Blanka romber i Hardangerfjorden

Efter en långvarig byggprocess gläder sig invånarna i Øystese (NO) åt det silverglänsande Hardangerbadet Healthcare Center, som har ritats av Anne R. Bøthun och Sonja Fastenrath från LINK Arkitektur. I sökandet efter det rätta materialet för simhallens fasad hittade de den naturblanka romb 44 × 44 från Prefa, i vilken nu ljuset och färgerna från Hardangerfjorden speglar sig. Den multifunktionella byggnaden är utformad för att vara väldigt funktionell och förfogar över diverse olika utrymmen: Här finns inte bara hotellet och simhallen utan även läkarmottagningar, ett terapicentrum och ett apotek.

Auf dem Bild ist die Schwimmhalle vom Hardangerbadet Healthcare Center in Oystese zu sehen, die mit der Wandraute 44x44 in Naturblank eingedeckt wurde. Der Himmel darüber ist mit tiefhängenden, grauen Wolken gefüllt.

Kvinnokraft

LINK Arkitektur verkar på fler än 15 orter med totalt 500 medarbetare i hela Skandinavien och anses vara är en av de 50 största arkitektkyråerna i världen. Här har fritid, familj och jobb hög prioritet och därför arbetar man vanligtvis från klockan åtta till sexton och är därmed ett uttalat familjevänligt företag. På kontoret i Bergen, Norges näst största stad, är Anne R. Bøthun en av cheferna i teamet på 43 personer. Hon och Sonja Fastenrath tog över den ledande rollen vid realiseringen av projektet i Øystese: ”Tillsammans med två kvinnliga byggnadsingenjörer satte vi oss vid förhandlingsbordet med byggherren och entreprenörerna. Vi fyra kvinnor hade ganska mycket att säga.”

In der Abbildung ist die Wandraute 44x44 in Naturblank zu sehen, montiert am Mehrzweckgebäude vom Hardangerbadet in Oystese. Im Hintergrund sind Tiefhängende Wolken zu sehen.

Inspiration i omgivningen

Nybyggnationen såväl som tillbyggnaden och renoveringen av hälsocentret medförde en del utmaningar men dessa har emellertid kunnat bemästras med bravur. På tomten stod redan ett hotell i sten och mörkt trä, från vilken den arkitektoniska tillbyggnaden skulle skjuta ut. Likväl infogar den sig till den befintliga byggnaden och bildar en rumslig enhet. Simhallen öppnar sig med sitt stora glasparti mot fjorden och ger en storartad utblick över den omkringliggande naturen. Genom att använda Prefas romb 44 × 44 i specialfärgen valsblank på fasaden på strandsidan hyllade LINK Arkitektur dessutom formerna för traditionell taktäckning i regionen med en ny tolkning.

Auf dem Bild ist das Mehrzweckgebäude in Oystese zu sehen, die mit der Wandraute 44x44 in Naturblank eingedeckt wurde. Der Himmel ist ein dunkler, bewölkter Himmel zu sehen.

Vardagligt och spektakulärt

Hardangerbadet Healthcare Center är fram tills nu det viktigaste projektet som har anförtrotts hantverkaren Kjell-Arne Flotve. Eftersom det i Norge bara finns en hantverkarfirma per region tar han och hans team hand om både vardagliga och spektakulära arbeten i regionen Kvam. Därför väntar också hans kunder gärna en stund tills de står på tur. Innan en generationsväxling förestår i företaget finns det ännu en hel del att göra. När han tittar tillbaka på realiseringen av den blanka rombfasaden i Øystese, ser Flotve synbart stolt ut: ”Den har vi gjort! På byggplatsen visade det sig att systemet med romber var väldigt lätt att montera, vilket underlättade arbetet en hel del.”

Auf dem Bild ist das Mehrzweckgebäude vom Hardangerbadet Healthcare Center in Oystese vom Wasser aus zu sehen. Diese wurde mit der Wandraute 44x44 in Naturblank eingedeckt. Man sieht einen Teil vom Hardangerfjord, das Objekt beleuchtet in Abenddämmerung und im Hintergrund Oystese.