VILKEN TAKLUTNING KRÄVS FÖR PREFATAK?

Den lägsta taklutningen för PREFA takplatta R.16:

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFA TAKPLATTA R.16:

från 17° läggning på full planbeklädnad (minsta tjocklek 24 mm)

Den lägsta taklutningen för PREFA takplattor:

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFA TAKPLATTOR:

Upp till 7 m bjälklängd = från 12° (ca 21 %) 7–12 m Bjälklängd = från 14° (ca 25 %) Bjälklängd över 12 m = 16° (ca 29 %)

Den lägsta taklutningen för PREFA takromb 44x44:

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFA TAKROMB 44X44:

Upp till 7 m bjälklängd = från 12° (ca 21 %) 7–12 m Bjälklängd = från 14° (ca 25 %) Bjälklängd över 12 m = 16° (ca 29 %)

Den lägsta taklutningen för PREFA takromber 29x29:

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFA TAKROMBER 29X29:

Från 22° (ca 40 %) endast läggning på full planbeklädnad!

Den lägsta taklutningen för PREFA takshingel:

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFA TAKSHINGEL:

Från 25° (ca 47%) endast läggning på full planbeklädnad!

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFA TAKPANEL FX.12:

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFA TAKPANEL FX.12:

från 17° läggning på full planbeklädnad (minsta tjocklek 24 mm)

Den lägsta taklutningen för PREFALZ:

DEN LÄGSTA TAKLUTNINGEN FÖR PREFALZ:

Från 6°

Rekommendation: Underkonstruktionens taklutning ska om möjligt vara ≥ 7° (13 %). Gällande standarder och byggnadsregler i det aktuella landet ska dock efterlevas.

Kontakt