminium sparar vi in 95 % av energin som krävs för återvinning av nymetall.


”LÄTTMETALLEN” ALUMINIUM

Aluminium väger bara 5–10 % av traditionella material som används för att täcka tak, vilket sparar 90–95 % i vikt. Från produktion till förvaring och från transport till montering – till och med underkonstruktionen kan dimensioneras mindre. Med hänsyn till den långa livslängden hos PREFA takelement av aluminium (som varken bryts, rostar eller fryser) har dessa produkter en mycket positiv energibalans.