En byggnad av 15 små hus

De franska arkitekterna Patrick Bouchain och Bastien Lechevalier utvecklade och realiserade ett "Maison", ett hem för företaget "Nature et Découvertes". Den okonventionella byggnaden består av 15 små hus. Arv, modernitet och natur har införlivats i konceptet. Uppdraget var förknippat med stora utmaningar: Solkungen Louis XIV:s slott dominerar staden. Siktaxlarna mellan slottet och den närliggande skogen måste bevaras. Byggnaden fick inte överstiga en viss höjd. Byggnadens grund utgjordes av den gamla, tunga stålkonstruktionen från den tidigare godstrafikhallen – 3 000 m2 kontorslokaler och en butik skulle rymmas. 

Frontansicht eines 100 Meter langen Bürogebäudes mit 15 spitzen Vordächern, verkleidet mit Prefalz in P.10 Prefaweiß

Francois Lemarchand, grundare av Nature et Découvertes, föddes i Versailles och ville etablera sitt nya huvudkontor i sin hemstad. Han ville inte ha en kall, opersonlig kontorsbyggnad, utan ett hem för sitt företag och sina anställda. Den nya företagsbyggnaden måste byggas enligt ekologiska principer för att återspegla företagets filosofi. De mest moderna teknikerna för träkonstruktion och den senaste tekniken för solcellsmoduler användes, och det naturliga ljuset utnyttjades optimalt. "Ljuset fångas på den norra fasaden, berättar Bastien Lechevalier. "De spetsiga takkuporna ger ett stabilt ljus. I söder är fasaden däremot mer sluten”, berättar Lechevalier. Vid övervägandena stod alltid slutanvändaren i fokus. "Byggherren eller ägaren är inte alltid användaren", förtydligar arkitekten. "Men vi måste känna till vanor och behov hos användarna, eftersom det är de som är i byggnaden varje dag och arbetar här”, förklarar han sin inställning. 

Nahaufnahme der Prefalz Vordächer eines Bürogebäudes in Versailles, Frankreich

Byggnaden är uppdelad i 15 små hus. De är utmärks genom de branta skärmtaken i form av spetsiga takkupor som pekar brant mot himlen. "Varje avdelning får sitt eget hus. Dessutom är våningarna byggda som i ett bostadshus – med en gemensam, social våning samt enskilda kontor att dra sig tillbaka till", förklarar Lechevalier konceptet. Den första idén var ett ståltak. Men det skulle vara finare och lättare. "Vi letade efter ett material som passar perfekt för detaljerna, eftersom skärmtaken ser ut som origami", berättar arkitekten om skapandeprocessen. PREFA-aluminium uppfyllde alla önskade kriterier, och därmed föll valet på Prefalz med P.10-yta i Prefavitt. Genomförandet skedde i nära samarbete med plåtslagaren. Det gällde att tillsammans hitta den bästa lösningen för detta extraordinära projekt.

Bürogebäude in Versailles eingedeckt mit Prefalz Bahnen in P.10 Prefaweiß

Benoit Brisset var projektledare för hantverksföretaget Glot Couverture som ansvarade för genomförandet. Projektet var inte enkelt. Totalt ligger det nio månaders arbete bakom detta objekt. När arbetet var som mest intensivt arbetade tre stycken 3-mannateam på byggarbetsplatsen. Byggarbetsplatsen erbjöd dock lite utrymme för de många byggföretag som arbetade samtidigt. "Vi var tvungna att förbereda de enskilda delarna i verkstaden och transporterade dem sedan till byggarbetsplatsen. Vi försökte tillbringa så lite tid som möjligt på själva byggarbetsplatsen", säger Brisset. "Det var trångt och tajmingen var viktig." Den speciella formen på de spetsiga, höga skärmtaken krävde en hel del skicklighet och erfarenhet. I det första steget skapade Brisset och hans team skapade tre prototyper. "Vi provade och testade mycket för att hitta det optimala utförandet", säger Brisset. Utmaningen var att överföra designen till nästa dimension. "Ritningarna var i 2D. Vi var tvungna att skapa dem i 3D", säger Benoit Brisset om den största utmaningen i detta projekt. Skärmtaken består av många väldigt olika ytor. "Alla är olika", säger hantverkaren. Det krävdes mycket fingertoppskänsla och knåpande för att säkerställa att de enskilda delarna passade perfekt tillsammans i slutänden. "Först när delarna möttes såg vi exakt hur vi hade arbetat", säger den ansvarige projektledaren. Idag strålar den över 100 meter långa byggnaden med Prefalz i vackert vitt.

Architekt Benoit Brisset