ÄR PREFA-TAK BRA SOM ÅSKSKYDD?

Metalltak definieras enligt standarden ÖVE/ÖNORM EN 62305 (i kraft sedan 2008-01-01) vid tillräcklig plåttjocklek som en ”naturlig” del av ett åskskydd. Sedan 2010-07-12 är denna standard även bindande enligt 2 § första stycket ETV 2002/A2.

PREFA takelement (Takplattor, takshingel, takromber och takpanel FX.12) och PREFA släta beslag (PREFALZ) är därmed tillåtna som åskskydd (infångande på högsta ställe och anslutning till jordningen på takrännan) !

Åskskyddsåtgärder som går utöver kraven i de ovannämnda standarderna gör det enkelt att montera en vanlig åskledare. Titta hur du gör det i monteringsanvisningen eller prata med våra tillämpningstekniker.

Varning! I standarden fastställs vissa undantag, t.ex.: objekt där explosionsfara föreligger (ammunitionslager, kvarnar osv.), objekt med stora människosamlingar (skolor, förskolor  osv.), sändare, kärnkraftverk, museum osv. Vid tveksamheter ska ett ytterligare vanligt åskskydd monteras av en certifierad elektriker eller åskskyddsmontör.

PREFAs produkter

PREFA PRODUKTSORTIMENT

Upptäck mångfalden i PREFAs sortiment och hitta rätt produkt till tak och fasad. Idealiskt för nybyggnation och renovering!

UPPTÄCK SORTIMENTET
Referensobjekt

KLICKA DIG IGENOM GALLERIET

Många spännande objekt med PREFA tak och fasad väntar på dig. Låt dig inspireras.

TILL GALLERIET
Infomaterial

BESTÄLL ETT PROSPEKT UTAN KOSTNAD

Så här skickas din beställning: Vi skickar PREFAs produktbroschyrer direkt till dig via e-post eller vanlig post. 

BESTÄLL GRATIS
Kontakt