Texter för anbudsinfordran, exempel på området kulturminnesmärkning, speciallösningar för objekt och tekniska ritningar som kan laddas ned kostnadsfritt.


TEXTER FÖR ANBUDSINFORDRAN

TAK / TAKAVVATTNING

118 KB Dachentwaesserung_2012.doc 99 KB Dachentwaesserung_2012.pdf 70 KB Quadratrohr_2015.doc 52 KB Quadratrohr_2015.pdf

TAK / TAKPLATTA

116 KB Dachplatte_2012.doc 99 KB Dachplatte_2012.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

86 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2016.pdf 92 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2016.doc

TAK / TAKROMB

116 KB Dachraute_2012.doc 102 KB Dachraute_2012.pdf 99 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016.doc 100 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016.pdf

TAK / TAKSHINGEL

114 KB Dachschindel_2012.doc 97 KB Dachschindel_2012.pdf

TAK / FALZONAL

84 KB FALZONAL.doc 337 KB FALZONAL.pdf

TAK / FX.12 TAKPANEL

114 KB FX.12_Dachpaneel_2012.doc 91 KB FX.12_Dachpaneel_2012.pdf

TAK / PREFALZ STÅENDE DUBBELFALS

117 KB PREFALZ_Doppelstehfalz_2012.doc 104 KB PREFALZ_Doppelstehfalz_2012.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

85 KB Aluminium_Verbundplatte_2012.doc 66 KB Aluminium_Verbundplatte_2012.pdf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

77 KB FX.12_Fassadenpaneel_2012.doc 58 KB FX.12_Fassadenpaneel_2012.pdf

FASAD / PREFALZ STÅENDE VINKELFALS

72 KB Winkelstehfalz_horizontal_2012.doc 57 KB Winkelstehfalz_horizontal_2012.pdf 71 KB Winkelstehfalz_vertikal_2012.doc 57 KB Winkelstehfalz_vertikal_2012.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

89 KB Profilwelle_2012.doc 73 KB Profilwelle_2012.pdf

FASAD / SKÅLPROFIL

86 KB Schalenprofil_2012.doc 69 KB Schalenprofil_2012.pdf

FASAD / FASADPANEL

88 KB Sidings_horizontal_2012.doc 71 KB Sidings_horizontal_2012.pdf 88 KB Sidings_vertikal_2012.doc 71 KB Sidings_vertikal_2012.pdf

FASAD / UNDERKONSTRUKTION

62 KB Unterkonstruktion_2012.doc 48 KB Unterkonstruktion_2012.pdf

FASAD / VÄGGROMB

76 KB Wandraute_20x20_2012.doc 57 KB Wandraute_20x20_2012.pdf 73 KB Wandraute_29x29_2012.doc 58 KB Wandraute_29x29_2012.pdf

FASAD / VÄGGSHINGEL

71 KB Wandschindel_2012.doc 55 KB Wandschindel_2012.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

86 KB Wellprofil_2012.doc 66 KB Wellprofil_2012.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

86 KB Zackenprofil_2012.doc 70 KB Zackenprofil_2012.pdf

 

 

KULTURMINNESSKYDD

1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Cityhotel.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

 

 

OBJEKTSPECIFIKA SPECIALLÖSNINGAR

225 KB Speciallösning Krems, 07 1 MB Speciallösning kontorsbyggnad Wien, 01 1 MB Speciallösning Live Science Lab, Maria Gugging, 02 694 KB Speciallösning Seefeld, 03 743 KB Speciallösning musikföreningen Zwettl, 04 906 KB Speciallösning bostadshus Berlin, 05 860 KB Speciallösning diakoni Gallneukirchen, 06

 

 

TEKNISKA RITNINGAR

Anmärkning: Du laddar ned .DWG- och .DXF-filerna genom att högerklicka på dem och välja ”Spara länk som...”

TAK / EXEMPEL TAKKONSTRUKTION

1 MB Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2013_Q3.dwg 3 MB Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2013_Q3.dxf 2 MB Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2013_Q3.pdf

TAK / TAKPLATTA

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1.pdf

TAK / TAKPLATTA R.16

10 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2016_Q1.dwg 31 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2016_Q1.dxf 31 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2016_Q1.dxf

TAK / TAKROMB

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1.pdf 5 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1.dwg 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1.pdf

TAK / TAKSHINGEL

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2016_Q4.dwg 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2016_Q4.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2016_Q4.pdf

TAK / FX.12 TAKPANEL

4 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1.dwg 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1.pdf

TAK / FX.12 LÄGGNINGSEXEMPEL

270 KB Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf

TAK / PREFALZ

904 KB PREFALZ_2013_Q3.dwg 5 MB PREFALZ_2013_Q3.dxf 6 MB PREFALZ_2013_Q3.pdf

FASAD / SAMVERKANSPLATTA ALUMINIUM

925 KB Alu_Verbundplatte_geklebt_2013_Q3.dwg 5 MB Alu_Verbundplatte_geklebt_2013_Q3.dxf 3 MB Alu_Verbundplatte_geklebt_2013_Q3.pdf 901 KB Alu_Verbundplatte-mechanisch_befestigt_2013_Q3.dwg 5 MB Alu_Verbundplatte-mechanisch_befestigt_2013_Q3.dxf 4 MB Alu_Verbundplatte-mechanisch_befestigt_2013_Q3.pdf

FASAD / FX.12 FASADPANEL

307 KB FX.12_Fassadenpaneel_2013_Q3.dwg 1 MB FX.12_Fassadenpaneel_2013_Q3.dxf 2 MB FX.12_Fassadenpaneel_2013_Q3.pdf

FASAD / PREFALZ

482 KB Prefalz_2013_Q3.dwg 2 MB Prefalz_2013_Q3.dxf 1 MB Prefalz_horizontal_2013_Q3.pdf 1 MB Prefalz_vertikal_2013_Q3.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

1 MB Profilwelle_2013_Q2.dwg 9 MB Profilwelle_2013_Q2.dxf 2 MB Profilwelle_horizontal_2013_Q2.pdf 2 MB Profilwelle_vertikal_2013_Q2.pdf

FASAD / SKÅLPROFIL

2 MB Schalenprofil_2013_Q3.dwg 9 MB Schalenprofil_2013_Q3.dxf 2 MB Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf 2 MB Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf

FASAD / FASADPANEL

2 MB Siding_2013_Q2.dwg 11 MB Siding_2013_Q2.dxf 4 MB Siding_horizontal_2013_Q2.pdf 3 MB Siding_vertikal_2013_Q2.pdf

FASAD / TRAPETSPROFIL

797 KB Trapezprofil_2008_Q2.dwg 2 MB Trapezprofil_2008_Q2.dxf 582 KB Trapezprofil_horizontal_2008_Q2.pdf 589 KB Trapezprofil_vertikal_2008_Q2.pdf

FASAD / VÄGGROMB

232 KB Wandraute_2013_Q3.dwg 1 MB Wandraute_2013_Q3.dxf 2 MB Wandraute_2013_Q3.pdf

FASAD / VÅGPROFIL

2 MB Wellprofil_2015_Q1.dwg 7 MB Wellprofil_2015_Q1.dxf 2 MB Wellprofil_horizontal_2015_Q1.pdf 2 MB Wellprofil_vertikal_2015_Q1.pdf

FASAD / SICKSACKPROFIL

1 MB Zackenprofil_2013_Q3.dwg 7 MB Zackenprofil_2013_Q3.dxf 2 MB Zackenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf 2 MB Zackenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf

 

 

Kontakt