Ett bostadshus med profil

Marktl/Wasungen – Den München-baserade byrån lynx architecture fick i uppdrag av en privat investerare att planera ett bostadshus på en för stadsplaneringen viktig tomt vid en tungt trafikerad gata nära den gamla stadskärnan i Dachau, Tyskland. Arkitekterna Susanne Muhr, Volker Petereit och Dirk Härle lyckades trots stränga byggregler rita och uppföra en arkitektoniskt utmanande byggnad i hög kvalitet med en bronsfärgad Prefalz-fasad.

Ein Foto der verantwortlichen Architekten von lynx architecture des Mehrfamilienhauses in Dachau.
Seitenansicht des Mehrfamilienhauses in Dachau.

Allt utöver det vanliga

Bostadshuset skulle rymma sex tvårumslägenheter med balkonger eller terrasser, ett cykel- och bilgarage samt en gemensam trädgård. Önskemålet om att visuellt gestalta den stora byggnaden i linje med närliggande enfamiljshus från 70-talet fick arkitekterna att jobba kring en idé som gick ut på att förse bygget med två gavlar och samtidigt undvika alla typer av takutsprång. Lägenheterna planerades uteslutande mot trädgården och får in ljus från djupa nischer i fasaden. De tre våningarna görs tillgängliga via svalgångar vid fasaden som vetter mot gatan.

Vogelperspektive des Mehrfamilienhauses in Dachau.

Aluminium istället för trä

Ursprungligen planerade man för en fasad med stöd mot träribborna på ett intilliggande bostadshus. I sökandet efter ett hållbart och lättskött alternativ stötte lynx architecture slutligen på produkterna från PREFA. Förtjusningen över aluminium som material blev snabbt ett faktum – men samtidigt ville man inte kompromissa bort den fina, oregelbundna trästrukturen. ”Vi famlade en del i mörkret i arbetet med att välja ett material. Slutligen bestämde vi oss för de oregelbundet vikta och delvis perforerade aluminiumplåtarna”, berättar arkitektteamet.

Frontansicht des Mehrfamilienhauses in Dachau. Die bronzene Prefalz Fassade harmoniert perfekt mit der grünen Umgebung.

På rätt plats vid rätt tid

Efter ett annat misslyckat samarbete hittade man perfekta plåtslagarpartners i Thomas och Matthias Engel på Engel Spenglerei GmbH för arbetet med specialperforerade plåtar och aluminiumbearbetning – och slutligen täckning av tak och fasad. De två av lynx architecture asymmetriskt ritade profilsnitten förtillverkades med en speciell kantningsmaskin i ett enda arbetssteg. Planeringsmedarbetare och montörer var tvungna att säkerställa att de båda profiltyperna inte bara monterades växelvis längs hela höjden från nock till mark utan också med en vridning om 180 grader för ett så oregelbundet intryck av fasaden som möjligt. Fasadens delvis perforerade utseende resulterar inte bara i en mycket speciellt utseende nattetid – utan bidrar också till att ljuset släpps in på ett intressant sätt i bersågångarna under dagtid.

 

Material:

Die Verleger des Projektes von Dachau.
Das Mehrfamilienhaus in Dachau in der Dämmerung. Durch die teilweise gelochte Fassade kommt das Licht vom Stiegenhaus durch und verleiht dem Ganzen einen außergewöhnlichen Look.