Vilken taklutning krävs för PREFA-tak?

Tabell

PREFA takplatta R.16 i färgen ljusgrå P.10

Den lägsta taklutningen för PREFA takplatta R.16:

från 17° läggning på full planbeklädnad (minsta tjocklek 24 mm)

PREFA takplatta med snörasskydd i färgen antracit P.10

Den lägsta taklutningen för PREFA takplattor:

Upp till 7 m bjälklängd = från 12° (ca 21 %) 7–12 m Bjälklängd = från 14° (ca 25 %) Bjälklängd över 12 m = 16° (ca 29 %)

Den lägsta taklutningen för PREFA takromb 44x44:

Upp till 7 m bjälklängd = från 12° (ca 21 %) 7–12 m Bjälklängd = från 14° (ca 25 %) Bjälklängd över 12 m = 16° (ca 29 %)

PREFA takromber 29 × 29 med snörasskydd

Den lägsta taklutningen för PREFA takromber 29x29:

Från 22° (ca 40 %) endast läggning på full planbeklädnad!

PREFA takshingel med snörasskydd

Den lägsta taklutningen för PREFA takshingel:

Från 25° (ca 47%) endast läggning på full planbeklädnad!

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFA TAKPANEL FX.12:

från 17° läggning på full planbeklädnad (minsta tjocklek 24 mm)

Prefalz från PREFA i färgen P.10 tegelröd

Den lägsta taklutningen för PREFALZ:

Från 6°

Om taklutningen (Del 2)

Rekommendation: Underkonstruktionens taklutning ska om möjligt vara ≥ 7° (13 %). Gällande standarder och byggnadsregler i det aktuella landet ska dock efterlevas.