En unik klättringshall utmärker sig med shingel i Škofja Loka

Under ledning av arkitekten Lucija Franko har ARHITEKTURA PETERNEL realiserat en antracitfärgad klättringshall i Pevno nära Škofja Loka, som på uppdrag av uppdragsgivaren ska utgöra hörnstenen i ett nytt sport- och turismlandskap i byn. Tack vare användningen av takshingel DS.19 och Sidings från Prefa får den nya byggnaden ett slående, enhetligt utseende som både syns och utmärker sig på långt håll.   

Fastställande både invändigt och utvändigt

Den nästan fönsterlösa byggnaden vetter bort från gatan och avslöjar inte något tydligt användningsändamål från utsidan. Med en hänvisning till den ladugård som en gång stod på fastigheten och som var tvungen att rivas för byggprojektet, syftar hallen på sin lantliga omgivnings omfattning. Den följer gatans kurva i riktning mot bykyrkan och har en tredelad vägg med en diskret avdelare som övergång till takytan. Byggnadens ovanliga form med sluttande väggar beror på klättringsväggarna som helt och hållet formar interiören. Klättringshallen är lätt att känna igen mellan de gamla hässjorna, Kozolecen, de höställ gräs torkas till hö på och är typiska för regionen i det historiska bysamfundet. Byggnaden är nästan helt inkapslad i mörkgrå aluminiumshingel, endast framsidorna är försedda med en varm träfasad. Fasadens hermetiska utseende upphävs av de höga fönstren och takshingelns mörka antracit står i fin kontrast till det ljusbruna lärkträet.

Kletterhalle Skofia Loka mit Dachschindel DS.19 und PREFA Siding in P.10 anthrazit

En speciell fasadkropp

Tomo Zadravec från ZA&TO är väl medveten om att friklättring kräver en speciell arkitektur och ändamålsenligt utformade rum. Den klättringsintresserade hantverkaren och hans team ansvarade för implementeringen av shingelfasaden i Škofja Loka och kallade in externa montörer på grund av projektets storlek. Zadravec var särskilt entusiastisk över den omfattande takytan på ca 700 m² eftersom han aldrig hade lagt en så stor yta innan detta projekt. På mycket kort tid monterade ett team på åtta personer shingel med stucco på taket, vars underkonstruktion skyddades från växlande väder av ett folietak under hela installationsperioden. Syftet var att skapa en ”vacker och exakt yta” med en sömlös övergång från tak till fasad. Teamet av hantverkare kunde åstadkomma detta med en så hög kvalitetsnivå att aluminiumet på taket och fasaden ”ser ut som en hud som skyddar en kropp”, betonar Tomo Zadravec.

Vogelperspektive von der Kletterhalle Skofia Loka mit Dachschindel DS.19 und PREFA Siding in P.10 anthrazit