Vill du se vad som döljer sig bakom fasaden hos modern arkitektur?

modern arkitektur med aluminium

Tak och fasad spelar en central roll inom arkitektur eftersom de tillsammans utgör byggnadens skal och ansikte utåt.

Med PREFAs högkvalitativa aluminiumprodukter kan du ta dess utseende till en ny nivå eftersom de ger dig total gestaltningsfrihet vad gäller färg och form. Det finns inga gränser för din kreativitet.

Den mångsidiga produktpaletten lämpar sig lika bra för individuella fasadbeklädnader som för innovativa taktäckningar. De kan användas på alla typer av byggnader från klassiska villor till moderna kontorsbyggnader.

Du kan beskåda ett par utvalda objekt i våra arkitekturbroschyrer.

Foto på den moderna byggnaden Flexhouse vid Zürichsjön. Flexhouse drar blickarna till sig med sin extraordinära form. Ett vitt band slingrar sig upp längs byggnaden och delar av våningsplanen. Fasadens rundningar bekläddes med PREFA takshingel i aluminium och färgen renvit.

fördelar med PREFA

Aluminium är ett modernt byggmaterial som kan användas så gott som alltid och överallt. Nu för tiden är det svårt att föreställa sig hur världen skulle se ut utan aluminium.

Det är ett lätt men stabilt material som är korrosionsbeständigt, håller länge och kan återvinnas utan att kvaliteten försämras. Dessutom kan aluminium anpassas till i princip alla situationer eftersom det är otroligt formbart. Det låter dig förverkliga många olikartade designidéer.

PREFAs färgpalett sätter inga gränsen för din fantasi.

Unik mångsidighet – uppfyll dina designdrömmar med aluminium

PREFAs breda produktutbud ger dig många olika ytor med varierade utseenden som kommer i upp till 16 färger – eller i en valfri färg som vi gärna tillverkar på förfrågan.

Innovativa produkter som tak- och fasadpanelerna FX.12 förvandlar byggnaden till en projektionsyta. Beroende på ljusinfall, tid på dygnet och omgivningen uppstår förtrollande spel mellan ljus och skuggor.

Produkterna från PREFA är utmärkt lämpade för att bygga om vindsutrymmen och renovera kulturminnesmärkta byggnader.

kulturminnesskydd och ombyggnation av vindsutrymmen

Kulturminnesmärkta objekt med en rik historia kräver rätt material i rätt kvalitet.

PREFAs produkter för tak och fasad är idealiska för renovering av historiska byggnader. Utseendemässigt påminner de om historiska material som exempelvis skiffer. Genom att renovera med PREFAs produkter kan det ursprungliga utseendet bevaras. Materialets låga vikt och låga behov av skötsel ger en rad ytterligare fördelar.

Aluminium lässt sich zu 100 % recyceln und spart Energie bei den Transportkosten

mycket miljövänligt

Våra aluminiumprodukter är utmärkta även ur ett hållbarhetsperspektiv:

! Aluminium kan återvinnas till 100 % utan kvalitetsförlust.

! Vi använder huvudsakligen sekundäraluminium för tillverkningen av våra produkter, vilket bara kräver 5 % av energin som behövs vid den första utvinningen.

! Aluminiumets låga vikt sparar energi och CO₂-utsläpp vid transporten.

PREFAs färgpalett sätter inga gränsen för din fantasi.

Unik mångsidighet – uppfyll dina designdrömmar med aluminium

PREFAs breda produktutbud ger dig många olika ytor med varierade utseenden som kommer i upp till 16 färger – eller i en valfri färg som vi gärna tillverkar på förfrågan.

Innovativa produkter som tak- och fasadpanelerna FX.12 förvandlar byggnaden till en projektionsyta. Beroende på ljusinfall, tid på dygnet och omgivningen uppstår förtrollande spel mellan ljus och skuggor.

