Vad är viktigt att tänka på med blankt aluminium?

Allmänt

På blanka aluminiumbeslag är den naturliga fina valsstrukturen i bärarmaterialet synligt och visar sin attraktiva yta. På grund av tekniska skillnader i valsprocessen vid tillverkningen av bärarmaterialet är inte valsstrukturens yta alltid homogen. Vid montering och bearbetning är det viktigt att tänka på att använda likadana batchar eller leveranser och att ta hänsyn till monteringsriktningen för att få till ett jämnt utseende. Det går inte att få till ett jämnt utseende med blanka aluminiumbeslag på samma sätt som med aluminiumbeslag som har ett ytskikt färg.

Lagring och transport

Lagrat gods ska förvaras torrt under tak. Undvik fuktiga utrymmen. Lagergodsen ska skyddas från alkalisk påverkan (murbruk, betong, kalk- eller cementdamm osv.) liksom lut- och syraångor, salt (t.ex. gatsalt). För tätt packade aluminiumdelar eller veckade aluminiumbeslag är det viktigt att tänka på att vatten (t.ex. kondens eller nederbörd) kan bilda oxidation i form av svarta eller vita fläckar. Livslängden påverkas inte av detta, så länge ingen annan kemisk påverkan orsakar ytterligare nedbrytning av aluminiumet. Det gör dock att utseendet påverkas avsevärt. Det är möjligt att lagra varorna under kort tid (< 2 veckor) utomhus om lagergodset skyddas av en lämplig ventilerad betäckning från nederbörd, kondens och vattensprut. Anmärkning: Tillverkarens förpackning är endast en skyddande förpackning för transport.

Bearbetning

För att göra profiler, runda och falsa blanka aluminiumbeslag till vinklad eller dubbel ståfals är det viktigt att följa bearbetningsråden i PREFALZ monteringsriktlinje. Blankt aluminium blir väldigt lätt repat, vilket är viktigt att tänka på vid bearbetning. Reporna påverkar visserligen inte materialets hållbarhet, men kan störa ytans utseende. Vid bearbetning och montering av blankt aluminium orsakar handsvett märken genom oxidering av aluminiumytan. Avtrycken/fläckarna som uppstår därigenom kan i praktiken inte tas bort. Denna effekt kan minskas genom att använda handskar vid bearbetning. Blankt aluminium har en naturlig yta som förändras långsamt och oregelbundet beroende på påverkan från omgivningen. Anmärkning: Blankt aluminium reflekterar ljus väldigt väl (reflektion/spegling). Om reflektioner/speglingar inte är önskvärda på fasadinklädnaden eller takinklädnaden så ska en ytbehandlad matt yta användas.