Vilken underkonstruktion krävs för ett PREFA-tak?

  • PREFA-takplattan kan läggas på tvärgående ribbor med mellanliggande takläkt med lägsta dimensioner 30x50 mm (krävs ca 5 m ribbor/m²). Det måste vara ett exakt avstånd på 419 mm från bärande ribba till ribba. De mellanliggande ribborna får inte utelämnas eftersom de bland annat fungerar som fästpunkt för snöstopparna. De statiska kraven liksom avståndet mellan taksparrar ska beaktas vid beräkningen.
  • PREFA takshingel, takromb, takpanel FX.12 och PREFALZ måste läggas på full planbeklädnad. PREFA takplatta kan endast läggas på full planbeklädnad. Den fulla planbeklädnaden ska utföras enligt gällande normer. Enligt ÖNORM B2215:2009 minst 24 mm tjock och 80 mm – 160 mm bred. Enligt DIN 4074 T1 minst 24 mm tjock och 100 mm – 160 mm bred. De statiska kraven liksom avståndet mellan taksparrar ska beaktas vid beräkning av underkonstruktionen.
  • Från en snöregellast på 3,25 kN/m² (CH: 925 m över havsnivå) eller i terrängkategorierna 0, I eller II krävs läggning på full planbeklädnad med bitumenseparationslager. Terrängkategorierna 0 och I förekommer inte i Schweiz och Österrike.

Ett separationslager är skiktet som skiljer metallen från underlaget. Separationslager har följande uppgifter:

  • metallen på undersidan skyddas mot skadlig alkalisk påverkan och eventuell skadlig påverkan från medel som används för att behandla träet,
  • förbättrar glidförmågan vid termisk expansion på längden,
  • skyddar träbeklädnaden eller träplattorna från fukt under byggfasen,
  • förbättrar ljuddämpningen
  • minskar ojämnheten i takkonstruktionens yta

I allmänhet rekommenderar vi att använda ett lämpligt bitumenseparationslager.