Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergeleitet.)

SVENSK BYGGPLÅT LÄGGER ALLA RESURSER PÅ HÅLLBARHET


Branschorganisationen Svensk Byggplåt lanserar idag en hållbarhetskampanj kallad ”Extra lång hållbarhet: 100 år, 100%, 100 sätt” och inleder med att anta en hållbarhetsförklaring.

Svensk Byggplåt lägger nu alla resurser på att utveckla branschens hållbarhetsarbete. Den nystartade hållbarhetskampanjen syftar till att synliggöra byggplåtens miljöfördelar och ta ut riktningen för branschens fortsatta hållbarhetsarbete.

Enligt Svensk Byggplåts ordförande Johan Lindström är det på tiden att byggplåten uppmärksammas för sina fantastiska kvaliteter.

  • Byggplåten representerar framtidsvänliga material och produkter med lång livslängd, 100% återvinningsbarhet och mycket stor potential till återbruk.

Det råder också en stor optimism och beslutsamhet inom branschen över att med gemensamma krafter vidareutveckla hållbarhetsarbetet.

  • Vi ska bli bättre på att sprida information om hur byggplåten passar in i den cirkulära ekonomin. Men framför allt ska vi identifiera de områden där branschen kan förbättras samt skapa konkreta projekt som utvecklar det hållbara samhällsbyggandet, förklarar Johan Lindström.

Hållbarhetsförklaringen innebär bland annat att medlemmarna i Svensk Byggplåt:

Ska öka kunskapen hos slutkund om hur byggplåtens livslängd kan förlängas ytterligare genom att vara korrekt utförd och ges rätt underhåll.

Ska förtydliga processer och rutiner kring återvinning.

Ska arbeta för att få fram nya metoder och projekt som ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar mängden spill.

Under hösten kommer kampanjen sprida kunskap och initiera flertalet projekt med perspektiven100 år, 100% och 100 sätt!

Svensk Byggplåt samlar branschens största och tyngsta aktörer inom tillverkning , profilering, försäljning och utförande av byggplåt på tak och fasader: ArcelorMittal, Areco, Bevego, Dala-Profil, Plåt & Ventföretagen, Lindab, Plannja, Prefa, Rheinzink, SSAB, Tata Steel.

LÄS HELA HÅLLBARHETSFÖRKLARINGEN PÅ
PREFA FOTOSERVICE

DITT HUS MED PREFA-LOOK

Vi visar dig med hjälp av ett kostnadsfritt fotomontage hur vackert ditt hus skulle se ut med ett PREFA-tak eller en PREFA-fasad.

TILL FOTOSERVICE
ALUMINIUM SOM MATERIAL

LÅNG LIVSTID, MÅNGSIDIGA, MILJÖVÄNLIGA

Aluminium är det optimala materialet för byggherrar och renoverare. Här kan du läsa om alla fördelar.

UPPTÄCK FÖRDELARNA
Byggtips

TAKRENOVERING: ETT NYTT TAK BEHÖVS!

Behövs takrenovering? Läckande tak eller visuella defekter - det finns många anledningar att renovera ett tak. Så att inga misstag görs, hittar du en checklista med tips och tricks för planeringen.

TILL BYGGTIPS
Kontakt