Texter för anbudsinfordran, exempel på området kulturminnesmärkning, speciallösningar för objekt och tekniska ritningar som kan laddas ned kostnadsfritt.


TEXTER FÖR ANBUDSINFORDRAN

TAK / TAKAVVATTNING

118 KB Dachentwaesserung_2012.doc Dachentwaesserung_2012.pdf 99 KB Dachentwaesserung_2012.pdf 70 KB Quadratrohr_2015.doc Quadratrohr_2015.pdf 52 KB Quadratrohr_2015.pdf

TAK / TAKPLATTA

116 KB Dachplatte_2012.doc Dachplatte_2012.pdf 99 KB Dachplatte_2012.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

86 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2016.pdf 92 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2016.doc

TAK / TAKROMB

116 KB Dachraute_2012.doc Dachraute_2012.pdf 102 KB Dachraute_2012.pdf 99 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016.doc PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016 100 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016.pdf

TAK / TAKSHINGEL

114 KB Dachschindel_2012.doc Dachschindel_2012.pdf 97 KB Dachschindel_2012.pdf

TAK / FALZONAL

84 KB FALZONAL.doc FALZONAL.pdf 337 KB FALZONAL.pdf

TAK / FX.12 TAKPANEL

114 KB FX.12_Dachpaneel_2012.doc FX.12_Dachpaneel_2012.pdf 91 KB FX.12_Dachpaneel_2012.pdf

TAK / PREFALZ STÅENDE DUBBELFALS

117 KB PREFALZ_Doppelstehfalz_2012.doc PREFALZ_Doppelstehfalz_2012.pdf 104 KB PREFALZ_Doppelstehfalz_2012.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

79 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2017.doc 71 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2017.pdf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

77 KB FX.12_Fassadenpaneel_2012.doc FX.12_Fassadenpaneel_2012.pdf 58 KB FX.12_Fassadenpaneel_2012.pdf

FASAD / PREFALZ STÅENDE VINKELFALS

72 KB Winkelstehfalz_horizontal_2012.doc Winkelstehfalz_horizontal_2012.pdf 57 KB Winkelstehfalz_horizontal_2012.pdf 71 KB Winkelstehfalz_vertikal_2012.doc Winkelstehfalz_vertikal_2012.pdf 57 KB Winkelstehfalz_vertikal_2012.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

89 KB Profilwelle_2012.doc Profilwelle_2012.pdf 73 KB Profilwelle_2012.pdf

FASAD / SKÅLPROFIL

86 KB Schalenprofil_2012.doc Schalenprofil_2012.pdf 69 KB Schalenprofil_2012.pdf

FASAD / FASADPANEL

88 KB Sidings_horizontal_2012.doc Sidings_horizontal_2012.pdf 71 KB Sidings_horizontal_2012.pdf 88 KB Sidings_vertikal_2012.doc Sidings_vertikal_2012.pdf 71 KB Sidings_vertikal_2012.pdf

FASAD / UNDERKONSTRUKTION

61 KB PREFA_Ausschreibungstexte__Fassade_Unterkonstruktion_2017.doc 51 KB PREFA_Ausschreibungstexte__Fassade_Unterkonstruktion_2017.pdf

FASAD / VÄGGROMB

76 KB Wandraute_20x20_2012.doc Wandraute_20x20_2012.pdf 57 KB Wandraute_20x20_2012.pdf 73 KB Wandraute_29x29_2012.doc Wandraute_29x29_2012.pdf 58 KB Wandraute_29x29_2012.pdf

FASAD / VÄGGSHINGEL

71 KB Wandschindel_2012.doc Wandschindel_2012.pdf 55 KB Wandschindel_2012.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

86 KB Wellprofil_2012.doc Wellprofil_2012.pdf 66 KB Wellprofil_2012.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

86 KB Zackenprofil_2012.doc Zackenprofil_2012.pdf 70 KB Zackenprofil_2012.pdf

 

 

KULTURMINNESSKYDD

Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf Cityhotel.pdf 1 MB Cityhotel.pdf Eishalle_Italien.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf Palais_Motesichych.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf Schloss_CZ.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf Stadthaus_Warschau.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

 

 

OBJEKTSPECIFIKA SPECIALLÖSNINGAR

Speciallösning Krems, 07 225 KB Speciallösning Krems, 07 Speciallösning kontorsbyggnad Wien, 01 1 MB Speciallösning kontorsbyggnad Wien, 01 Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 1 MB Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 Speciallösning Seefeld, 03 694 KB Speciallösning Seefeld, 03 Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 743 KB Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 Speciallösning bostadshus Berlin, 05 906 KB Speciallösning bostadshus Berlin, 05 Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06 860 KB Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06

 

 

TEKNISKA RITNINGAR

Anmärkning: Du laddar ned .DWG- och .DXF-filerna genom att högerklicka på dem och välja ”Spara länk som...”

