Förskolan i Hennstedt: Referensobjekt

Inledning

Det röda teglet präglade länge byggnadskulturen i norra Tyskland. Förskolans arkitekter har därför omtolkat den lokala byggnadskulturen och kombinerat det röda med byggmaterialet aluminium i rombform. Dessutom ska ytterbeklädnaden stå emot den starka vinden, den omtalade hårda brisen. Därför föll valet på PREFA tak- och väggromb 29 × 29 i P.10 oxidröd.

Objektspecifik speciallösning

Data och fakta

Produkt

Takromb 29 × 29, Väggromb 29 × 29

Färg

05 P.10 oxidröd

Arkitekt

Jebens Schoof Architekten

Hantverkare

Fa. Eggers

Land

Tyskland

Ort

Hamburg

Typ av objekt

Offentliga byggnader och andra anläggningar

Copyright

© PREFA | Croce & Wir

PREFA takromb 29 × 29 i P.10 antracit med prägling lagd på yta, tak med sicksackmönster

Låt dig inspireras: Fler objekt

Renoveringsgalleri: Objekt före och efter renovering

Tack vare PREFA-produkternas låga vikt går renovering av tak och fasad lätt som en plätt – och det kosmetiska ingreppet gör även skillnad för utseendet.

Renoveringsgalleri: Objekt före och efter renovering

Hus med garage efter takrenovering med PREFA takplattor i antracit
Hus innan takrenovering med PREFA-takplattor, sadeltak och garage