LÄTT OCH BILLIGT
ALUMINIUM ÄR OPTIMALT FÖR RENOVERING

Ett aluminiumtak väger cirka en tiondel till en tjugondel av ett tegeltak. Med bara 2,3 till 2,6 kg/m² egenvikt blir det enkelt att lägga tak – och det gäller nästan oavsett taklutning (från 3°). En fördel: en äldre takstol behöver oftast inte förstärkas ytterligare före renoveringen. Det sparar mycket pengar. Vårt tips om du ska renovera: Välj det lätta alternativet. Till renoveringsgalleriet

VARAR EN EVIGHET
ALUMINIUM ROSTAR INTE

Aluminium reagerar med kvävet i luften och bildar ett oxidskikt. Oxidskiktet ger ett extremt bra skydd mot korrosion (även mot bitumenkorrosion).  En uppsatt tak- eller fasadtäckning av aluminium regenereras alltid av sig själv. Dessutom skyddas aluminiumbäraren av två lager emalj. Så får du längre glädje av ditt tak – och nästa generation också.

EXTREMT STORMTÅLIGT
ALUMINIUM HÅLLER I ALLA VÄDER

Genom indirekt, dold infästning och förskjuten placering kan ett PREFA-tak stå emot väldigt extrema stormbelastningar. I riskområden kan stormsäkerheten förbättras ytterligare genom att använda fler fästen. 

Du kan lita på vårt PREFA-tak även på bergsstugor. På brännheta dagar och under iskalla nätter är det inte ovanligt med 50° skillnad mellan den högsta och lägsta temperaturen. Det spelar ingen roll för PREFA-tak.

HELT MILJÖVÄNLIGT
ALUMINIUM ÄR EN NATURBEGÅVNING

Aluminium är ett idealiskt material ur miljösynpunkt. Det finns flera orsaker till det:

  • Aluminium är 100 % återvinningsbart
  • Vid återvinningen krävs endast 5 % av energin från originaltillverkningen
  • PREFA använder i huvudsak sekundäraluminium (= återvunnet aluminium)
  • Den låga egenvikten gör att transporter till byggplatsen kräver mindre energi och CO2-utsläpp

Vi kan konstatera: Aluminium är extremt långlivat, nästan underhållsfritt, kan återvinnas utan förlust och är otroligt lätt. På det hela taget ger det en positiv miljöpåverkan som är oändligt mycket bättre än för traditionella tak.

UNIKT URVAL AV FÄRGER OCH FORMER
ALUMINIUM GER UNIKA MÖJLIGHETER FÖR KREATIV UTFORMNING

Det går knappt att beskriva alla de designmöjligheter som finns med aluminium. Det beror inte minst på den fantastiska färgpaletten som innehåller över 15 nyanser. Vi tillverkar även gärna nya färger efter kundens önskemål. Även vad gäller formgivning finns många olika möjligheter med aluminium. Tack vare det varierade sortimentet kan så gott som alla arkitektoniska önskemål uppfyllas och unika effekter på tak och fasad skapas. 

Med PREFA blir varje objekt unikt. Fantasin och kreativiteten har inga gränser. Till inspirationsgalleriet

Kontakt