Redo för framtiden med den bakventilerade fasaden

Det genomtänkta systemet med PREFA fasadprodukter som en upphängd, bakventilerad fasadsörjer för ett angenämt inomhusklimat, håller värme och ljud borta och kan återvinnas på ett hållbart sätt!

Fasaden är inte bara ett viktigt skyddande hölje för byggnaden, utan erbjuder också många designalternativ som ger varje objekt ett individuellt utseende. När det gäller att göra byggnader redo för framtiden har det konventionella värmeisolerande kompositsystemet förmodligen spelat ut sin roll. "Klimatförändringar, ökande ljudnivåer och ökad miljömedvetenhet talar tydligt för användningen av upphängda, bakventilerade fasader", förklarar Ernst Gregorites, chef för internationell användningsteknik på PREFA och styrelseordförande för den österrikiska yrkesorganisationen för bakventilerade fasader (Österreichischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden, ÖFHF). 

"Ernst Gregorites (ny chef för internationell användningsteknik)  ler mot kameran."

Hållbart skydd för byggnader

”Fasadsystemet, som har prövats och testats under många år, ger inte bara ta bort ett behagligt, jämnt inomhusklimat, utan fungerar som ’naturlig klimatanläggning’, skydd mot överhettning på sommaren och håller också oljud borta” förklarar den erfarne och utbildade plåtslagaren och byggnadsingenjören detaljerna. ”Även återvinningsbarheten spelar en viktig roll. I slutet avlivscykeln – som är mycket längre jämfört med det konventionella fasadsystemete – kan alla delar separeras efter typ och återföras till kretsloppet”, säger Gregorites. Alla dessa fördelar bidrar till hållbarheten och till att skydda klimatet, vilket är viktigare än någonsin på PREFA. 

Stort urval och variation av fasadprodukter

PREFA erbjuder ett brett sortiment som en del av det kompletta systemet av fasadprodukter som lämpar sig perfekt för genomförande av upphängda, bakventilerade fasader. Oavsett om det handlar om väggshingel eller -romber, fasadpanel FX.12, PREFALZ och FALZONAL, Siding eller Siding.X, PREFABOND aluminiumkompositskivor eller de strängpressade profilerna sicksackprofil och vågprofil - urvalet är stort. Designmöjligheterna är ännu större tack vare en mängd olika färger och olika strukturer. Om du vill täcka extra stora fasadytor är följande särskilt värda att nämna från det breda sortimentet av PREFA fasadprodukter:

De nya storformaten: PREFA Siding 500 och Siding 600

När det handlar om stora ytor som hallväggar inom industrisektorn är de nya Sidings 500 och 600 från PREFA exakt rätt beklädnadsmaterial. För tack vare den större täckande bredden kan tusentals kvadratmeter fasader täckas snabbt, säkert och väl skyddat. De nya, bredare Sidings med en materialtjocklek på 1,5 mm och ett profildjup på 32 mm finns i totalt sex färger: 02 P.10 Antracit, 07 P.10 Ljusgrå, 10 P.10 Prefavit, 12 Silvermetallic, 19 P.10 Mörkgrå, 20 Röksilver. De finns i individuella längder från 700 mm till 2 500 mm för alla täckande bredder som använder fogen, eller i längder från 700 mm till 3 500 mm för alla täckande bredder som inte använder fogen. Dessa större Sidings kan även monteras vertikalt, horisontellt eller i vinkel och finns med eller utan skuggfog. Den dolda infästningen och det beprövade not- och spontsystemet säkerställer ett vackert utseende. Dessutom finns även lämpligt kantade fasadprofiler och tillbehör som fog- och stormclips inklusive monteringshjälpmedel.

"En hall i St. Georgen täcktes med PREFA Sidings i de nya  längderna Siding 500 och 600. "

Strängpressade profiler: stark design på fasader med stora ytor

Ett perfekt samspel mellan teknik och arkitektonisk utformning erbjuder de två olika strängpressade profilerna från PREFA: Sicksackprofilen och vågprofilen av 2 mm tjock, extruderad aluminiumlegering säkerställer maximal dimensionell stabilitet och härdighet, även under extrema belastningar. Båda möjliggör dold infästning och enkel montering i horisontellt, vertikalt eller lutande läge. PREFA:s fasadprodukter har därför inte bara mycket att erbjuda tekniskt, utan också utseendemässigt, de kan också enkelt rengöras och håller, tack vare den enastående täckta infästningen och monteringen i kombination stånd mot hög vindbelastning.

Nahaufnahme der verkleideten Fassade mit der PREFA Profilwelle in der Farbe Weinrot

Den upphängda, bakventilerade fasadens funktion

"Det var inte utan anledning som den upphängda, bakventilerade fasaden  byggdes på de sidor av byggnaden som var hårt väderutsatta", fortsätter Gregorites. Den konstruktiva, optimala separationen av den väderutsatta fasadbeklädnaden och det värmeisolerade bärande underlaget är karakteristiskt för den upphängda, bakventilerade fasadbeklädnaden. Fuktbalansen regleras i den mellanliggande ventilerade luftspalten och skapar på så vis ett behagligt inomhusklimat. Värmeisoleringen minskar värmeflödet inifrån och ut och omvänt samtidigt som den dessutom fungerar som ljudisolering. Dessutom har upphängda bakventilerade fasader ofta en mineralisk värmeisolering i olika tjocklekar (beroende på önskad isoleringseffekt) som också skyddas mot yttre väderförhållanden av aluminiumbeklädnaden. Underkonstruktionen är länken mellan det bärande underlaget och fasadbeklädnaden, en underkonstruktion av metall ger möjligheten att permanent och utan begränsningar jämna ut ojämnheter i stommen utan att problem uppstår.

En hantverkare täcker en fasad med Sidings.

Service och assistans

All information om de olika PREFA fasadprodukterna finns på www.prefa.se. Från expertutbildning på PREFA Academy via stöd vid bestämning av materialet till instruktionsanvisningar på plats – PREFA erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för alla installationsspartners och för dem som vill bli det.