Gemensamt boende i Augsburg

I Augsburg, Tyskland, har man i närheten av Kuhsee byggt ett boende för personer med funktionsnedsättningar. Byggnaden fick ett extraordinärt utseende med två gavlar och ett brant PREFALZ-tak. Utöver det spetsiga taket som kläddes med PREFALZ i P.10 zinkgrått är det framför allt fasadens fönster som präglar boendets utseende. Huset består av två objekt som sitter ihop med varandra med hjälp av en bro. Här bor sammanlagt 24 personer. ”I ett sådant område har man ett bygguppdrag”, säger arkitekten Sigrid Müller-Welt som ledde projektet tillsammans med sin man Dominique Dinies.

das federführende Architekten-Duo sitzen vor einem Laptop und planen das Bauvorhaben

Ett lyckat samarbete

Arbetet behövde utföras enligt en sträng detaljplan som innehöll många föreskrifter och bestämmelser. Arkitekterna lyckades dock utveckla ett lämpligt koncept som uppfyllde alla krav. Den främre byggnaden som vetter mot gatan har två våningar medan det bakre, något mindre huset sitter ihop med huvudbyggnaden och bara har en våning. Anledningen är att boendet byggdes på två olika tomter med olika bestämmelser. Arkitekterna berättar: ”Huset har en fin närvaro på gatan. Gavlarna vetter mot gatan och ger den ett lyft.”

Nahaufnahme des Daches - eingekleidet mit Prefalz in der Farbe P.10 Zinkgrau

Detaljer som lever vidare

Müller-Welt och Dinies såg till att gestalta takytorna så harmoniskt som möjligt. Takfönstren infogades med hjälp av speciellt tillskurna band och tack vare monteringen av fotrännor kunde man kringgå behovet av de oönskade taksprången. Redan under planeringsstadiet bestämde man att ventilationsrören skulle anordnas på rad.

Seitenansicht des neuen Wohnheims in Augsburg eingekleidet mit Prefalz in der Farbe P.10 Zinkgrau

Man fäste också stort värde vid materialvalet – PREFALZ-taket, som lades med ståndfalsar, har utmärkta egenskaper som utlovar en lång livslängd. Inför det nya projektet revs den gamla, ursprungliga byggnaden, men många av dess detaljer lever vidare eftersom arkitektparet valde att ta integrera dem i det nya projektet. Dinies berättar: ”Jag hoppas att vår byggnad fortfarande står sig om 50 år. Vi försöker alltid att hitta lösningar som utvecklar sig utifrån den aktuella platsen. Det är så vi vill bidra till arkitekturen.”

Material:

seitliche Ansicht des Wohnhauses eingedeckt mit Prefalz in der Farbe P.10 Zinkgrau bei Sonnenschein

Die Prefa Aluminiumprodukte GmbH ist europaweit seit über 70 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. Insgesamt beschäftigt die Prefa Gruppe rund 640 Mitarbeiter. Die Produktion der über 5.000 hochwertigen Produkte erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland. Prefa ist Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die weltweit über 8.000 Mitarbeiter in über 40 Produktionsstandorten beschäftigt.