HUR FUNGERAR ALUMINIUM I KOMBINATION MED METALLER?

Aluminium fungerar bra med de flesta andra metaller förutom koppar. Därför ska aluminium inte användas i vattenflödesriktning efter koppar eller bearbetas tillsammans med koppar.

Kontakt