Vad menas med kalltak och varmtak?

Ett kalltak har till skillnad från ett varmtak ett ventilations- och avluftningsplan mellan taktäckningen och värmeisoleringen (se takkonstruktion).

Ett varmtak är en takkonstruktion där det inte finns någon ventilation och avluftning mellan underkonstruktionen och täckningen!