TAK / EXEMPEL TAKKONSTRUKTION

1 MB Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2013_Q3.dwg 3 MB Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2013_Q3.dxf Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2013_Q3.pdf 2 MB Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2013_Q3.pdf

TAK / TAKPLATTA

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q1.dwg 17 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q1.dxf PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1 7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q1.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

10 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q1.dwg 30 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q1.dxf 30 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q1.dxf

TAK / TAKROMB

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q1_01.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q1_01.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1 7 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q1.pdf 7 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q1.dwg 20 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q1.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1 7 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q1.pdf

TAK / TAKSHINGEL

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q1.dwg 7 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q1.pdf 16 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q1.dxf

TAK / FX.12 TAKPANEL

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q1.dwg 20 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q1.dxf PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q1.pdf

TAK / FX.12 LÄGGNINGSEXEMPEL

270 KB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf

TAK / PREFALZ

904 KB PREFALZ_2013_Q3.dwg 5 MB PREFALZ_2013_Q3.dxf PREFALZ_2013_Q3.pdf 6 MB PREFALZ_2013_Q3.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

925 KB Alu_Verbundplatte_geklebt_2013_Q3.dwg 5 MB Alu_Verbundplatte_geklebt_2013_Q3.dxf Alu_Verbundplatte_geklebt_2013_Q3.pdf 3 MB Alu_Verbundplatte_geklebt_2013_Q3.pdf 901 KB Alu_Verbundplatte-mechanisch_befestigt_2013_Q3.dwg 5 MB Alu_Verbundplatte-mechanisch_befestigt_2013_Q3.dxf Alu_Verbundplatte-mechanisch_befestigt_2013_Q3.pdf 4 MB Alu_Verbundplatte-mechanisch_befestigt_2013_Q3.pdf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

307 KB FX.12_Fassadenpaneel_2013_Q3.dwg 1 MB FX.12_Fassadenpaneel_2013_Q3.dxf FX.12_Fassadenpaneel_2013_Q3.pdf 2 MB FX.12_Fassadenpaneel_2013_Q3.pdf

FASAD / PREFALZ

482 KB Prefalz_2013_Q3.dwg 2 MB Prefalz_2013_Q3.dxf Prefalz_horizontal_2013_Q3.pdf 1 MB Prefalz_horizontal_2013_Q3.pdf Prefalz_vertikal_2013_Q3.pdf 1 MB Prefalz_vertikal_2013_Q3.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB Profilwelle_2013_Q2.dwg 9 MB Profilwelle_2013_Q2.dxf Profilwelle_horizontal_2013_Q2.pdf 2 MB Profilwelle_horizontal_2013_Q2.pdf Profilwelle_vertikal_2013_Q2.pdf 2 MB Profilwelle_vertikal_2013_Q2.pdf

FASAD / SKÅLPROFIL

2 MB Schalenprofil_2013_Q3.dwg 9 MB Schalenprofil_2013_Q3.dxf Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf 2 MB Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf 2 MB Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf

FASAD / FASADPANEL

2 MB Siding_2013_Q2.dwg 11 MB Siding_2013_Q2.dxf Siding_horizontal_2013_Q2.pdf 4 MB Siding_horizontal_2013_Q2.pdf Siding_vertikal_2013_Q2.pdf 3 MB Siding_vertikal_2013_Q2.pdf

FASAD / TRAPETSPROFIL

797 KB Trapezprofil_2008_Q2.dwg 2 MB Trapezprofil_2008_Q2.dxf Trapezprofil_horizontal_2008_Q2.pdf 582 KB Trapezprofil_horizontal_2008_Q2.pdf Trapezprofil_vertikal_2008_Q2.pdf 589 KB Trapezprofil_vertikal_2008_Q2.pdf

FASAD / VÄGGROMB

232 KB Wandraute_2013_Q3.dwg 1 MB Wandraute_2013_Q3.dxf Wandraute_2013_Q3.pdf 2 MB Wandraute_2013_Q3.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

2 MB Wellprofil_2015_Q1.dwg 7 MB Wellprofil_2015_Q1.dxf Wellprofil_horizontal_2015_Q1.pdf 2 MB Wellprofil_horizontal_2015_Q1.pdf Wellprofil_vertikal_2015_Q1.pdf 2 MB Wellprofil_vertikal_2015_Q1.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

1 MB Zackenprofil_2013_Q3.dwg 7 MB Zackenprofil_2013_Q3.dxf Zackenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf 2 MB Zackenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf Zackenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf 2 MB Zackenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf

 

 

Kontakt