SKÄRMAR ETT PREFATAK AV ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING?

Det ökande antalet mobilanvändare gör att frågor om avskärmning av elektromagnetisk strålning som kommer från mobiler blir vanligare. Eftersom varje mobilanslutning kräver en sändar- och mottagaranordning ökar antalet sändarmaster i bebodda områden. Därför testas våra produkter (tak och fasad) avseende elektromagnetisk skärmning av Bundeswehr-universitetet i München – institutionen för elektronik. Skärmningen av elektromagnetisk strålning utförs i ett frekvensområden från 150 MHz till 10 GHz (mobil 900 MHz och 1 800 MHz, tv-signaler 175–800 MHz) med horisontell och vertikal polarisering.

RESULTATET

PREFA-PRODUKT STRÅLNING I %
PREFA takplattor och takshingel Avskärmning minst 99,0%
PREFA takromber Avskärmning minst 99,4%
PREFA Prefalz Avskärmning minst 99,7%
PREFA fasadpanel Avskärmning minst 99,8%
PREFA vågprofil Avskärmning minst 99,9%
PREFA-PRODUKT
PREFA takplattor och takshingel
STRÅLNING I %
Avskärmning minst 99,0%
PREFA-PRODUKT
PREFA takromber
STRÅLNING I %
Avskärmning minst 99,4%
PREFA-PRODUKT
PREFA Prefalz
STRÅLNING I %
Avskärmning minst 99,7%
PREFA-PRODUKT
PREFA fasadpanel
STRÅLNING I %
Avskärmning minst 99,8%
PREFA-PRODUKT
PREFA vågprofil
STRÅLNING I %
Avskärmning minst 99,9%

Avskärmningen hos PREFA-produkter blir ännu bättre med stigande frekvens (upp till 99,999 %)!

På grund av de positiva egenskaperna hos aluminium och absorption av elektromagnetisk strålning kan det krävas att antenner (t.ex. tv-antenner) inte installeras i vindsutrymmet utan utanpå taket.

Kontakt