Ett hus med PREFA vågprofil i Leonding: Enkelt, elegant och högkvalitativt

Man skulle kunna kalla den nya byggnaden vid den högtrafikerade vägen i utkanten av Linz, Österrike, för ett garage med bostadsmöjlighet. Objektet ritades av arkitekten Alfred Barth från pb+p Architekten och genomfördes av hantverkaren Martin Affenzeller från takläggarföretaget Innocente. En ventilerad fasad i 1950-talsstil med PREFAs vågprofiler förbinder två bostadsenheter i trä med underbyggnaden av stålbetong. Till en början var tanken att bygga ett stort garage med verkstäder. Arkitekten föreslog att också utnyttja tomtens möjlighet att omfatta bostäder med två lägenheter upptill, en idé som togs väl emot av byggherren.

seitliche Ansicht des Hauses in Leonding in Linz bei Dämmerung. Der Himmel ist leicht bewölkt. Das Haus wurde mit der PREFA Profilwelle natureloxiert verkleidet.

Ett hus med karaktär

Två generösa terrasser och carporten med ett nästintill filigrant utseende accentuerar byggnadens speciella karaktär. De horisontellt monterade vågprofilerna och den höga, genomskinliga glasfasaden framhäver byggnadens rundning som i sin tur frigör den smala uppfarten och understryker det arkitektoniska konceptet. ”De robusta vågprofilerna besitter en enkelhet och kvalitet som passar perfekt för objektet. De framhäver den industriella karaktären”, säger arkitekten Alfred Barth. Han strävar efter att låta sitt arbete bli ”ett svar på platsen i fråga” men han ville inte skapa någon uppståndelse med den nya byggnaden: ”Huset skulle passa in i omgivningen och ändå vara originellt.”

Außenfassade des Hauses in Leonding in Linz bei Dämmerung, verkleidet mit der PREFA Profilwelle natureloxiert. Im Haus brennt Licht.

Fasaden – rutin och millimeterarbete

”Det är ingen barnlek att bygga en sån här fasad”, berättar den erfarna projektledaren Martin Affenzeller. Sedan över 20 år är han del av firman Innocente från österrikiska Vorchdorf och har över 170 medarbetare i sitt team. Han vet att han kan lita på sina specialister för sådana här projekt. ”För att man ska lyckas lägga ett geometriskt vågmönster utan fel på alla fyra sidor av ett hus krävs exakta mätningar, en precis underkonstruktion och noggranna förberedelser. De två millimeter tjocka vågprofilerna av strängpressad aluminium skars till och levererades blanka för att sedan natureloxeras och monteras utan synliga infästningar”, berättar Affenzeller om projektets gång. Han och hans kollegor arbetar sedan länge med produkter från PREFA: ”Materialet och samarbetet är bra. Kontakten med tillverkaren är viktig för oss och vårt arbete.”

Material:

Vorderansicht des Hauses in Leonding in Linz bei Tag, verkleidet mit der PREFA Profilwelle natureloxiert

Sedan mer än 70 år arbetar PREFA Aluminiumprodukte GmbH framgångsrikt över hela Europa med utveckling, produktion och marknadsföring av tak- och fasadsystem i aluminium. Totalt arbetar 640 medarbetare inom PREFA-gruppen. Produktionen av de mer än 5 000 högvärdiga produkterna sker uteslutande i Österrike och Tyskland. PREFA är en del av industriföretagsgruppen Dr. Cornelius som har över 8 000 medarbetare på fler än 40 produktionsorter.