HUR LÄNGE HAR MAN GARANTI PÅ PREFA-PRODUKTER?

40 ÅRS MATERIALGARANTI

Vi ger under en tid på 40 år (från läggnings-/monteringstidpunkten som anges i detta garanticertifikat) en garanti på grundmaterialet för

 • PREFA takplatta, takplatta R.16, takshingel, takromb och takpanel FX.12
 • PREFA stående dubbelfals (PREFALZ)
 • PREFA takavvattning (ränna och rör)
 • PREFA fasadelement (fasadpaneler, väggromb 44x44, väggromb 29x29, väggromb 20x20, väggshingel, fasadpanel FX.12, skålprofil, sicksackprofil, vågprofil)
 • monteringssystem solpanel PS.13

  mot brott, korrosion (rost) och frostskador under de omständigheter som anges i garanticertifikatet.

    

40 ÅRS FÄRGGARANTI

 • PREFA takplatta, takplatta R.16, takshingel, takromb och takpanel FX.12
 • PREFA stående dubbelfals (PREFALZ)
 • PREFA fasadelement (fasadpanel horisontell, fasadpanel vertikal, väggromb 44x44, väggromb 29x29, väggromb 20x20, väggshingel och fasadpanel FX.12)

mot splittring och blåsbildning under de omständigheter som anges i garanticertifikatet.

Kontakt