Hur sker CE-märkning av PREFA-produkter?

Den europeiska konformitetsmärkningen CE av PREFA-produkter sker hos PREFA enligt följande två europeiska standarder:

EN 14783:2013

”Takprodukter - Icke bärande plåt för taktäckning samt utvändig och invändig väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder” för PREFA-produkterna:

 • PREFA takplatta
 • PREFA takplatta R.16
 • PREFA tak- och väggshingel
 • PREFA tak- och väggromb 29 × 29
 • PREFA tak- och väggromb 44 × 44
 • PREFA Prefalz
 • PREFA tak- och fasadpanel FX.12
 • PREFA väggromb 20 × 20
 • PREFA Väggshingel XL

Märkningen av dessa produkter sker i förpackningsenheterna för de enskilda produkterna (monteringstips) och som etikett på Prefalz-rullarna. 

EN 14782:2006

”Takprodukter - Självbärande plåt för taktäckning och väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder” för PREFA-produkterna:

 • PREFA Fasadpanels
 • PREFA Sicksackprofil
 • PREFA vågprofil
 • PREFA väggromb 29 × 29
 • PREFA väggromb 44 × 44
 • PREFA Väggshingel
 • PREFA Väggshingel XL
 • PREFA fasadpanel FX.12
 • PREFA takplatta
 • PREFA takplatta R.16

Märkningen för dessa produkter sker genom bilaga till leveransavi och i förpackningsenheterna för de enskilda produkterna (monteringstips).

Märkningen genomförs på båda tillverkningsorterna PREFA Marktl (A) och PREFA Wasungen (D).

Anmärkning: CE-märkningen säger inget om produktens kvalitet eller om ett visst säkerhetstillstånd.