Produkterna från PREFA är utmärkt lämpade för att bygga om vindsutrymmen och renovera kulturminnesmärkta byggnader.

kulturminnesskydd och ombyggnation av vindsutrymmen

Kulturminnesmärkta objekt med en rik historia kräver rätt material i rätt kvalitet.

PREFAs produkter för tak och fasad är idealiska för renovering av historiska byggnader. Utseendemässigt påminner de om historiska material som exempelvis skiffer. Genom att renovera med PREFAs produkter kan det ursprungliga utseendet bevaras. Materialets låga vikt och låga behov av skötsel ger en rad ytterligare fördelar.

Aluminium lässt sich zu 100 % recyceln und spart Energie bei den Transportkosten

mycket miljövänligt

Våra aluminiumprodukter är utmärkta även ur ett hållbarhetsperspektiv:

! Aluminium kan återvinnas till 100 % utan kvalitetsförlust.

! Vi använder huvudsakligen sekundäraluminium för tillverkningen av våra produkter, vilket bara kräver 5 % av energin som behövs vid den första utvinningen.

! Aluminiumets låga vikt sparar energi och CO₂-utsläpp vid transporten.

Stormsäker lättviktare

stormsäker lättviktare

PREFAs aluminiumtak är oerhört lätta och väger bara en bråkdel av vad traditionella tak gör. Detta ger fördelen att äldre takstolar ofta inte behöver förstärkas inför en taktäckning med aluminium.

Trots den låga vikten klarar PREFA-taken av vindstyrkor på upp till 235 km/timme. Eftersom de enskilda takelementen från PREFA passar varandra perfekt och varje element fästs i underkonstruktionen klarar ett PREFA-tak till och med kraftiga stormar.

PREFA ger 40 års garanti

40 års garanti

Ett löfte som du till och med får i skrift.

Ett aluminiumtak från PREFA tål alla väder och skyddar till och med sig själv mot rost. När aluminiumet reagerar med syret i luften bildas ett naturligt, skyddande oxidlager.
PREFA ger 40 års garanti på materialet och på alla P.10-färger. Du får alltså den bästa försäkringen mot brott, rost, frostskador, splittring och blåsbildning.

PREFAs kompletta system för tak och fasad

kompletta system för tak och fasad

Alla tak- och fasadprodukter från PREFA passar varandra perfekt.

PREFA ger dig över 4 000 aluminiumprodukter för byggnadens exteriör från en och samma källa. Detta kompletta system möjliggör ett perfekt samspel mellan tak, takavvattning, fasad och solpaneler.

Stormsäker lättviktare

stormsäker lättviktare

PREFAs aluminiumtak är oerhört lätta och väger bara en bråkdel av vad traditionella tak gör. Detta ger fördelen att äldre takstolar ofta inte behöver förstärkas inför en taktäckning med aluminium.

Trots den låga vikten klarar PREFA-taken av vindstyrkor på upp till 235 km/timme. Eftersom de enskilda takelementen från PREFA passar varandra perfekt och varje element fästs i underkonstruktionen klarar ett PREFA-tak till och med kraftiga stormar.

PREFA ger 40 års garanti

40 års garanti

Ett löfte som du till och med får i skrift.

Ett aluminiumtak från PREFA tål alla väder och skyddar till och med sig själv mot rost. När aluminiumet reagerar med syret i luften bildas ett naturligt, skyddande oxidlager.
PREFA ger 40 års garanti på materialet och på alla P.10-färger. Du får alltså den bästa försäkringen mot brott, rost, frostskador, splittring och blåsbildning.

PREFAs kompletta system för tak och fasad

kompletta system för tak och fasad

Alla tak- och fasadprodukter från PREFA passar varandra perfekt.

PREFA ger dig över 4 000 aluminiumprodukter för byggnadens exteriör från en och samma källa. Detta kompletta system möjliggör ett perfekt samspel mellan tak, takavvattning, fasad och solpaneler.

40 års garanti

40 års garanti – aluminium är det perfekta byggmaterialet. Se vad du kan åstadkomma med PREFA!