Låter ett PREFA-tak mer än andra tak?

PREFA-tak har i jämförelse med fiberecementtak och tegeltak en skillnad i bullernivå på så lite som 2 till 4 dBA, vilket knappt kan uppfattas av en människa.

För PREFAs produkter i litet format monteras en ljuddämpning som sänker bullernivåerna avsevärt. Genom ljuddämpningen kompenseras den upplevda ljudnivån och frekvensen på ljudet från plåten reduceras till ett minimum.

Om rätt underkonstruktion saknas är alla tak högljudda vid samma slags nederbörd!

Hur tar vi udden av bullret? Med den unika frekvensdämpningstekniken FD.TEC minskar PREFA de oönskade frekvensområdena till ett minimum och förhindrar vissa bulleremissioner avsevärt. De FD.TEC-frekvensdämpningsremsor som sitter på baksidan av alla kompakta PREFA-takelement förändrar de frekvenser som kan uppstå genom regn och hagel.