FLEXHOUSE - DYNAMISKT IN I MINSTA DETALJ

Mellan gatan och järnvägsspåren, bostadsområdet och rekreationsområdet vid Zürichsjön ligger vårt osedvanliga enfamiljshus Flexhouse. Den ovanliga formen följer av det begränsade området på tomten, det omgivande landskapet och önskan om att förbinda det inre och det yttre harmoniskt, utan hårda hörn och kanter. Den vindlande vita fasaden slingrar sig runt volymen och förkroppsligar en välgörande lätthet genom de transparenta glasytorna. Trapetsformen tar upp kontextens dynamik och förbinder byggnaden med landskapet genom rundningar och snedställda fasader. Ingen trång horisont begränsar synfältet, ljus och luft flödar genom den öppna volymen. Ovanliga visuella förhållanden avslöjar sammankopplingen i vertikallinjen och möjliggör trots det en separering mellan privat och transparent. Klimatskalets färgsättning och materiella karaktär stöder de kurviga rörelsernas exakta läsbarhet. Takromber i litet format markerar svängarnas träkonstruktion som fjäll och följer varje vridning i den komplexa geometrin. Den iögonfallande färgtonen förstärker medvetet byggnadens skulpturliknande uttryck. Det extroverta formspråket krävde vid omsättningen en större insats i planeringen och byggprocessen. Medan komponenternas anslutningar gjorde många individuella detaljlösningar nödvändiga hänfördes vi av den enkla bearbetningen av romberna på plats till förmån för kurvornas rena linjer och konstruktionens lätthet. Även i framtiden kommer de många formaten att vara det avgörande argumentet för en fasadbeklädnad med aluminium. Med kunskapen om möjligheterna med stora och små formats spelrum för design, ytegenskaperna och färgspektrumen kan våra ritningar omsättas ännu mer fokuserat.

”Vi ser varje bygguppgift mycket medvetet som en individuell produkt och inte som ett universellt hölje som ska passa alla. Vi skapar (livs)rum, ingen ytlig design. Materiell karaktär och färgsättning är verktyg för oss som direkt låter rummens kvalitet visas visuellt påtagligt.”

STEFAN CAMENZIND, EVOLUTION DESIGN, ZÜRICH, ARKITEKT FÖR FLEXHOUSE