Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergeleitet.)

VILKA SÄRSKILDA EGENSKAPER HAR MATERIALET ALUMINIUM?

TILLVERKNING AV ALUMINIUM

1. Primäraluminium
Aluminium utvinns från bauxit som har fått sitt namn från platsen där det upptäcktes (Les Baux). Bauxit består i regel till 60 % av aluminiumoxid, järnoxid och kiseldioxid. Bauxit finns huvudsakligen i: Sydamerika, Australien och Afrika

  • Bearbetning av bauxit: Råbauxit sönderdelas, torkas och mals ner.
  • Utvinning av aluminiumoxid från bauxit: Genom att tillsätta lut avlägsnas oönskade ämnen. Så får man till slut ren, vit aluminiumoxid
  • Reduktion av aluminiumoxid till aluminium genom elektrolys: Aluminiumoxiden löses i smält kryolit. Lösningen fördelas i sina beståndsdelar genom likström i en elektrolysugn. Aluminium samlas på botten och det fria syret binds till kolet till koldioxid.

2. Sekundäraluminium
Sekundäraluminium består av återvunnet aluminium och återvinns från skrot. Energin som krävs för att omarbeta sekundäraluminium är ca 5 % av energin som krävs för tillverkning av primäraluminium.

ALUMINIUM OCH MILJÖN

Vid tillverkning av aluminium för PREFA-produkter används till största del sekundäraluminium. Det betyder att aluminium kan återvinnas till 100 % utan någon relevant kvalitetsförlust! Tack vare lång livslängd, underhållsfrihet, låg vikt (transport) och goda återvinningsegenskaper har aluminium en väldigt positiv miljöbalans.

Infomaterial

BESTÄLL ETT PROSPEKT UTAN KOSTNAD

Så här skickas din beställning: Vi skickar PREFAs produktbroschyrer direkt till dig via e-post eller vanlig post. 

BESTÄLL GRATIS
Referensobjekt

KLICKA DIG IGENOM GALLERIET

Många spännande objekt med PREFA tak och fasad väntar på dig. Låt dig inspireras.

TILL GALLERIET
ALUMINIUM SOM MATERIAL

LÅNG LIVSTID, MÅNGSIDIGA, MILJÖVÄNLIGA

Aluminium är det optimala materialet för byggherrar och renoverare. Här kan du läsa om alla fördelar.

UPPTÄCK FÖRDELARNA
Kontakt