Hur fungerar aluminium i kombination med metaller?