Poängvinst för Prefa – en imponerande ishall vid polcirkeln

Den svenska staden orten Malmberget, belägen strax nedanför polcirkeln, har äntligen fått ge vika för gruvan efter mer än 100 år av gruvdrift och har sedan många år successivt integrerats i grannstaden Gällivare. Mats Jakobsson och hans team från MAF Arkitektkontor har haft en nyckelroll i detta under många år. Som ett led i denna stadsutveckling utformade de även is- och evenemangshallen i Gällivare (SE), som kläddes med 26 000 röda väggshingel från Prefa.

Smart förpackad

Förtätningen av det tidigare lilla samhället kräver också att man bygger en infrastruktur som är anpassad till framtiden. MAF Arkitektkontor integrerades inte bara i stadsplaneringen utan planerade även stora kommunala anläggningar som multifunktionshuset för idrott och kultur, skolcentret och det tidigare nämnda issportcentret. Vid planeringen av den 6 500 m² stora hallen letade arkitekten efter det där ” uttrycket av anspråkslöshet som ger hallen värdighet och klarhet”. Med rundade hörn, olika bygghöjder och en något bakåtlutande, optiskt oscillerande fasad i fem olika nyanser av rött gick det att på ett smart sätt förpacka den enorma byggnaden för betraktaren.

Nachtaufnahme der Eis- und Eventhalle in Schweden. Lichter beleuchten das Gebäude.

Enkelt beslut

Arkitekten hade inte svårt att avgöra till förmån för väggshingel av aluminium. Inget annat material kan enkelt läggas på konkava och konvexa kurvor i vintertemperaturer ner till -30 °C. Till detta kom de möjliga specialfärgerna och det breda färgspektrumet, som skapade en speciell närbilds- och avståndseffekt och återspeglade livsglädjen och värmen av idrottsaktiviteterna inne i hallen. Ishallen är optimalt utrustad för detta dessa aktiviteter med träningsytor för barn, ett träningsrum för balettdansare och ett sofistikerat temperatursystem som kan användas för att producera åstadkomma olika grader av ishårdhet.

Aufnahme der Eis- und Eventhalle in Schweden. Für die Fassade wurde die PREFA Wandschindel in den Farben P.10 Oxydrot und zwei Sonderfarben Rotbraun und Braunrot verwendet.

Man slutar aldrig lära sig

Teamet kring Magnus Rahkola från Hala Byggplåtslageri AB lyckades förverkliga det ambitiösa arkitektoniska projektet i Gällivare med en välkoordinerad monteringsrytm och omfattande planering. På grund av den isande kylan är den årliga perioden för byggnadsverksamhet extremt kort. Dessutom var det knappt möjligt att skilja shingeln från varandra i polarnattens blåaktiga ljus, vilket är anledningen till att de numrerades. Hantverkarteamet planerade det till synes slumpmässiga mönstret – arkitekterna hade bara gett dem information om hur stor andel av respektive färg som skulle användas. Rahkola framhåller också att han kunnat lära sig mycket av byggarbetsplatsen för framtida arbetssätt.

Ansicht von vorne der Eis- und Eventhalle in Schweden. Die oxydroten Wandschindeln passen sich genau der Rundung des Gebäudes an