HUR SKER CE-MÄRKNING AV PREFA-PRODUKTER?

Den europeiska konformitetsmärkningen CE av PREFA-produkter sker hos PREFA enligt följande två europeiska standarder:EN 14783:2006”Takprodukter - Icke bärande plåt för taktäckning samt utvändig och invändig väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder” för PREFA-produkterna:

 • PREFA takplatta
 • PREFA Takshingel
 • PREFA Takromb
 • Prefalz
 • Takpanel FX.12
 • Takplatta R.16

Märkningen av dessa produkter sker i förpackningsenheterna för de enskilda produkterna (monteringstips) och som etikett på Prefalz-rullarna. Märkningen började I Juni 2008.  EN 14782:2006”Takprodukter - Självbärande plåt för taktäckning och väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder” för PREFA-produkterna:

 • PREFA Fasadpanel
 • PREFA Profilvåg
 • PREFA Skålprofil
 • PREFA Sicksackprofil
 • PREFA Vågprofil
 • PREFA väggromb 29 x 29
 • PREFA Väggshingel
 • PREFA Fasadpanel FX.12
 • PREFA takplatta

Märkningen för dessa produkter sker genom bilaga till leveransavi och i förpackningsenheterna för de enskilda produkterna (monteringstips). Märkningen började i november 2007. Märkningen genomförs på båda tillverkningsorterna PREFA Marktl (A) och PREFA Wasungen (D) .Anmärkning: CE-märkningen säger inget om produktens kvalitet eller om ett visst säkerhetstillstånd.

Kontakt