Spel och nöje under Prefas tak

Marktl/Wasungen – Den vita fasaden bestående av romber i storleken 44 × 44 från Prefa ger den evangeliska förskolan i Ulm-Jungingen, som är ritat av arkitektkontoret, ett omissigenkännligt utseende och kommer till sin rätt tack vare den vertikala träbeklädnaden med två snitt i byggnaden. Genomförandet av projektet förde med sig många utmaningar och avslöjade mycket om de inblandade arkitekternas och hantverkarnas arbetssätt och vägledande principer.

Kita Ulm mit Prefa Wandrauten 44 x 44 in weiß

Användarorienterat

Genom ett avbrott i den nya byggnadens norra fasad skapas en inbjudande, täckt entré med en förgård, medan den södra fasaden öppnar sig mot det friliggande landskapet österut. Strukturen på byggnadskroppen var från början tänkt att vara i ett plan, men Raik Eisenhuth och Felix Halder förespråkade utifrån ritningarna istället en effektiv tvåvåningsstruktur under samtalen om förskolans design. Utöver en befintlig byggnad skapade deras förslag en större utomhuslekplats och gjorde det möjligt att arbeta i två plan. Förvaltningen och skolledningen finns på första våningen och på bottenvåningen ges barnen stor frihet med grupprum, barnkök och lek- och sovrum. Dessutom resulterar tillgången till trädgården, garderoben, entrén och anslutningen till den gamla förskolebyggnaden i ett aktivitetsområde som används flitigt och med glädje av både förskollärare och barn.

Seitenansicht der Kita Ulm mit Prefa Wand- und Dachrauten 44 x 44 in weiß

Stora valmöjligheter

Arkitekterna ville ha en lättskött fasad som inte är känsligt för skador eller smuts och hittade vad de letade efter hos Prefa. Med hjälp av romberna på 44 × 44 var det möjligt att skapa en genomgående taktäckning som kunde monteras över fasaderna, de sluttande takkanterna samt fönster- och valvöppningarna. Den monolitiska aluminiumytan avbryts endast av urtag med vertikala träribbor som löper in i byggnadens inre och därmed skapas en mjuk och flytande övergång mellan inomhus- och utomhusytor.

Kita Ulm mit Prefa Dachrauten 44 x 44 in weiß

Mer kvalitet tack vare romberna

Den ansvarige hantverksledaren, Michael Gökelmann, lockades av de utmaningar som uppstod på grund av bristen på horisontella och raka referenslinjer: Han och hans hantverkarteam siktade på en imaginär linje i ögonhöjd, från vilken de monterade rombspetsarna vertikalt uppåt och över takytan. Han berättar också entusiastiskt om kantningen av de enskilda romberna så att de kunde passas in i öppningarna och hur funktionaliteten kunde säkerställas. Enligt honom erbjöd förverkligandet av förskolefasaden möjligheten att tillföra mer kvalitet och estetisk mångfald till det ganska fantasilösa och endimensionella putsfasadlandskapet i schwabiska Jura – en möjlighet som han helt klart tog vara på.

Eingangsbereich Kita Ulm mit Prefa Wandrauten 44 x 44 in weiß