Sjukvårdsarkitektur med PREFA

Akutmottagningen på sjukhuset Landstraße på Juchgasse i Wien (Österrike) har fått en ny och effektivare utformning. Den är resultatet av ett konstruktivt utbyte mellan arkitekter och framtida användare. Denna mörka envåningstillbyggnad kläddes i mörka, diagonalt skurna PREFABOND aluminiumkompositskivor i färgen svartgrå för att skapa en visuell kontrast till den bestående, ljusa sjukhusbyggnaden med 17 våningar från 1970-talet. Arkitekterna Christian Formann och Stefan Puschmann från f²p architekten skapade ett koncept som möjliggör en enklare orientering i rummet och närmare kontakt mellan läkare och patient och lyckades därmed ta kliniken till 2000-talet. Inomhus skapade de tillsammans med klinikföreståndaren Michaela Sehnal och vårdchefen Josefa Günthör en funktionell rumsuppdelning och ett konsekvent färgkoncept. ”Vi bestämde oss för vitt och samma blå nyans som vårdpersonalens arbetskläder”, säger Michaela Sehnal om färgvalet. Mycket glas användes också i rummen vilket möjliggör ögonkontakt med patienterna och samtidigt skapar förtroende och transparens.

Die Architekten Christian Formann und Stefan Puschmann von f²p architekten lächeln in die Kamera.

Mycket input från användare

Formann och Puschmann satsade på ett nära utbyte med de framtida användarna redan från början. Istället för att fatta beslut över huvudet på dem involverades de i processerna. ”Att få input från ledningen och klinikföreståndaren var avgörande för varje steg!” De bidrog till viktiga beslut om ut- och tillbyggnaden, deltog konstruktivt i utförandefasen och delgav arkitekterna om önskemål, information och ibland även någon invändning. De många detaljerna att ta hänsyn till och själva utformningen bottnar alltså i den greppbara praktiken. Det syns på resultatet att arkitekterna hade förstånd att omsätta denna värdefulla input. Projekt i existerande byggnader och särskilt inom vård och hälsa omfattas av många föreskrifter vilket minskar spelrummet för gestaltningen – men det gör dem bara mer intressanta enligt det sammansvetsade arkitektteamet.

Frontalansicht der zentralen Notaufnahme der Klinik Landstraße in der Juchsgasse in Wien wurde mit PREFABOND Aluminium Verbundplatten in der Farbe schwarzgrau verkleidet.

En raffinerad kontrast

Eftersom de skulle bygga till något nytt vid en bestående byggnad var det viktigt för arkitekterna att byggnationernas olika tidpunkter tydligt speglas i det färdiga resultat. Därför skars de robusta och mångsidiga PREFABOND aluminiumkompositskivorna diagonalt genom att först fräsa deras baksidor och sedan kanta dem i önskad vinkel. Därmed fick fasaden ett särskilt rätlinjigt och minimalistiskt utförande utan ytterligare profiler. En annan speciell aspekt är att fasaden på det viset kunde förbli helt intakt. Inomhus uppnås en perfekt balans mellan ljus och privatsfär tack vare ett smalt, horisontellt fönster. Gnom att använda sig av glas skapas transparens mellan personal och patienter. Separata skjutdörrar kan dras igen för att stänga rummen om så önskas.

 

Material:

  • PREFABOND aluminiumkompositskiva

  • svartgrå

Die Notaufnahme der Klinik Landstraße in der Juchsgasse in Wien wurde von unten fotografiert und mit PREFABOND Aluminium Verbundplatten in der Farbe Schwarzgrau verkleidet.

PREFA i korthet: Sedan mer än 70 år arbetar PREFA Aluminiumprodukte GmbH framgångsrikt över hela Europa med utveckling, produktion och marknadsföring av tak- och fasadsystem i aluminium. Totalt arbetar 550 medarbetare inom PREFA-gruppen. Produktionen av de mer än 5 000 högvärdiga produkterna sker uteslutande i Österrike och Tyskland. PREFA är en del av industriföretagsgruppen Dr. Cornelius som har över 8 000 medarbetare på fler än 40 produktionsorter.