En klassisk villa med individuell tredelning

Mot gatan vetter fasaden enkel och diskret, mot baksidan består den av glas. Haus J i Stuttgart (Tyskland) smälter in i sin omgivning men erbjuder ändå något alldeles särskilt. Villans grundkonstruktion övertogs från dess föregångare men den har fått en helt ny utformning när det kommer till rumsuppdelning och materialval. För att uppnå detta sammanfogade Nora Woborny och Maik Schöffel från noma architekten tre byggnadskroppar till en. Den främre delen är vitputsad och har bara ett fåtal fönster. Den övergår i en ljusgenomsläpplig fog av kanalplast i polykarbonat som förbinder husets olika delar vertikalt. Med utsikt mot trädgården står den tredje byggnadskroppen vars tak och fasad har klätts med PREFA takromber i formatet 29 × 29. Takrombernas prägling är en individuell detalj som drar blickarna till sig. Med den valda rumsuppdelningen skapade arkitekterna ett öppet levnadsutrymme och tillika mötesplats som inte ger full insyn – men däremot ett märkbart mervärde för de boende.

Vorderansicht des Haus J in Stuttgart (Deutschland). Im Hintergrund erkennt man einen bewölkten Himmel. Das Haus J wurde mit der Dachraute 29 × 29 in der Farbe P.10 Hellgrau verkleidet.

Familjär rumskaraktär

”Vi ville egentligen ha en klassisk form; normallång, normalbred och med en helt normal taklutning, som något ett barn har ritat, och exakt samma mått som huset som stod på tomten innan”, berättar noma architekten om idén bakom objektet. Det byggdes sedan på uppdrag av en familj på fyra som tillsammans med arkitekterna letade efter ett speciellt utrymme för familjelivets mångfacetterade vardag. De funktionella rummen vetter mot gatan medan familjerummen befinner sig i den tredje byggnadskroppen med utsikt över trädgården. Den delen kallas för ”barnvardagsrummet” och ”katedralen” av byggherrarna själva. Där kan familjen leka, arbeta och bo på flera våningar.

seitliche Ansicht des Haus J in Stuttgart (Deutschland) bei Nacht. Das Haus J wurde mit der Dachraute 29 × 29 in der Farbe P.10 Hellgrau verkleidet.

Fasad som kontrast

Den tredje byggnadskroppens kontinuerliga ytor möjliggör takavvattning via fasaden. ”Därför fick det inte finnas något avbrott mellan tak och fasad”, understryker Maik Schöffel. Takromberna valdes som takmaterial eftersom de var bäst lämpade för att göra idén till verklighet. Utåt verkar fasaden monolitisk, i själva verket har den en flerskiktig uppbyggnad. Byggnadskonstruktivt utgör den en kontrast till de andra två byggnadskropparna; den ena med utförande i putsat tegel och den andra i form av en translucent fog. Tydliga kanter och minimala taksprång framhäver var och en av de tre olika delarna och skiljer dem samtidigt från varandra.

 

Material:

PREFA takromb 29 × 29

P.10 ljusgrå

Detailansicht der verlegten Dachraute 29 × 29 in der Farbe P.10 Hellgrau

PREFA i korthet: Sedan mer än 70 år arbetar PREFA Aluminiumprodukte GmbH framgångsrikt över hela Europa med utveckling, produktion och marknadsföring av tak- och fasadsystem i aluminium. Totalt arbetar 550 medarbetare inom PREFA-gruppen. Produktionen av de mer än 5 000 högvärdiga produkterna sker uteslutande i Österrike och Tyskland. PREFA är en del av industriföretagsgruppen Dr. Cornelius som har över 8 000 medarbetare på fler än 40 produktionsorter.