Är prefa tak och fasader beständiga mot havsvatten?: Om motståndskraft mot havsvatten

Att bygga med aluminium är hållbart, enkelt att underhålla, tryggt och estetiskt. Materialet har en lång ekonomisk livslängd medan underhållskostnaderna är låga, är brottsäkert, korrosionsbeständigt och har låg vikt. Aluminium brinner inte och utvecklar inga giftiga gaser eller ångor. och: Aluminium kan formas, fastän det är hållfast. Detta gör det till ett omtyckt byggnadsmaterial för arkitekturen.

I närheten av vattendrag uppstår återigen särskilda krav på byggnadsmaterial. Många exempel från praktiken visar att: Aluminium är rätt val när det gäller byggnadens klimatskärm i närheten av vattendrag. För aluminium prövas även i denna omgivning, men det står inte bara emot all väderlek, utan är också beständigt mot saltvatten och rostar inte. Drömhus med havsutsikt? Inga problem med PREFA aluminiumprodukter!

Das Dach der Inselhalle Lindau am Bodensee eingedeckt mit PREFA Falzonal in Sonderfarbe

Visat av varvsindustrin

"Kathena Nui" visar på ett imponerande sätt, att aluminium och vatten är förenliga med varandra. Extremseglaren seglade jorden runt två gånger med sin aluminiumbåt. Och även efter år flera år på torra land, fastställde Erdmann att: "Endast en aluminiumbåt kan ställas upp på land så länge utan problem. Det fanns inte ens en rostfläck på de aktuella sektionerna fastän så många år hade gått. Jag har inte vidtagit några försiktighetsåtgärder. Man behöver bara försluta alla kammare lufttätt. Mycket lite arbete gjorde undervattensbåten. Den har överlevt stilleståndstiden på ett sagolikt sätt. Ingen flagnad färg och absolut inget aluminiumfrat. Inte på något ställe ombord. Det är den egentliga överraskningen."

Om det fungerar för bostäder på vattnet, varför inte också använda aluminium på byggnader nära kusten? 

The mischung macht's!

När PREFA-produkter tillverkas, används aluminium med följande legeringar:

  • EN AW 5005 (AlMg1(B)) enligt EN 573-3
  • EN AW 3005 (AlMn1Mg0.5) enligt EN 573-3
  • EN AW 6060 T55 (AlMgSi) enligt EN 755-2
  • EN AW 3004 (AlMn1Mg1) enligt EN 573-3

Legeringar från dessa grupper har hög hållfasthet och har en korrosionsbeständighet på 1 mot väder och havsvatten enligt DIN:s klassificering (tyska institutet för standardisering).*

*Aluminiummaterial-datablad, utgivare DIN (tyska institutet för standardisering) e. V., Beuth Verlag Berlin, 7. 2016 års upplaga

Häuser am Wasser verkleidet mit PREFA Aluminiumprodukten

40 ÅRs garanti

PREFA garanterar sina kunder en väl fastsatt och ytterst beständig tak- och fasadbeklädnad – och med hela 40 års garanti! Med en 40-årig garanti mot brott, korrosion och frostskador även nära havet, är du på den säkra sidan när väderlekspåverkan blir alltmer extrem. Med ett yttre skal, som står emot väder och vind, förblir byggnadsmaterialet oskadat och de boende i huset väl skyddade.

40 års materialgaranti för aluminiumbasmaterialet i  PREFA takplatta, takspåntakpannai takpanelerna FX.12, i PREFA fasadelement  (ytterbeklädnadväggpanelerväggspånFX.12) och PREFA dubbelstålssömlock (PREFALZ) mot brott, korrosion (rost) och frostskador. Beroende på ytan och närheten till vattnet får du också en färggaranti mot sönderbrytning, flagning, blåsor och brott.