Tre vita snötäckta toppar i Niederwerrn

I Niederwerrn (DE) har Jürgen Hauck och Herbert Osel från hjp architekten ritat den evangelisk-lutherska förskolan som består av tre byggnadskroppar, med en slående Prefalz-takutfornning i P.10 renvit, vilken enligt Hauck påminner om av "tre vita snötäckta toppar". Upp till 125 barn kan använda de centralt liggande höga rummen, vilka möjliggör växling mellan olika temarum, såsom bistro, tränings- och aktivitetsområden. Vid genomförandet av det strålande taklandskapet, vilket sticker ut rejält i trakten som präglas av radhus och småhus, visade det sig att det inte var enkelt att bygga tre vita toppar i den lilla bayerska staden.

Die drei "weißen, verschneiten Gipfel" des Evangelisch-Lutherischen Kindergartens in Niederwerrn, welcher mit Prefalz von PREFA in der Farbe P.10 Reinweiß eingedeckt ist.

Utmaningar vid byggandet

Byggplats-, planerings- och detaljarbetsfaserna visade sig bli ganska spännande för det interdisciplinärt inriktade arkitektkontoret: Krångliga tekniska detaljer måste lösas, rent estetiskt misslyckades man med ett hörn i träkonstruktionen och uppdragsgivarna drog sig inte för att framföra kritik. Dessutom förstod de inblandade aktörerna inte alltid omedelbart arkitekternas designidéer och deras tankar när det gällde rummen. Uppdragsgivarna kunde inte göra så mycket med planritningarna, de bestämde sig ofta så fort de fick modeller och exempel i en skala ett till ett. Efter en planeringsfas på ett och ett halvt år utfärdades äntligen bygglovet och ytterligare ett och ett halvt år senare öppnades rummen för barnen. ”Det vi som arkitekter har att säga finns redan där och berättar sin egen historia. Framtiden är det andra som skapar här”, kommenterade hjp architekten vid invigningen och överlämningen av projektet.

Der Kindergarten Niederwerrn mit dem Prefalz Dachsystem in der Farbe P.10 reinweiß bei Dämmerung.

Prefalz som problemlösare

För förskolan i Niederwerrn var det nödvändigt att hitta en takfots- och vindskivelösning som kopplar samman olika taklutningar utan överhäng med varandra. Starka horisontella krafter verkar på takstolen, vilka uppstår på grund av takuttagen rör sig. Denna speciella egenskap gav arkitekterna och plåtslagaren många sömnlösa nätter, men till slut kunde var och en av de "diaboliska konstruktionsmässiga utmaningarna" bemästras. Eftersom övergången mellan tak och fasad skulle utformas för att vara flytande, och även brandskyddet krävde en hård takbeläggning, valde arkitekterna Prefalz: Det lätta, mångsidiga och extremt motståndskraftiga materialet uppfyllde inte bara de tekniska specifikationerna, utan gjorde det också möjligt att perfekt producera de optiskt kontinuerliga viklinjer precis som arkitekterna hade föreställt sig dem. På så sätt kunde de tillföra rytm till tak- och fasadytorna med tre olika skivbredder. Med hantverkarteamet under ledning av plåtslagarmästare Wiedamann hittade hjp architekten ett kompetent företag som även kan hitta lösningar utöver de vanliga standarderna, och vågar ta sig an projekt som är byggnadstekniskt utmanande.

Material: